Výtvarníci moravsko-slovenského pomezí slavili 30.výročí své činnosti

Ve středu 8. července se konala v Hotelu U Brány výroční schůze spolku Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, který působí na Uherskobrodsku. Spolek (SVU MSP) má 18 členů, včetně dvou členů ze Slovenska. Sídlo spolku je v Uherském Brodě.
Při zahájení Valné hromady a zpěvu spolkové hymny, připomenul předseda spolku Milan Bouda 30. výročí založení sdružení a nastínil stručně jeho začátky.
Na programu schůze pak bylo zhodnocení činnosti za uplynulé období, plán činnosti na letošní rok a zpráva o hospodaření spolku.
Důležitým bodem jednání bylo udělení titulu Čestný člen in memoriam vynikajícímu grafikovi, tvůrci ex libris, kolegovi a kamarádovi Mgr. Víťazoslavovi Chrenkovi. Svým dílem  reprezentoval spolek na mezinárodních festivalech a soutěžích ex libris. Svou aktivitou byl příkladem ostatním členům. Zemřel 8.8.2019 v Hlohovci.
Slavnostním okamžikem také bylo přijetí nového člena do spolku SVU MSP Jana Botka, všestranného výtvarníka, který má za sebou dlouhou cestu, při níž se věnoval výtvarnému umění. Nyní je jeho doménou hlavně malba, grafika ale i fotografování. Je výtvarníkem širokého rozhledu.
Významné jubileum si připomenou výtvarníci třemi výstavami s názvem 30 let spolu.
23. července v Galerii knihovny v Ostrožské Nové Vsi, 2. října v galerii Městské knihovny ve Slavičíně a rok uzavřou 27. listopadu v Galerii Panský dům v Uherském Brodě.
Na obrázku jsou:
Nahoře stojící: František Slovák, Zdeněk Zábranský
Střední řada: Libor Velan, Pavel Hanák, Ivona Bušíková, Jindřich Karský, Jaroslav Jeřábek, Stanislav Knotek, Anna Šalandová, Dana Šumíčková, Jana Rosinová, Jaroslav Bureš, Vladimír Chrenko, Milan Bouda
Dole stojící: Karel Táborský, Vlastimil Mahdal

Uherský Brod dovařil. Číňané zastavili výrobu piva na Slovácku

Noční bouřka z 1.7 na 2.7.2020


ZPRÁVY

Něco z historie Havřic…..V.Kostelka

Škola na konci světa

Těšovský splav….větší voda…V.Kostelka


SPORT

Okolí Uherského Brodu z letadla…..V.Kostelka

Kateřinský jarmark a jiné věci předvánoční z pera J.Slavíčka

Cyklista Dušan Mihel se snažil o rekord…


KULTURA

Výtvarník Vlastimil Mahdal

Magické vize Vlastimila Mahdala
Uherský Brod – 13. března měla být v Galerii Panský dům Domu kultury zahájena výstava obrazů Vlastimila Mahdala – koronavirus ovšem způsobil, že mohla být veřejnosti zpřístupněna až 11. května. Autor, ročník 1955, žil řadu let v Uh. Brodě, v poslední době v Uh. Ostrohu. Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uh. Hradišti (kresba, malba, grafika u prof. Jana Blažka a Jana Gajdoše). Je členem Unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, Sdružení výtvarných umělců moravských a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí – často se zúčastňuje kolektivních výstav. Autorské připravil např. v Uh. Brodě (6x), Praze, Hodoníně, Slavičíně, Veselí nad Moravou, Vizovicích, Skalici, Uh. Hradišti, Uh. Ostrohu apod. Mahdalovy vize jsou postaveny na hravém principu kombinování a prolínání několika směrů a stylů moderní malby, vznikají variováním uvedených podnětů, autor si s jejich poetikou pohrává a přetváří k obrazu svému. Často pracuje s metaforou a symbolem, námětově se inspiruje literaturou, historií, vztahem člověka k přírodě, prezentuje i filozofická a etická poselství. Výrazná barevnost, promyšlená kompozice a dokonalost malířského rukopisu jsou dalšími atributy jeho tvorby. Výstava potrvá do 6. července a je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 13 do 17 a v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
avP

Opět Café club a Jiří Černý!

Plno kultury na Balkáně!


PUBLICISTIKA

Fotogalerie Zlína 1397-2006

Pan Vojta Kostelka stále pln energie nám dnes představí historii i současnost Zlína.                               

Pozdrav Patriotům od P.Josefíka

Obloha-nová publikace J.Slavíčka


HISTORICKÉ TRASY MĚSTA

Potomek brodských židů pátral po svých předcích

Krátce po brodské pouti navštívil naše město Yair Kamm. Jeho kroky vedly na židovský hřbitov, kde hledal hrob své praprababičky Rosi Brunn.
Celý příspěvek

Historická trasa 2-Velký okruh

Historická trasa městem č.1- Malý okruh.