Zápis z valné hromady Patriotů-únor 2015.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ – VÝROČNÍ – SCHŮZKY „PATRIOTŮ“
Členská schůzka konaná dne 19. února 2015 v 17:00 v Café Clubu
Přítomni:
Bouda, Rosenfeld, Kment, Kopečný, Nováková, Chovanec, Pummer, Varaďa, Kopunec, Rajchl, Bábíček, Marek, Hezina, Ličmanová, Ličman, Součková H., Trefilíková, Pešová, Bistrá, Bartošíková,  Kostelka, Koller, Josefík, Mlčková, Lukešová, Kaňová, Poláková, Papp, Thomayerová
Host ing. Vrána – MěÚ
Program:
1. Zahájení
Předseda sdružení p. Bouda přivítal všechny na výroční schůzce Patriotů.
2. Zpráva o činnosti
Předseda sdružení podal zprávu o činnosti sdružení za uplynulý rok:
• Patrioté se scházejí 1x měsíčně, výbor častěji, podle aktuální situace a připravuje se na schůzky
• Proběhl 4. ročník soutěže pro základní školy (zúčastnilo se letos 156 žáků)
• Na jaře 2014 byl již 3. ročník BKS
• Patrioté se na podzim 2014 podíleli na pořádání 2. ročníku Broexpa s tématem dům+zahrada
• Dali podnět – návrh na umístění orientačních informačních tabulí ve městě a okolí (4x stezky)
• Začali zpracovávat soupis historického osídlení města v letech 1889-2000
• P.Kment udržuje naše webové stránky (podle návštěvnosti nejvzdálenější uživatelé jsou z Kanady, USA. N. Zélandu, Číny)
• Patrioté navštívili Jezuitskou kolej v Uherském Hradišti
• Patrioté byli na vernisáži o gen. Lužovi
• Podle připraveného návrhu p. Pešové byl připraven velmi zdařilý zájezd po stopách padlých amerických vojáků v Bílých Karpatech
• Někteří z Patriotů měli přednášky v knihovně, školách (namátkou p. Poláková  Ličmanová, Bartošíková, Koller)
• Někteří členové sdružení jsou zastoupeni v různých komisích při MěÚ UB
• Zakládáme archiv knih a CD – poskytnuta podrobnější informace, mimoto někteří publikují články v tisku, např. v časopise Malovaný kraj
• Co se nepodařilo podle plánu : navázat spolupráci se zajímavými a známými občany UB
3. Plán činnosti na rok 2015 – p. Rosenfeld
• Připravit další, již 5. ročník soutěže „Poznej svoje město“
• Podílet se na BKS –Patrioté mají na starosti hlavně nedělní program
• Doplňovat archiv, s tím souvisí i zajistit nějaké prostory – místnost pro uchovávání materiálů
• Pomoc při vytyčování tras informačních stezek města
• Zajišťovat přípravu dalšího ročníku Brodexpa
• Rozšířit počet členů sdružení v komisích města
• Dohodnout a připravit jednodenní zájezd Patriotů na zajímavá místa: v návrhu je Brno – Slavkov, Kaunicovy koleje, Jurkovičova vila a nebo Slovensko – Štefánikova mohyla na Bradle, Muzeum, příp. Slavín + Bratislava  (p. Josefík)
• Pokračovat ve schůzkách s představiteli města
• Na každé schůzce mít zajímavý referát o městě či zajímavých osobnostech UB
4. Zpráva o hospodaření – p. Hezina
Byli jsme seznámeni s hospodařením za rok 2014: sdružení má k 31.12.2014 celkem 34 členů,
zůstatek na účte je 32059,00 Kč.
5. Zpráva revizní komise – p. ing. Rajchl
Vše v pořádku.
6. Diskuze
• p. Kment vzpomněl narozeniny Zdeňka Teimera – oslavil 80 let – a několika větami připomenul jeho životní dráhu: učitel na ZUŠ UB,  známý brodský jazzový muzikant
• p. Papp – zmínil se o tom, o kolik moc se zlepšila možnost kulturního vyžití v našem městě – je uspořádáno mnohem víc akcí, než v minulém období (např. na náměstí na Sídlišti fašank, gastronomické akce s velkou účastí obyvatel, další akce přímo v centru města) – poděkoval městu za to že se snaží lidi „dostat do ulic“ a obyvatelé mají velký zájem
• ing. Rajchl informoval o připravovaném otevření planetária v DK UB 28.2.Produkce trvá cca 40-45 minut, pro cca 20 osob, určí se které dny bude otevřeno pro veřejnost.
• p. Papp dotaz na ukončení akce rekonstrukce náměstí, odpověděl ing. Vrána:
náměstí se kolauduje, bude vymezen prostor občerstvení – město by navrhlo, jak by mělo vypadat
„Kachlíkárna“ bude uzavřena od 1.3.  městský úřad se na cca 4 roky přestěhuje do prostor v Panském domě, vnitroblok za budovou bude upravován podle plánu až v další fázi, zatím se připravuje projekt
• p. Varaďa upozornil na zeď u starého hřbitova – poškodili spreyeři – hlídat policií:
• p. Bouda – návrh na zrušení zápisného nových členů sdružení
• p. Ličman  – připomínky ke schodům u kláštera, odstranění laviček u muzea
• p. Lukešová – informovala o protizáplavových oblastech, realizace asi 2017-18
• p. Papp a p. Nováková – dotaz a informace o klášteře, řádu dominikánek
• p. Bouda – dotaz a informace od ing. Vrány k vyhlášení konkurzu na nového ředitele DK UB (podmínky, financování ministerstvem, významné pracoviště o JAK, doplnil informacemi p.Kopunec, p. Papp)
• p. Koller – síň Fr. Kožíka – dle odpovědi ing. Vrány v plánu na PD, ale závisí na financích
• informace o dopravním terminálu v UB – v 11/2015 základní etapa hotová, další bude pokračovat, přístavba nového odbavovacího prostoru pro autobusy + související výběr. řízení na provozovatele dopravního terminálu, oprava a úprava stávající budovy vlakového nádraží (měli by provádět  ČD)
• ing. Vrána informoval o obchvatu Újezdce, o akci na přemostění Olšavy (problém s majiteli pozemků)
• ing. Vrána a p. Pokorná rozsáhle informovali o připravované výstavě k výročí osvobození města. Prosí o pomoc při zajišťování fotografických materiálů, vztahující se k padlým osobnostem, jejich dopisy, fotografie, jak město vypadalo, když skončila fronta. Oslavy proběhnou ve čtvrtek a pátek koncem dubna, bude vzpomínkový večer, vernisáž výstavy, výstava vojenské techniky.
• p. Pokorná bude mít 5.5. přednášku v knihovně – rodina Stratilova + Předbranský mlýn
• knihovna ve spolupráci s MěÚ pořádá pro školáky soutěž literárních a výtvarných prací k 70. výročí osvobození
7. Závěr výroční schůze
P. Bouda  přečetl usnesení ze schůze – bylo schváleno: správa o činnosti, plán činnosti na 2015, zpráva revizní komise, zrušení zápisného pro nové členy.
Příští schůzka dle plánu 19.3.2015
Zprávu zapsala: J. Thomayerová
20.2.02015
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář