Zápis z členské schůzky 20.1.2011

  ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 1/2011

ze dne 20. ledna 2011, restaurace Hotel U Brány

Přítomni:  F. Bábíček, A. Bartošíková, M. Bouda, V. Hezina, J. Chovanec, Ing. P. Josefík, A. Kaňová, Ing. J. Kment, J. Koller, K. Kopečný, O. Kopunec, V. Kudelová, J. Ličman, V. Ličmanová, J. Pešová, Ing. R. Rajchl, P. Rosenfeld, Ing. B. Smržová, F. Varaďa, H. Součková, M. Janalíková, V. Kostelka, Ing. P. Mentzl, I. Trefilíková, J. Lukešová, M. Somrová, B. Kolínek, J. Kunčar

Omluveni: J. Thomayerová, Mgr. C. Boráň, F. Janouš

Neomluveni: V. Mahdal, P. Šalanda, MUDr. P. Krejčiřík, M. Somrová,

Program:

 1. Zahájení – M. Bouda
 2. Referát o Betlémech přednesl Ing. R. Rajchl
 3. Kontrola úkolů z minulé schůze. Návrh na důstojné umístění plakety J. A. Komenského včetně grafického zpracování, předal pouze F. Varaďa
 4. Čeho jsme doposud dosáhli – ing. J. Kment

Byly podány informace o dalším budování a rozšiřování webových stránek a nastíněna žádost o dalším doplňování.

 1. Ing. J. Kment seznámil přítomné s organizací soutěže Poznej své město a získal spolupracovníky – komisaře, kteří zajistí dozor a sběr vyplněných testů. Pro ZŠ I – J. Pešová

                                                                                  ZŠ II – A. Bartošíková a V. Kudelová

                                                  ZŠ III – A. Kaňová

                                                  ZŠ Havřice – V. Ličmanová

                                                  ZŠ Újezdec u Luh. – J. Chovanec

                                                  ZŠ Katolická – H. Součková a M. Janalíková

 1. P. Rosenfeld vysvětlil účel ankety pro členy sdružení a rozdal anketní lístky, která obsahuje čtyři body: spolupráce při doplňování KDO je KDO, návrh na nové umístění plakety J. A. Komenského, návrh pojmenování nových vznikajících ulic a co v Uh. Brodě chybí.
 2. Diskuzi vedla Ing. B. Smržová:

- R. Rajchl připomenul blížící se 50. výročí založení Brodské hvězdárny a požádal o zapůjčení fotografií a dalších dokumentů.

- F. Varaďa dokumentoval zakládací listinou z roku 1892 psanou česky založení českého bruslařského spolku. V pozdějších četných publikacích o uherskobrodském sportu je totiž chybně uváděno založení německého spolku.

- K. Kopečný doplnil referát o Betlémech o brodské betlémy a naznačil možnost jejich zmapování a doplnění fotografiemi, které vlastní.

- F. Varaďa doplnil referát o existenci rozkládacích Betlémů.

- J. Koller připomenul svou výstavu 27 Betlémů v někdejší své galerii v pasáži „R“

- J. Kment rozvedl 1. bod anketního lístku, kdy se může pátrat po přednostech Okresního úřadu Uherský Brod a berního úřadu. Dalším oddílem jsou ředitelé podniků a majitelé brodských firem.

- P. Josefík informoval o svém původním jednání o plaketě J. A. Komenského s majitelem objektu a o situaci, kdy se vlastně neví, komu ta plaketa vlastně patří.

- F. Varaďa podrobně popsal svůj návrh na umístění plakety J. A. K.

- P. Rosenfeld upozornil na to, že v první řadě je nutné dát do pořádku majetkové náležitosti.

- O. Kopunec podal návrh na umístění plakety u Motorestu Pepčín.

- J. Kment zdůraznil nutnost rychlého řešení, aby nebylo pak pozdě.

- B. Smržová se nabídla, že zjistí na Odboru investic u Ing. R. Vráblíka možnost umístění plakety u E 50.

- P. Rosenfeld otevřel znovu situaci kolem hrobů význačných osobností na starém hřbitově a informoval o odpovědi na náš dopis.

- V. Kostelka se ujal zmapování těchto hrobů ve spolupráci s p. Lukášem.

- P. Rosenfeld znovu připomenul zachování panského domu pro kulturní účely – pamětní síně významných rodáků…

- J. Koller nabídl všechno co má o Kožíkovi pro vytvoření jeho pamětní síně. Včetně psacího stolu a dalších předmětů, které má slíbeny od jeho dcery.

- K. Kopečný nastínil problém zachování historických fotografií a jejich prezentaci

- P. Rosenfeld připomenul nutnost vytvoření pravidelného kvalitního měsíčního přehledu kulturních, sportovních a dalších akcí vyzval členskou základnu k zajišťování kontaktních adres pro jeho tvorbu. 

Současně připomenul již jednou navrhovanou možnost vložení dvoustránky do BZ.

J. Chovanec zdůraznil, že iniciativa musí vyjít od nás, často i ve vlastní režii. Rovněž nabídl k dispozici své studie o F. Kožíkovi a spolupráci při tvorbě jeho pamětní síně.

- K. Kopečný připomenul úmrtí p. Konečné, a že o této osobnosti nebylo v médiích žádné zmínky. Je to podnět k další práci.

- B. Smržová zdůraznila, že je třeba vést BZ kvalifikovaným novinářem se všemi atributy, včetně volné pracovní doby.

- J. Koller objasnil činnost tvorby BZ. Je rozdíl mezi novinářem a úředníkem, který má tyto noviny v náplni. Jeho čas je omezen stanovenou pracovními dobou.

- P. Josefík připomenul, že by bylo dobré, aby v kulturní komisi při MěÚ byl zástupce našeho sdružení.

- P. Rosenfeld připomenul, že náš člen nebyl do komise přijat.

- J. Kment apeloval na možnost prezentace Uh. Brodu je v nově utvořeném Kukátku ve Slováckém deníku.

- P. Menzl připomenul, že je nutné Uh. Brod prezentovat i v celostátních denících.

 1. Nové úkoly:
  1. Vyplnění Anketních lístků – všichni
  2. Zmapování hrobů význačných osobností – V. Kostelka
  3. 3.       Shromáždit kontaktní adresy pro zveřejňování kulturních, sportovních a dalších akcí – všichni

 

 1. Závěr provedl předseda sdružení a připomenul konání Valné hromady ve čtvrtek 24. února 2011, kde se bude volit nový výbor.                                                         

 Zapsal M. Bouda- předseda sdružení

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář