Setkání lehokol Uherský Brod 2020

Firma AZUB vyrábí jedinečný sortiment dopravních prostředků-tzv. lehokola. Zakladatel firmy pan Aleš Zemánek spolu se svými spolupracovníky, oslavil v roce 2020 20 let trvání firmy. K tomuto výročí natočili video, které si jistě se zájmem prohlédnete. Pro ty,kteří by to…

Tisíc let Uherského Brodu

Muzejní setkání 1: Zpřístupnění předčasně uzavřené výstavy Uherský Brod 1019–2019 on-line.

Hranice v srdci

Vrchol Velká Javořina je symbolickým místem setkávání Čechů a Slováků. Unikátní cestopis, na němž se podílejí čeští i slovenští autoři, objevuje území, která spojuje společná historie, mentalita i tradice. Režie T. Vítek Velká Javořina je nejvyšším místem Bílých Karpat. Širokým…

ZPRÁVY

Film o J.A.Komenském v České televizi

Věděli jste,že….

v letošním roce 2020 proběhla v Uherském Brodě řada výročí, která stojí za pozornost? Připomeňme si je postupně i na našem webu Uherskobrodských Patriotů. I znalost důležitých dat, výročí patří ke zdravému patriotismu. Začneme konstatováním: V Uherském Brodě se narodil…

Česká zbrojovka Uherský Brod rok 2020

Zjistěte díky následujícímu videu, proč je k výrobě každé kovové zbraně nejprve potřeba vosk, z kolika dílů se skládá útočná puška BREN nebo třeba jak dlouho trvá vykovat hlaveň. Náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný nám v dalším díle seriálu #VimeCoMame…

SPORT

Bartolomějská pouť na Maršově

Okolí Uherského Brodu z letadla…..V.Kostelka

Kateřinský jarmark a jiné věci předvánoční z pera J.Slavíčka

Světel rozsvícení. Asi tak by ho popsal tehdejší měšťan I sešlo se tento pátek k němu lidu převelikého, byť každičký byl chtiv  požitků rozdílných. Ten i onen z něj  očekávajíce smyslu dobrého od  rozsvícení stromu svátečního, žádoucně podlé svého ducha…

KULTURA

Dům kultury zve na Ruský večer

Almanach výtvarníků 2019

Opožděně, ale přece vyšel Almanach 2019. Stručné nahlédnutí do Almanachu fotoaparátem Markéty Švehlíkové.

Výtvarníci moravsko-slovenského pomezí slavili 30.výročí své činnosti

Ve středu 8. července se konala v Hotelu U Brány výroční schůze spolku Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, který působí na Uherskobrodsku. Spolek (SVU MSP) má 18 členů, včetně dvou členů ze Slovenska. Sídlo spolku je v Uherském Brodě. Při…

PUBLICISTIKA

Mateřinky ve sněhu….J.Slavíček

Mateřinky na sněhu Tyršovými sady téměř každý den kolem desáté procházejí děti z místních mateřských škol. Pochopitelně se svými učitelkami.Kráčí způsobně ve dvojicích, zpravidla se drží za ručky. Mají si pořád o čem spolu vykládat, zejména pak děvčátka.Ale i paní…

Řídil Zlín jako firmu

Zlín bylo magické město. Poutalo svou dynamičností, architekturou, pracovitými lidmi. A od Uherského Brodu nebyl a není Zlín daleko. Mnoho obyvatel našeho města do Zlína buď dojíždělo za prací nebo časem tam našli své nové trvalé bydliště. Základ tomuto novému…

Náš web Uherskobrodští Patrioti

Doba, kterou prožíváme, tomu napomohla. Navíc se blížíme ke konci roku 2020. To všechno mě vedlo k zamyšlení nad stránkami webu Uherskobrodští Patrioti, který je jakýmsi oknem do duše, do života uherskobrodských patriotů. Navíc rok 2020 je jubilejní z pohledu…

HISTORICKÉ TRASY MĚSTA

Potomek brodských židů pátral po svých předcích

Krátce po brodské pouti navštívil naše město Yair Kamm. Jeho kroky vedly na židovský hřbitov, kde hledal hrob své praprababičky Rosi Brunn.

Historická trasa 2-Velký okruh

Velký okruh  

Historická trasa městem č.1- Malý okruh.

Malý okruh