Jízda králů v Uherském Brodě?

Většina z nás si spojuje Jízdu králů s Vlčnovem,případně s Hlukem či Kunovicemi.Ano,v současné době je to tak,i když pandémie možná některé Jízdy králů datově posune,případně odsune,ba dokonce zruší.To je však jen dočasné,Jízdy králů byly a budou i nadále. Avšak vraťme se do Uherského Brodu.Pan Milan Bouda kdesi ve svých archivech „vyštrachal“.fotky,které udiví tím,že zobrazují Jízdu králů v Uherském Brodě. Snad se najdou pamětníci,kteří by řekli,že si pamatují i z vyprávění svých rodičů,že Jízda králů se konala  na Masarykově Náměstí v Uherskémm Brodě. Nebo jen průvod z Vlčnova zavítal do města,aby i měšťané viděli a zažili slávu spojenou s Jízdou králů.Nu,v tento okamžik to nevíme.Podívejme se však na fotografie z roku 1940,které dokumentují událost v roce 1940,a to Jízdu králů!

Ledoví muži….J.Slavíček

Takový býval Uherský Brod-díl V Dolní náměstí a přilehlé ulice


ZPRÁVY

O rodišti a jménu Jana Amose Komenského

j Celý příspěvek

„PRŮMKA“ v Uherském Brodě

Jurkovičova rozhledna-V.Kostelka


SPORT

Okolí Uherského Brodu z letadla…..V.Kostelka

Kateřinský jarmark a jiné věci předvánoční z pera J.Slavíčka

Cyklista Dušan Mihel se snažil o rekord…


KULTURA

Výtvarník Vlastimil Mahdal

Magické vize Vlastimila Mahdala
Uherský Brod – 13. března měla být v Galerii Panský dům Domu kultury zahájena výstava obrazů Vlastimila Mahdala – koronavirus ovšem způsobil, že mohla být veřejnosti zpřístupněna až 11. května. Autor, ročník 1955, žil řadu let v Uh. Brodě, v poslední době v Uh. Ostrohu. Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uh. Hradišti (kresba, malba, grafika u prof. Jana Blažka a Jana Gajdoše). Je členem Unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, Sdružení výtvarných umělců moravských a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí – často se zúčastňuje kolektivních výstav. Autorské připravil např. v Uh. Brodě (6x), Praze, Hodoníně, Slavičíně, Veselí nad Moravou, Vizovicích, Skalici, Uh. Hradišti, Uh. Ostrohu apod. Mahdalovy vize jsou postaveny na hravém principu kombinování a prolínání několika směrů a stylů moderní malby, vznikají variováním uvedených podnětů, autor si s jejich poetikou pohrává a přetváří k obrazu svému. Často pracuje s metaforou a symbolem, námětově se inspiruje literaturou, historií, vztahem člověka k přírodě, prezentuje i filozofická a etická poselství. Výrazná barevnost, promyšlená kompozice a dokonalost malířského rukopisu jsou dalšími atributy jeho tvorby. Výstava potrvá do 6. července a je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 13 do 17 a v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
avP

Opět Café club a Jiří Černý!

Plno kultury na Balkáně!


PUBLICISTIKA

Víte,kdo je Milan Máčala?

Ročník1943.Chodil na gympl v Uherském Brodě do třídy Xl.C třídní profesor Josef Zemánek.Spolužáci,kluci Koubovi,Dana Doležalová,Matyášová Hana atd……

Holomňa

Velký test Patriotů od P.Josefíka


HISTORICKÉ TRASY MĚSTA

Potomek brodských židů pátral po svých předcích

Krátce po brodské pouti navštívil naše město Yair Kamm. Jeho kroky vedly na židovský hřbitov, kde hledal hrob své praprababičky Rosi Brunn.
Celý příspěvek

Historická trasa 2-Velký okruh

Historická trasa městem č.1- Malý okruh.