Želary a Květa Legátová

Vystudovala matematiku a fyziku a po krátkém válečném působení na brněnské konzervatoři, kde vyučovala němčinu, působila na jednotřídkách v Beskydech a Kopanicích. Na uherskobrodském gymnáziu byl jejím žákem např. dr. Jiří Pavelčík. Jako politicky nespolehlivá byla často překládána z jedné…

Vilibald Růžička..autor:J.Slavíček

Kliknutím na text nebo obrázek jej zvětšíte.

Česká zbrojovka staví nový závod v USA


ZPRÁVY

4.11.2020 bude odhalen model města

Restaurace Balkán zve na akce!

Pouť na Hostýně s V.Kostelkou

Náš Patriot pan Vojta Kostelka neopomine se svým fotoaparátem zaznamenat kteroukoli významnější událost v našem či nepříliš vzdáleném regionu.Takovou událostí je i pouť na Hostýně.Podívejte se,jak ji viděl pan V.Kostelka.Jeho pak snadno najdete na jedné z fotografií.

SPORT

Bartolomějská pouť na Maršově

Okolí Uherského Brodu z letadla…..V.Kostelka

Kateřinský jarmark a jiné věci předvánoční z pera J.Slavíčka

Světel rozsvícení. Asi tak by ho popsal tehdejší měšťan I sešlo se tento pátek k němu lidu převelikého, byť každičký byl chtiv  požitků rozdílných. Ten i onen z něj  očekávajíce smyslu dobrého od  rozsvícení stromu svátečního, žádoucně podlé svého ducha…

KULTURA

Dům kultury zve na Ruský večer

Almanach výtvarníků 2019

Opožděně, ale přece vyšel Almanach 2019. Stručné nahlédnutí do Almanachu fotoaparátem Markéty Švehlíkové.

Výtvarníci moravsko-slovenského pomezí slavili 30.výročí své činnosti

Ve středu 8. července se konala v Hotelu U Brány výroční schůze spolku Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, který působí na Uherskobrodsku. Spolek (SVU MSP) má 18 členů, včetně dvou členů ze Slovenska. Sídlo spolku je v Uherském Brodě. Při…

PUBLICISTIKA

Návštěva u Agathy Christie

Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová, rozená Millerová, obvykle známá jako Agatha Christie (v češtině někdy i přechýleně Christieová, se narodila 15. září 1890. Dnes to bude přesně 130 let od narození této Dámy.Ano,píši velké D,protože Agatha Christie si to prostě…

Lidé v životě J.A.Komenského

Profesorka paní M.Poláková nezahálí ani v dobách různých krizí.Pro širokou veřejnost připravila zajímavou přednášku o našem největším rodákovi.Každý,kdo někdy navštívil přednášku paní profesorky ví,jakým poutavým způsobem předkládá posluchačům téma.Zajisté i v tomto případě zaujme svým vyprávěním o méně známých stránkách…

Jura Kolísek

Česká televize na retrokanálu ČT 3 oprášila koncert paní Evy Pilarové z roku 1972.Pro Broďany je tento snímek zajímavý tím,že hraje kapela,ve kterém září na klarinet a saxofon Broďan pan Jiří Kolísek,pro nás Jura Kolísek.Ve stejném složení přijíždí orchestr na…

HISTORICKÉ TRASY MĚSTA

Potomek brodských židů pátral po svých předcích

Krátce po brodské pouti navštívil naše město Yair Kamm. Jeho kroky vedly na židovský hřbitov, kde hledal hrob své praprababičky Rosi Brunn.

Historická trasa 2-Velký okruh

Velký okruh  

Historická trasa městem č.1- Malý okruh.

Malý okruh