Zápis z lednové schůzky Patriotů.

Zápis z členské schůze občanského spolku UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI ze dne 19. ledna 2017

Přítomni: Bábíček, Bistrá, Bouda, Bartošíková, Blahůšek, Hezina, Hrdinová, Chovanec, Josefík, Kostelka, Kolísková, Kudelová, Kment, Lukešová,  Marek, Mlčková, Poláková, Pešová, Papp, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Trefilíková, Thomayerová, Varaďa

Omluvila se: Nováková

Na schůzce nás přivítal jako vždy předseda spolku p. Bouda.

1) Poté měl krátký zajímavý referát – popis toho jak vypadala radnice města před mnoha desítkami let. Bylo mimo jiné využito knihy „Paměti města královského“ od Jana Kučery.

Plán  referátů na příští schůzky:  p. Varaďa o dominikánském klášteře – vznik, dějiny, historie

p. Bartošíková od M. Stolaříka zápisky z války

p. Bábíček – o brodských živnostnících

2) návrh na uctění památky spoluobčanů ze III. odboje – p. Rosenfeld

Bylo by vhodné nějakým důstojným a odpovídajícím způsobem uctít památku našich spoluobčanů (nejenom pamětní deskou např. na radnici) ze III. odboje proti komunismu. Už není moc pamětníků anebo už vzhledem ke svému věku mají zdravotní problémy (p.Honová). Podle informace p. Součkové bylo vězněno asi 70 lidí z Uherského Brodu a okolí.

3) p. Kment připomněl umístění informačního panelu na velkých schodech (možnosti info o osobnostech jejichž jména jsou vytesána na schodech, info o městě, info o kulturním dění města) článek o možnosti a způsobu využití byl uveřejněn i v Brodském zpravodaji

Návrh: podobně informovat nějakým způsobem o tabulkách s významnými letopočty umístěných v chodnících okolo náměstí – datum a k jaké události se váže (pokud je sníh, nic není na chodnících vidět !)

4) p. Rosenfeld informoval o jednání s ved. investic ing. Vráblíkem + ostatními lidmi z města, týkalo se rozvoje města, který příliš nepokračuje (brání tomu památkáři) – další informativní schůzka plánována na 2/2017. Je tu iniciativa týkající se zlepšení zejména centra města, ale nejenom náměstí  – ulic Komenského (hlavní cesta od nádraží), boční uličky které by mohly zdůraznit historii města, pěkná zákoutí, v letošním roce snad bude zrekonstruována Úzká + Příčná, plánuje se Hradišťská, Moravská

5) p. Kment připomenul, že v letošním roce bude už 7. ročník !!! soutěže pro žáky 5. tříd (konec dubna, začátek května). Ing. Lukešová doplnila, že soutěž bude trochu inovovaná = nové otázky a návrh počítá s tím, že u některých bude správná nejenom jedna ale dvě odpovědi, aby soutěž byla trochu těžší. Na 3 kola je nutné připravit cca 75 otázek, aby se neopakovaly ty z minulých ročníků. Odměny budou asi v tom rozsahu, jako byly v minulých ročnících.

6) Začátkem června (9.-11.) bude již 6. ročník BKS – Bílokarpatských slavností (a pro doplnění v září již 5. ročník BrodExpa- to je stále v režii Patriotů). BKS jsou již tradiční akce, už si to víc „bere za své“ město, opět se počítá se ztvárněním nějaké zajímavé historické události města.

7) Diskuze

Vzpomněla se kronika města UB, která je k vidění na webových stránkách Hradčovic, bylo by dobré nějakým způsobem toto mít i na webových stránkách našeho města.

Podle info ředitele DK bude nabídka kulturních programů včetně možnosti elektronicky si objednat lístky přímo na stránkách DK.

Opět se po delší době vzpomněla, jestli bude a kde umístěna bronzová maketa JAK (z budovy býv. Energoprojektu).

P. Bouda schůzku ukončil, termín další je dne 9.2.2017.

Zapsala: Jarmila Thomayerová

Uh.Brod

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář