Bibliografie o Uherskobrodsku

 

BIBLIOGRAFIE O UHERSKOBRODSKU

*Knihy označené hvězdičkou jsou v archivu sdružení

 

Bartoš Josef, Hlaďáková Ludmila, Hosák Ladislav, Kukulka Josef, Pavelčík Jan, Pavelčík Jiří, Polišenský Josef, Trapl Miloš, Vorlová Zdeňka, Zemek Metoděj -  Uherský Brod minulost i současnost slováckého města. Nakladatelství Blok 1972

Bartošíková Alena, Vánoční vycházka vojína Pecky. Malovaný kraj XLVI. č. 6, str. 17

Bartošíková Alena, Kniha O kopanickej reči. Malovaný kraj XLVI. č. 6, str. 30

Balhar J., Popis okresního hejtmanství uherskobrodského. Uherský Brod 1908

Beneš Josef, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě.

Beneš Josef, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výšivky na Uherskobrodsku. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě.

Béňa Matouš, Děti Slovácka. Promberger, Olomouc 1915

Béňa Matouš, Jano Šibenec. Promberger, Olomouc 1917

Bělohlav, Podrobná mapa zemí koruny české, Uherskobrodsko

Blahutka Věroslav JUDr., Brodské pěsničky – Josef Václav Hauerland. Leden1989

Burešová Marcela Mgr., 15. výročí založení dětského pěveckého sboru Comenius. Vydalo Q studio Uherský Brod 1998

Burián Ludvík PhDr., Hobzová Ludmila PhDr., Manheiner Max, Tragédie lidu Davidovi hvězdy v Uherském Brodě. Vydal Městský úřad ve spolupráci s muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě u příležitosti odhalení pamětní desky 16. dubna 1993.

Černík Josef, O písních z Luhačovského Zálesí. Luhačovské Zálesí 1930

Černík Josef, Kopaničářské písně. Uherský Brod

Červinka Inocenc, Prvotní osídlení Zálesí. Luhačovské Zálesí 1930

Červinka Inocenc, Hrad Engelsberg, Sehradice, Tetov a Sehrad u Lhoty. Č. V. S. M. O. XXII, 77

Červinka Inocenc, Slované na Moravě a říše Velkomoravská. Brno 1928

Čižmář, Čáry a pověry lidu na moravském Slovácku. Časopis Matice Moravská. 1895

Dobiáš M., Zahrada Moravy. Vlastivědný sborník v Uh. Hradišti. 1924, 1925, 1926

Dolina Karel, Cechovní zřízení na Bojkovsku. Věstník mor. zem. r. živn.

Dolina Karel, Osídlení Bojkovska v Našem Bojkovsku

Dolina Karel, Dějiny hradu Světlova. Zahrada Moravy 1925

Dolínek Vladimír, Karlický Vladimír, Vácha Pavel, české zbraně a střelivo. Vydal Radix, spol. s r. o. 1995

Domluvil, Z urbáře panství Luhačovského. Č. Mor.  Mus. IV.

Domluvil, Dvacet let národního školství v Uherském Brodě, vydaly učitelské sbory 1929

Dvořák R., Dějiny Moravy.

Folprecht, Jazyk na Mor. Slovensku. Národopisný soupis I. 1921

Frank Grűn Adolf, Geschichte der Juden in Ung. Brod. Wien 1905

Futák Petr, Nový Světlov. Malovaný kraj XLVI. č. 2, str. 32

Gartner Ot., O geologickém původu moravskoslezského min. pr. C. V. S. M. O. 1929

Haluzický Bohumil, Památník Muzea J. A. Komenského uherském Brodě. Museum – středisko kultury a škola života. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948

Hauerland Josef, O geologickém složení půdy v okolí Brodu. Hospodářské noviny 1926

Hauerland Josef, O národopisu na Uherskobrodsku – v různých časopisech – kolem r. 1930

Havran Emanuel, Lovy ve třech světadílech. Vydalo nakladatelství Moraviapress Břeclav v roce 2000

Hofer Josef, Bohyně na Žitkové. Nákladem vlastním.

Hofer Josef, Kopaničářské povídky. A. Knechtl, Olomouc 1923

Hofer Josef, Povídky z Kopanic. Družina literátů v Olomouci 1916

Horenský František, Slovenské obrázky. Telč 1893

Horynová Alena Dr., Uherský Brod. Vzdalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně pro město Uherský Brod v r. 1973

Hosák Ladislav Dr., Dějiny Moravského Slovenska I – IV. Břeclav 1926 – 1927

Hosák Ladislav Dr., Protireformace na Moravském Slovensku. Příbor 1923

Hosák Ladislav Dr., Jak se zakupovali Maďaři v kraji Hradišťském. Č. V. S. M. O. XXXVIII

Hosák Ladislav Dr., Dva rytířské rody z Hradišťska. Č. V. S. M. O.

Hosák Ladislav Dr., Z minulosti Luhačovského Zálesí. Luhačovské Zálesí 1930

Hosák Ladislav Dr., Historický místopis země Moravskoslezské. 1938

Hošek Josef, 40 let LŠ U v Uherském Brodě. Vydala Lidová škola umění r. 1986

Hošťálek Inn., Jana Amosa Komenského život a dílo v obrazech, vydal spolek Komenský v Praze vlastním nákladem 1939

Hrázděra L. A., Které je pravé rodiště J. A. Komenského. Učit. Brno 1890

Chovanec Jan, Der Schwarze Janek- o černém Jankovi. Eltisk Uherský brod 1995

Chovanec Jan, Vítejte v Bílých Karpatech. Vydavatelství Jaspis. Tisk Eltisk Uherský Brod 1996

Chovanec Jan, O čem vyprávějí známky a Josef Herčík, Vydala Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod 1998

Chotek Karel, Staré typy valašského domu. U. V. Čsl. Roč. XI.

Janáček Leoš, Moje Luhačovice. Hlídka 1905, č. 3

Janáček Leoš, O hudební stránce národních písní moravských V. Bartoš. Písně nově nasbírané. Praha 1901

Janák Jan Dr. CSc., Frolec Václav, Hynek Miloš, Skácel Jan, Trapl Miloš, Unger Josef, Zemek Metoděj, Zimáková Alena, Slovácko. Kapitoly z dějin Slovácka. Vydala tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství Praha 1978

Jančář Josef, Ochránce lidových tradic (o PhDr. Janu Kristovi). Malovaný kraj XLVI. č. 5, str. 13

Jančařík František, Zříceniny uherskobrodska a luhačovického Zálesí. Hrad Bánov. Malovaný kraj XLVI., č. 1, str. 8

Jančařík František, Zříceniny uherskobrodska a luhačovického Zálesí. Hrad Rýsov. Malovaný kraj XLVI. č. 2, str. 8-9

Jančařík František, Zříceniny uherskobrodska a luhačovického Zálesí. Hrad Engelsberk. Malovaný kraj XLVI. č. 3, str. 8-9

Janík L., Podhoděnec. Čes. Lid IV.

Janoška Martin, Minerálky našeho regionu – Suchá Loz. Malovaný kraj XLVI. č. 3. Str. 27

Janoška Martin, Minerálky našeho regionu – Březová. Malovaný kraj XLVI. č. 4, str. 27

Janoška Martin, Minerálky našeho regionu – Korytná. Malovaný kraj XLVI. č. 5, str. 27       

Janoška Martin, Doplněk k článku Minerálky našeho regionu – Březová. Malovaný kraj XLVI. č. 6, str. 25

jar: 100 let od narození astronoma RNDr. Rostislava Rajchla. Malovaný kraj XLVI. č. 1, str. 16

Jelínek Jan, Kroj Slováků kopaničářů. Čas. M. M. Z. IX.

Jelínek Jan, Kolomazná pec. S. Arch. V. 1906

Jelínek Jan, Jak na Bojkovsku přijmuli robot. patent 1778. Sa. V.

Jelínek Jan, Studně na Světlovsku1823. Sa. VII.

             jkp: Pověsti ze Šumic a okolí. Malovaný kraj XLVI. č. 1, str. 31         

Kameníček František, Prameny ke vpádu Bočkajovců

Kaufmann David Dr., Die Verheerung von Ung. Brod. 1683

Klíč Josef, Gallist., Miroslav Velčovský, Dr. Moulík Miroslav, Ing. Pazdera Slavoj, 90 let gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě. Vydal MěstNV Uherský Brod, 1986   

Klíma Jiří V., Věčně živý Komenský. Vydala Česká grafická Unie a.s. v Praze r. 1941 jako 1. svazek sbírky Budovatelé české školy národní.

Klvaňa Josef, Lidový kroj na východní Moravě „Slovensko.“ 1901

Klvaňa Josef, Kraslice moravské, Č. L. Roč. II. 1892

Klvaňa Josef, O krojích na Uherskobrodsku. Č. V. S. M. O. VII.

Klvaňa Josef, Z Bojkovic u Uh. Brodu. O kroji lidovém. Č. V. S. M. O. X.

Klvaňa Josef, Drobotiny národopisné. Č. V. S. M. O. XII.

Klvaňa Josef, Kroj lidu slovenského na Moravě. Č. M. M. Z. VI. VII. VIII. IX. X.

Klvaňa Josef, Přírodní ráz kraje slovenského. Národopisný soupis I. 1918

Klvaňa Josef, Krevní kniha města Bojkovic. Č. M. M. 1901

Klvaňa Josef, O třetihorních sopečních horninách Bánov a Bojkovice. 1885 – 1888.

Koláček František, Půdorysy moravských měst. 1930

Kolář – Kochovský, Chudobinky z luhů moravské Slovače, Velké Meziříčí 1900.

Kolář – Kochovský, Z chatek moravské Slovače.

Koncer František, Kolomazná pec. S. Arch. V.

Kovanda Jaroslav, * J. A. Comenius, 1592-1992. K 400. výročí vydal Městský úřad v Uherském Brodě 1992

Koula Jan, O kroji lidu slovenského. Č. Lid. I. 1892

Koula Jan, V čem hledati starožitnost vyšívání českosl. Č. Lid. VI. (Vyšlo znovu Dám. národop. odb. v Brně 19…)

Koželuha František, Putování lidu slov. Za prací. Obzor nár. – hosp.

Koželuha František, Z hospodářského života lidu slovenského. Obzor nár. – hosp. 1897

Koželuha František, Soukenictví na východní Moravě. Obzor nár. – hosp. 1898

Kožík František, Jitřní lov. Sbírka básní, 1934

Kožík František, Na břehu noci. Sbírka básní, 1937

Kožík František, Cesta k lidem. Sbírka básní, 1938

Kožík František, Francie. Sbírka básní, 1939

Kožík František, Ztichlými ústy. Sbírka básní, 1944

Kožík František, Rok vzpomínek. Sbírka básní, 1951 

Krajsa Tomáš, 85 let tělovýchovy a kopané v Uherském Brodě. Vydala Vzorná TJ Spartak Uh. Brod, 1978

Kretz František, Lidové práce síťkované na Moravském Slovácku. Č. M. M. VII.

Kretz František, Výšivky a krajky. Národ. Soupis I.

Kretz František, Luhačovice.

Krhovská – Dolečková, Ze Slovácka. Brno. Nový lid 1925

Kučera Jan, Čertovy kameny. Č- V. S. M. O. VII.

Kučera Jan, Zaniklé osady. Č. V. S. M. O. V. (Světlovské panství)

Kučera Jan, Zaniklé osady. Č. V. S. M. O. VI. (Brodské panství)

Kučera Jan, Zaniklé osady. Č. V. S. M. O. VII. (Brumovské panství)

Kučera Jan, Okolí Slavičína za pravěku. Č. V. S. M. O. VI.

Kučera Jan, Paměti města královského města Uh. Brodu. 1903

Kučera Jan, Nové zprávy o Komenském. Č. V. S. M. O. 1890

Langová (Ludiše), Upomínky na Mor. Slovensko. Uh. Brod 1894

Laxa O. Dr., O původu luhačovských pramenů minerálních. Luhačovské listy I.

Letocha V. Fr., Památky města Brodu Uherského. Vydal B. Sobotík. 1942

Mahdalová Hana Mgr. a kolektiv učitelů ZUŠ. 50 let Základní umělecké školy v Uherském Brodě. Vydalo ředitelství ZUŠ, realizace Q studio Uherský Brod 1996

Machát František, Ilustrovaný zeměpis. Díl II. Praha 1924

Machát František, Národopisná výstava československá v Praze 1895. Hlavní katalog.

Machát František, Národopisný den v Uherském Brodě 1927. (17 stran.) Jednota republ. dorostu v Uh. Brodě

Machát František, Naše Bojkovsko. Roč. I. II. III. Osvět. komise v Bojkovicích 1926

Málek Lubomír, Slabák Ladislav, Dr. Sušil Horymír, Jahůdka František, Moravské koledy-zpěvník Olšavy, Vydal ZKP Uherský Brod u příležitosti 73. Slováckého večera – vánočního, 15. 12. 1984

Malý Oskar, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Nejnovější archivní nálezy o rodině Komenských v Uherském Brodě. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Malý Oskar, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. J. A. Komenský- poslední „biskup“ Jednoty bratrské. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Marek Jaroslav Dr., Dramata města-Dějinami Uherského Brodu a jeho obyvatel, Vydal MěÚ v Uherském Brodě                   

Meca Alois, Bouda Milan, *Rekreační středisko Zbrojovák a jeho okolí. Vydalo oddělení propagace České zbrojovky, a.s. Uherský Brod, březen 1997

Mikula František, Turistický průvodce uherskohradišťským okresem. Okresní pedagogické středisko Uh. Hradiště, tisk Moravské tiskařské závody Staré Město

Mikulík Jaroslav, Uherský Brod Město Komenského. Vydalo město Uherský Brod 2001

Niederle L. Dr., Moravské Slovensko. Sv. I. a II.

Niederle L. Dr., Slovanské starožitnosti. Díl I. 1912.

Niederle L. Dr., Ves, obydlí a dvůr na moravském Slov. Nár. soup. 1918

Niederle L. Dr., Bibliografie mor. Slov. Nár. soup. 1922

Niederle L.  Dr., Chotek K. Zvyky a obyčeje. Nár. soup. I. 192.

Niederle L.  Dr., Fr. A. Slavík, Osídlení mor. Slovenska. Nár. soup. I. 1918

Pacák Jura, Série dřevorytů starého Brodu s předmluvou F. Pragra. 1925

Pánek Jaroslav, Jan Amos Komenský. Edice KDO JE…, Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze 1990.

Pavelčík Jan Dr., Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Opevněné sídliště z konce doby kamenné na Kyčkově v Uh. Brodě. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě.

Pavelčík Jiří PhDr., 30 let organizované filatelie v Uherském Brodě. Klub filatelistů SČSF 06-14 a Kroužek filatelistů při ZKP,duben 1982

Pavelčík Jiří, Životní Jubileum Květy Legátové (o Věře Hofmanové). Malovaný kraj XLVI. č. 1, str. 17

Pavelčík Jiří, Poznámky k článku Františka Jančaříka Hrad Bánov z malovaného kraje 1/2010. Malovaný kraj XLVI. č. 2, str. 29

Pavelčík Jiří, Rod de Geerů. Malovaný kraj XLVI. č. 4, str. 32

Pavelčíková Nina – Pavelčík Jiří, Uherský Brod ve fotografiích. Malovaný kraj XLVI. č. 1, str. 32

Pavlacký Antonín, Uherský Brod. Pamětní publikace k 700. výročí povýšení Uherského Brodu na Královské město. Vydal městský národní výbor 1972

Pavlacký Antonín, 35 let Uherský Brod cestou budování socialismu. Moravské tiskařské závody Olomouc, 1980

Pazdera David, Skramoušský Jan, Zrození legendy. Vydala Česká zbrojovka a.s. 6/2005     

Peřinka V., Na panství brumovském před 300 lety. Sa. II.

Pešovi Josef a Jarmila, Průvodce památkami města Uherského Brodu. Eltisk Uherský Brod, březen 1992

Pluskal MUDr., Památky hradu a města Brumova. 1877

Prager Ferdinand, Na panství knížat z Kounic. Šolc, Praha 1919

Prager Ferdinand, Vinohrad J. A. Komenského. František Franta, Uh. Brod 1923

Prager Ferdinand, Řeka Olsava, Sborník čs. Spol., Praha 1928

Prager Ferdinand, Kudy se jezdilo z Moravy do Uher. Hospodář. Nor. Uh. Brod 1929

Prager Ferdinand, Na výstavu do Hodonína. Katalog krajské výstavy v hodoníně 1922

Prager Ferdinand, *Turistický průvodce po Uherském Brodě a okolí. František Franta, Uh. Brod 1930.

Prášek, Historie hradu Sehradu. Komenský1882

Rajchl František, O rodišti a jméně J. A. Komenského. Program real. 1914/15. Uh. Brod

Rajchl Rostislav, Ing. Betlémská hvězda. Slovácký deník, 8.12, pokračování 15.12., 22.12.2010 

Rašticová Blanka, Tomeček Radek, Voštová Irena, Veselská Jiřina, * Průvodce Moravou a Slezskem 10, Okresy Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín. Atelier IN Zlín, 1997

Rutte Ladislav Dr., Na úsvitě. Hra o 3 dějstvích, Fr. Švejda, Praha 1925

Růžák Stanislav Ing., Agrozet Uherský Brod – 50 let. Vydalo propagační oddělení k. p. Agrozet r. 1986

Růžička Sláva, Náboženské poměry na Uherskobrodsku v XV. – XVIII. století, 1937

Růžička Veleslav, Dějiny chrámu M. Jana Husi v Uherském Brodě. 1930

 Růžička Veleslav Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Jan Komenský, bratranec Jana Amose. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Růžička Veleslav, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Z pamětí starého rektora. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pomoravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Růžička Vilibald, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Rok 1848 v Uherském Brodě. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

 Růžička Vilibald, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Půl století musea J. A. Komenského. K padesátému výročí vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Růžička Vilibald, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Historie uherskobrodských zvonů. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Růžička Vilibald, Uherský Brod. Průvodce městem Komenského. Vydáno péčí Městského národního výboru v Uherském Brodě 1968. Tisk Grafia Staré Město nákladem 7.000 ks

Růžička Vilibald, Osvobození města Uherského Brodu Rudou Armádou. 1946

Růžička Vilibald, Zaniklé kaple v Uherském Brodě. 1946

Růžička Vilibald, Historie uherskobrodských zvonů. 1948

Schwoy, Topografie Mähr. 1793

Schwoy, Kirchliche Topografie. 1857

Slavík František, Moravské Slovensko I. 1903, II. 1909

Slavík František, Kdy byla Morava nejvíce zpustošena. Č. M. M. 1895

Slavík František, Rodiště Komeského je Komňa. Č. M. M. 1904

Slavík František, Rodiny Komenské v Uh. Brodě. Č. M. M. 1905

Slavík František, O jméně J. A. Nivaqnus. Č. M. M. 1904

                             Uherský Brod, město a okres. Národohospodářská propagace. 1936

Spathová Jana, Nemovité kulturní památky Jižní Moravy, Svazek 8, okres Uherské Hradiště, Brno 2000

Stejskalová Marie, První prázdninová výprava na Slovácko. Uh. Brod 1901

Šolc Ladislav, 120 let sborového zpěvu v Uh. Brodě, 1869-1989, Vydal DK Uherský Brod 1989         

Švach Liboslav, Pokladnice moudrosti. Příspěvek k 300. výročí J. A. Komenského vydaný u příležitosti UBDK v červnu 1970

Tomeček Radek, Uherský Brod, putování historií královského města, Q studio Uherský Brod 2002

Tomeček Radek, Gazdík Jan, Spurná Alexandra, Uherský Brod očima dobových fotografů 1865 – 1945, vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod 2009

Turek Adolf Dr., Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. K topografii Bratrských sborů na Uherskobrodsku do třicetileté války. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě

Václavík Antonín Dr., Luhačovské Zálesí. 1930. Kč 260,-

Valeš Lisa, Slovácké a lidové písně. J. Pithard, Kroměříž 1919

Vítek Jan, Popis Nedachlebic. (monografie)

Vojtíšek Václav, Česká města. 1940

Volný, Markgr. Mähren 1842

Volný, Kirchliche Topografie 1857

Všetečková Hana, Akad. malíř Emil Holub z Hradčovic. Malovaný kraj XLVI. č. 3, str. 24

Vyskočil František, Krist J. M., Ing. Bouřa Stanislav, 40 let národního podniku Přesné Strojírenství

                      Uherský Brod. Vydalo oddělení propagace r. 1976

Vyskočil František, Ing. Frenzl Jiří, 60 let České zbrojovky v Uherském Brodě, Vydal útvar marketingu a propagace České zbrojovky, Fotografie F. Chrástek, červen 1996

                      Uherskobrodské proměny. MěstNV Uherský Brod, 1976

                      Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Propagační materiál. Vydavatelství ČTK – Pressfoto Praha

Zeman Jan, Památník Musea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Pohledy do dějin královského města Uherského Brodu. K padesátému výročí musea vydala Musejní společnost pro moravské Slovácko v Uh. Brodě v červnu 1948. Tiskl František Sedláček v Uh. Brodě.

Zemánek Josef, Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Vlastním nákladem, tisk Grafia Staré Město, 1970

Zemánek Josef, Uherský Brod a Komenský. Tisk Josef Škubal, Újezdec u Luhačovic

Zemánek Josef, Uherský Brod před narozením a za mládí J. A. Komenského.

Zemek Petr, Bartoškova kronika. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě 2004

Zemek Stanislav, 90 let tělovýchovy a sportu v Uherském Brodě. 1893 -1983. Tisk MTZ Gottwaldov 1983

                      Uherský Brod město Komenského- plán města. Vydavatelství a nakladatelství Hradec Králové září 2001

Zora Petr, Hlušička Jiří, Dohnalová Marie, Jihomoravským krajem. ČTK-Pressfoto Praha 1985 

                      Program oslav 400. výročí narození J. A. Komenského. Vydalo Město Uherský Brod 1992

                      Uherský Brod Brána Bílých Karpat. Vydal Dům kultury 2002

 

 

       

 

 

KULTURNÍ PAMÁTKY UHERSKÉHO BRODU

3499 – Městské opevnění

DOSTÁL Oldřich: Československá historická města. Praha1974, s. 382

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum centrem MPZ. Brodské noviny, 1996, č. 22, s. 7

                      Historický místopis Moravy a Slezka v letech 1848-1960. Sv. 8. Ostrava 1982, s. 130

PLAČEK Miroslav: O vývoji stálých opevnění v jihovýchodní části Moravsko-slovenského pomezí od poloviny 13. století do počátků renesance. Malovaný kraj, 16, 180, č. 30, s. 4-5

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uherský Brod 1968, s. 23

SPATHOVÁ Jana: Památky architektury a výtvarného umění okresu Uh. Hradiště. In: Slovácký svět. Uh. Hradiště 1994, s. 18

VŠETEČKOVÁ Hana: Opevnění města. Slovácké noviny, 14. 9. 1994, s. 3

VŠETEČKOVÁ Hana: Opevnění města Uh. Brodu. Uherskobrodský zpravodaj, 1988, č. 1, s. 12-13

                      Zprávy památkové péče, 1, 1937, seš. 1, s. 9

3500 – Zámek v horní části města č. p. 36, 37 (Muzeum J. A. Komenského)

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

BENEŠ BUCHLOVAN Bedřich: Buchlovská knížka. Uh. Hradiště 1918, s. 131

DOSTÁL Oldřich: Československá historická města. Praha 1974, s. 382

                      Historický místopis Moravy a Slezka v letech 1848-1960. Sv. 8, Ostrava 1982, s. 130

HOSÁK Ladislav – ZEMEK Metoděj: Hrady zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. Jižní Morava. Praha 1981, s. 238-239

                      Hrady a zámky na Moravě. A-Z na cesty. Praha 1984, s. 208

LETOCHA Václav František: Památky města Brodu Uherského. Uh. Brod, 1942, obr.

PAVELČÍK JAN: Zámek v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 12, 1976, č. 1. S. 16-17

PAVELČÍK Jan: 60 let Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. Malovaný kraj, 10, 1974, č. 4, s. 23

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 23

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 199

                      Uherský Brod – zámek. Dobrý den Slovácko, 5. 5. 1997, s. 9

3501 – Dominikánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

BENEŠ BUCHLOVAN Bedřich: Buchlovská knížka. Uh. Hradiště 1918, s. 131

BRANDL Vincenc: Kniha pro každého Moravana. Brno 1982, s. 383

BUBENÍK Norbert: Baroková krása v dominikánském chrámu v Uh. Brodě. Lidová tvorba, 1940, č. 10, s.

ČOUPEK Jiří: Dominikáni a Uh. Brod. Slovácké noviny, 7. 11. 1990, s. 4

                      Dominikáni se vracejí. Katolický týdeník, 5, 1994, č. 10 s. 3

                      Dominikánský kostel a klášter. Slovácké noviny, 24. 8. 1994, s. 3

                      Dominikánský chrám. Rovnost, 13. 5. 1998, příloha s. 4

DOSTÁL Oldřich: Československá historická města. Praha 1974, s. 382

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8, Ostrava 1982, s. 130                   

HLOBIL Jaroslav:Katolické kostely, kaple a sochy. Uherský Brod, město a okres, sv. 8, s. 19-20

HOSÁK Ladislav: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1935, s. 423

HOSÁK Ladislav: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Ostrava 1967, s. 199

CHOVANEC Jan: Legendy mnicha Scribenta. Kapitoly z dějin dominikánského kláštera v Uherském brodě a moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod vlastním nákladem 1997

                      Klášterní kostel bude mít opět všechny zvony. Mladá fronta Dnes, 5. 10. 1998, příloha str. 1

KUTHAN Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha 1994, str. 42

LETOCHA Václav František: Památky města Brodu Uherského. Uh. Brod, 1942, str. 11, obr.

MIČKA Angelik: Ožije opět uherskobrodský klášter. Slovácké noviny, 19. 12. 1990, příloha str. 3

                      Na kostel se vrátí zvony. Zemědělské noviny, 5. 10. 1998, str. 4

PAVELČÍK Jan: Kostry z kláštera v Uh. Brodě. Slovácko, 2, 1960, č. 9, str. 34-35

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, str. 21-22

SLADKÁ Elen: Po 50 letech se zvony vrátí na věž. Slovácké noviny, 7. 10. 1998

SKÁCEL Jan: Z dějin Slovácka. Gottwaldov 1950, s. 35

SMRŽOVÁ Bohdana: Archeologové u kláštera. Brodské noviny, 1994, č. 18, s. 9, obr.

SPATHOVÁ Jana: Památky architektury a výtvarného umění okresu Uh. Hradiště. In: Slovácký svět. Uh. Hradiště 1994, s. 18

SPATHOVÁ Jana: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě. Slovácké noviny, 3. 7. 1996, příl. (po)čtení, s. 2

SPATHOVÁ Jana: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 33, 1997, č. 6, s. 8

ŠPAČEK Bernard: Klášter dominikánů v Uherském Brodě. Brodské noviny, 1994, č. 18, s. 8, obr.

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 200, 360, 364, 751, 757

VŠETEČKOVÁ Hana: Dominikánský klášter v novém. Brodské noviny, 1994, č. 18, s. 7, obr.

ZEMÁNEK Josef: Dominikánský klášter v Uh. Brodě. Brodské noviny, 1993, č. 23, s. 11, obr.

                      Zprávy památkové péče, 1, 1937, seš. 10, s. 7

3503 – Brána dominikánského kláštera

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum. Brodské noviny, 1997, č. 2, s. 8

3504 – Socha sv. Gottharda před kostelem Nanebevzetí P. Marie

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum. Brodské noviny, 1997, č. 2, s. 8

3505 – Socha sv. Vincence Ferrerského před kostelem Nanebevzetí P. Marie

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum. Brodské noviny, 1997, č. 2, s. 8

3506 – Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

BRANDL Vincenc: Kniha pro každého Moravana. Brno 1892, s. 383

                      Co je v Brodě nového? Dobrý den Slovácko, 16. 9. 1996, s. 1

DOSTÁL Oldřich: Československá historická města. Praha 1974, s. 382

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8. Otrava 1982, s. 130

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy. Uherský Brod, město a okres. Sv. 8, s. 16-18, obr.

KUTHAN Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha 1994, s. 42

LETOCHA Václav František: Památky města Brodu Uherského. Uh. Brod 1942, obr.

PROUZA Jiří: Neznámý farní kostel. Brodské noviny, 1993, č. 5, s. 4, obr.

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský brod. Uh. Brod 1968, s. 10, 18-19

SKÁCEL Jan: Z dějin Slovácka. Gottwaldov 1950, s. 95

SPATHOVÁ Jana: Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě. Slovácké noviny, 15. 5. 1996, příl. (po)čtení, s. 2

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 199

SPATHOVÁ Jana: Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 33, 1997, č. 3, s. 4

SPATHOVÁ Jana: Památky architektury a výtvarného umění okresu Uh. Hradiště. In. Slovácký svět. Uh. Hradiště 1994, s. 44

VŠETEČKOVÁ Hana: Farní kostel Neposkvrněného početí P. Marie. Slovácké noviny, 21. 9. 1994, s. 3

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 750-751, 757

VYKOUKAL Jiří: Farní kostel v Uh. Brodě. Umění, 19, 1971, s. 636-638

3507 – Kostel Mistra Jana Husa v ul. Bratří Lužů (s freskovou výzdobou)

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

                      Archeologické nálezy „dolního“ kostela. Brodské noviny, 1995, č. 2, s. 11

BENEŠ BUCHLOVAN Bedřich: Buchlovská knížka. Uh. Hradiště 1918, s. 131

                      Brodské ohlédnutí. Brodské noviny, 1994, č. 23, s. 8

                      Co je v Brodě nového? Dobrý den Slovácko, 16. 9. 1996, s. 1, obr.

DOSTÁL Oldřich: Československá historická města. Praha 1974, s. 382

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický výzkum. Brodské noviny, 1997, č. 2, s. 8

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8, Ostrava 1982, s. 130

                      Kostel Mistra Jana Husa. Slovácké noviny, 17. 8. 1994, s. 3

LETOCHA Václav František: Památky města Brodu Uherského. Uh. Brod, 1942, s. 12, obr.  

MALÝ Oskar: Českobratrský chrám Mistra Jana Husa. In. Uherský Brod město a okres. Brno 1935, s. 21-23

PAVELČÍK Jan: Rodným krajem J. A. Komenského. Uh. Brod 1966, s. 7-8

RŮŽIČKA Sláva: Dějiny chrámu M. J. Husa v Uh. Brodě. Palcát, 1930, č. 46-51, s. 1-2/příl./

RŮŽIČKA Sláva: Kněží při uherskobrodském chrámu sv. Jana Křtitele do válek husitských. Zprávy města Uherského Brodu, 1939, č. 8-9

RŮŽIČKA Vilibald: Dolní kostel. Uherský Brod 1949

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 10-11

SPATHOVÁ Jana: Kostel M. J. Husa v Uherském Brodě. Slovácké noviny, 10. 4. 1996, příl. (po)čtení, s. 2

SPATHOVÁ Jana: Kostel M. J. Husa v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 33, 1997, č. 1, s. 4

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 199-200

SPATHOVÁ Jana: Památky architektury a výtvarného umění okresu Uherské Hradiště. In. Slovácký svět. Uh. Hradiště 1994, s 18-19

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 358, 749-750, 757-758

                      Zprávy památkové péče, 1, 1937, seš. 1, s. 8-9

3508 – Kaple Andělů Strážných v Hradišťské ulici u parku

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8. Ostrava 1982, s. 130

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy. Uherský Brod, město a okres, sv. 8, s. 19

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1999, s. 200

3509 – Kaple Nejsvětější Trojice u kostela Mistra Jana Husa na ul. Bratří Lužů

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy. Uh. Brod, město a okres.  Sv. 8, s. 19

LETOCHA Václav František – Památky města Brodu uherského. Uh. Brod 1942, obr.

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 200

3510 – Radnice, č. p. 100 na Masarykově náměstí

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

BENEŠ BUCHLOVAN Bedřich: Buchlovská knížka. Uh. Hradiště 1918, s. 131

                      Brodské ohlédnutí. Brodské noviny, 1994, č. 23, s. 8

DOSTÁL Oldřich: Československá historická města. Praha 1974, s. 382

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum. Brodské noviny, 1997, č. 2, s. 8

LETOCHA Václav František: Památky města Brodu Uherského. Uh. Brod 1942, s. 14, obr.

PAVELČÍK Jan: Rodným krajem J. A. Komenského. Uh. Brod 1966, s. 7

PRAGER Ferdinand: Radnice. In: Uherský Brod, město a okres. Brno 1935, s. 26-29

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 10, 19-20

SPATHOVÁ Jana: Památky architektury a výtvarného umění okresu Uh. Hradiště. In:Slovácký svět. Uh. Hradiště 1994, s. 18

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 200

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 750

VŠETEČKOVÁ Hana: Radnice v Uherském Brodě. Slovácké noviny, 31. 8. 1994, s. 3

VŠETEČKOVÁ HanaBAŘINKA Cyril: Radnice. Uherskobrodský zpravodaj 1989, č. 2, s. 11-12

3511 – Dům č. p. 116 v ulici Bří Lužů

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum. Brodské noviny, 1997, č. 2, s. 8

LETOCHA Václav František: Památky města Brodu Uherského. Uh. Brod 1942, obr.

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 10

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 200

3512 – Panský dům č. p. 77 v ulici ústící na severovýchodní stranu Masarykova náměstí

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

BENEŠ BUCHLOVAN Bedřich: Buchlovská knížka. Uh. Hradiště 1918, s. 131

                      Co je v Brodě nového? Dobrý den Slovácko, 16. 9. 1994, s. 1

DOSTÁL Oldřich, Československá historická města. Praha 1974, s. 382

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8. Ostrava 1982, s. 130

                      Hrady a zámky na Moravě. A-Z na cesty. Praha 1987, s. 208-209

                      Kaunicův dům. Slovácká jiskra, 16. 8. 1972, s. 4

PAVELČÍK Jan: Panský dům v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 15, 1979, č. 4, s. 18

PAVELČÍK Jan: Rodným krajem J. A. Komenského. Uh. Brod 1966, s. 7

PAVELČÍK Jan: 60 let Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. Malovaný kraj, 10, 1974, č. 4, s. 23

                      Renovovaná památka. Rovnost, 26. 2. 1992

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 20-21

SPATHOVÁ Jana: Památky architektury a výtvarného umění okresu Uh. Hradiště. In.: Slovácký svět Uh. Hradiště 1994, s. 18, 20

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 200

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 750

VŠETEČKOVÁ Hana: Panský dům. Slovácké noviny, 7. 9. 1994, s. 3

                      Zprávy památkové péče. 2, 1938, seš. 9-10, s. 153

3513 – Fara č. p. 68 na Masarykově náměstí

ELIÁŠ Jan: Stavebně historický průzkum. Brodské noviny, 2, 1997, s. 8

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8, Ostrava 1982, s. 130

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 200-201

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 751, 754

3514 – Mariánský sloup na náměstí Mariánském

                      Historický místopis Moravy a Slezska vletech 1848-1960

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy. Uherský Brod, město a okres, sv. 8, s. 19

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 22

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 201

3515 – Socha sv. Jana Nepomuckého

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy. Uherský Brod, město a okres, sv. 8, s. 19

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8. Ostrava 1982, s. 130

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 201

3516 – Socha sv. Jana Nepomuckého v ulici U elektrárny

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 201

3517 – Pomník J. A. Komenského před muzeem

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

BENEŠ Josef: Jubileum pomníku J. A. Komenského. Uherskobrodský zpravodaj. 1987, č. 1, s. 12 – 13

JELÍNEK Vladimír: Sochař Vincenc Makovský, tvůrce pomníku Komenského. Malovaný kraj, 16, 1980, č. 3, s. 6-7

KOLÁŘOVÁ Anna: Pomník zdarma. Svobodné slovo, 30. 5. 1992

KŘIVDOVÁ Marie: Památky našeho okresu. Slovácká jiskra, 12. 5. 1980, s. 4

PAVELČÍK Jan: Zámek v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 12, 1976, č. 1, s. 16-17, nákr.

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1968, s. 23

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 201- 202

3518 – Kašna na Masarykově náměstí

                      ABC kulturních památek Československa. Praha 1985, s. 547

                      Brodské ohlédnutí. Brodské noviny, 1994, č. 23, s. 8

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960.  Sv. 8. Ostrava 1982, s. 130

HLOBIL Jaroslav: Katolické kostely, kaple a sochy. Uherský Brod, město a okres, sv. 8, s. 19

PAVELČÍK Jan: Kašna v Uherském Brodě. Malovaný kraj, 16, 1980, č. 6, s. 21

PAVELČÍK Jan: Rodným krajem J. a. Komenského. Uh. Brod 1966, s. 8

RŮŽIČKA Vilibald: Uherský Brod. Uh. Brod 1948, s. 11

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 202

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko Brno 1992, s. 364, 750

8575 – Židovský hřbitov

FIEDLER Jiří: Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha 1992, s. 168

HÁJKOVÁ Zuzana-GERL Prokop: Udělám co je v mých silách. Velkomoravský Kurýr, 6. 12. 1999, s. 11

HAVLÍK Dalibor: Židovské hřbitovy jižní Moravy. Kapesní průvodce. Velehrad, Historická společnost Starý Velehrad 1992

HEŘMAN Jan: Židovské hřbitovy na Moravě. Zprávy památkové péče, 28, 1968, č. 3, s. 83-84, obr., mapa

HOJAČ Miroslav: Starý židovský hřbitov v Uherském Brodě. Slovácká jiskra, 10. 5. 1990, s. 5

KLENOVSKÝ Jaroslav: Po jedné z největších židovských komunit zůstal již pouze hřbitov. Mladá fronta Dnes, 4. 8. 1998, příl. s. 6

                      K opravě židovských památek chybí peníze. Mladá fronta Dnes, 18. 8. 1998, příl. s. 1

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 37, 1995, s. 226

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 758

                      Zprávy památkové péče, 1, 1937, seš. 10, s. 8

ŽÁČKOVÁ Martina-FRÁNEK Tomáš: Gery se po návratu z Izraele stará o hřbitov. Mladá fronta Dnes, 28. 8. 1988, příl. s. 1-2

8689-11313 – Dům č. p. 135 na Masarykově náměstí

8755 – Dům č. p. 201 na Masarykově náměstí

UHERSKÝ BROD – HAVŘICE

3303 – Kaple sv. Šebestiána

                      Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 8. Ostrava 1982, s. 138

MATUSZKOVÁ Jitka:Kaplička v Havřicích. Rovnost, 7. 7. 1998, příl. s. 4

                      Obecní knihovna ještě bez článků. Slovácké noviny, 25. 8. 1999, s. 2

                      Památky v okrese Uherskohradišťském, chráněné státním památkovým úřadem. Vlastivědný sborník okresu Uh. Hradiště, 1, 1947, s. 83-84

                      Vlastivěda Moravská, Uherskohradišťsko. Brno 1992, s. 362

8768 – Areál usedlost č. p. 61

3304-3320 – Vinařské búdy na úpatí kopce jihozápadně obce

                      Historický místopis Moravy a Slezka v letech 1848-1960. Sv. 8. Ostrava 1982, s. 138

KOŽELUHA Josef: Vinné sklepy v Havřicích. Malovaný kraj, 12, 1976, č. 3, s. 12

PRAGER František: O víně a vinohradech. Zahrada Moravy, 2, 1925, s. 25-28

 

UHERSKÝ BROD – TĚŠOV

3446 – Pamětní kříž ve vsi

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 188

3447 – Pamětní kříž u kravína

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 188

3448 – Zvonice na návsi

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 188

                      Zprávy památkové péče, 1, 1937, seš. 10, s. 7

UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC

3519 – Pamětní kříž u staré silnice

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko, 36, 1994, s. 204-205

3520 – Pamětní kříž v polích k Políchnu

SPATHOVÁ Jana: Seznam chráněných památek v okrese Uherské Hradiště. Slovácko 36, 1994, s. 203

 

 

 

 

 

 

 

 HHhHh    uUUUUUUUuUuuuuu

 

                                                                              

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Uherskobrodští autoři píší. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář