Uherskobrodské osobnosti-J.Slavíček

Uherskobrodské osobnosti

Tak jako v  jiných městech, tak i v našem sídle bylo a je osobností bezesporu mnoho.Čas od času se dosud žijící vyznamenávají, a těm, které už nejsou mezi námi, se věnují ve vzpomínkách četné literární zdroje.V nedávné době vzešel ze strany Brodských patriotů podnět, aby se jména těch nejvýznamnějších osobností města zviditelnila na velkém schodišti, směřujícím od renovovaného brodského nádraží do historického centra.Schodiště vždy udivovalo svou rozlehlostí, počtem svých schodů i celkovým svým rázem.Člověk si na něm nejednou kladl otázku, kolik jenom lidí v průběhu času po jeho 87 schodech stoupalo či sestupovalo, provázeno všetečnými myšlenkami?Třeba mnozí z nich při výstupu vyšetřili i chvilku ke svému krátkému oddechu, aby zpětně upřeli své zraky k Poolšaví či na obzoru Bílým Karpatům.Schodiště o délce zhruba 200 metrů, tvořené žulovými zídkami, sloupky a včleněným kovovým zábradlím, propojuje nový dopravní terminál s centrem města.Podnět Brodských patriotů byl kompetentními orgány akceptován a schody následně umělecky obohaceny jmény osobností, které se významně zasloužily o pověst našeho města.Jejich výběr však vůbec nebyl snadnou záležitostí.Odborná komise města musela z několika set v úvahu přicházejících jmen, již dříve uvedených na stránkách Brodských patriotů, vyčlenit třicet pět nejvýznamnějších.Takových osobností, které  v Uherském Brodě prožily podstatnou část svého života a významnou měrou zasáhly do jeho dějin.Nalezneme mezi nimi jména dřívějších starostů města, příkladem Pavla Hájka, Ignáce Sieferta, Matěje Pecháčka, Bedřicha Webera či Bohuslava Luži, podle kterých jsou pojmenovány některé ulice našeho města.Mezi vybranými jmény se objevuje i řada věhlasných umělců romanitých oborů, z nichž pak svou mimořádnou tvůrčí činností vynikli hudebníci.Sbormistři František Veselka a Emil Hába šířili svým uměním slávu našeho města daleko za jeho hranice.Neobyčejně záslužná a prospěšná pro naše sídlo byla i díla historiků, pečlivě sepisujících jeho pestré dějiny.Z nich je třeba na předním místě jmenovat Vilibalda Růžičku, pedagoga, spisovatele a vlastivědného pracovníka.Naši paměť bezesporu zaujme i jméno spisovatele Františka Kožíka, neboť byl autorem více jak stovky působivých knižních děl.Rovněž nelze nevzpomenout i legendu antropologie Jana Pavelčíka, jehož životní díla podstatnou měrou přispěla k objasnění způsobu života našich předků.Stejně tak je třeba vzdát holt náčelníkům tělovýchovných jednot, kteří svědomitým vedením členů svých organizací rozvíjeli v žádoucím směru všestrannou kulturu těla a ducha.Hraběte Václava z Kounic, jednoho z největších českých a moravských mecenášů, není třeba zvlášť představovat, ostatně zámeček Obora byl s jeho jménem bytostně spjatý.Nelze zapomenout ani na ty, kteří se v dobách poroby národa postavili se zbraní v ruce uchvatitelům na odpor, aby nejednou zaplatili za své hrdinství svými životy.Na schodech je ztvárněných jmen přirozeně daleko více, ať už jsou to teologové, zakladatelé muzea   a další.Je obtížné určit, která z osobností byla významnější druhé, je však nepochybné, že každá z nich zanechala svou tvůrčí prací nesmazatelnou stopu v historii naší obce.Bylo by však neodpustitelné v závěru těchto řádek neuvést jméno osobnosti, která svým životem  a dílem proslavila náš národ v celém světě – Jana Amose Komenského.Když se ocitneme na posledním schůdku velkého brodského schodiště, otevře se našim očím pohled na majestátnou budovu Gymnázia Jana Amose Komenského.Stejnojmennou ulici pak směřujeme městem vzhůru k Muzeu Jana Amose Komenského, abychom před ním vzdali úctu soše muže, který položil světu základy vzdělanosti.Takže při procházení velkým schodištěm si buďme vědomi toho, že naše kroky provázejí jména, na která může být naše město plným právem pyšné.Jimi si s hrdostí připomínáme, že dějiny města byly spjaté s významnými lidmi, kteří je svým nezměrným úsilím a nadšením spolu s jinými občany utvářeli.Už proto si brodské osobnosti zasluhují i tímto originálním a působivým způsobem zvěčnění!

Příspěvek byl publikován v rubrice Publicistika, Uherskobrodští autoři píší. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář