Zápis z březnové schůzky Patriotů(2017)

Zápis z valné hromady občanského spolku UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI ze dne 3. března 2017

Přítomni: Bábíček, Bistrá, Bouda, Blahůšek, Bušíková, Hezina, Hrdinová, Chovanec, Kaňová, Kostelka, Kolísková, Koller, Kudelová, Kment, Ličmanová, Lukešová, Marek, Mlčková , manželé Novákovi, Poláková, Pešová, Papp, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Trefilíková, Thomayerová, Varaďa

Omluvila se: Ličman

Na schůzce – každoroční valné hromadě – nás přivítal jako vždy předseda spolku p. Bouda.

1) S programem nás seznámil p.Kment (podrobný viz pozvánka)

2) Předseda p. Bouda podal zprávu o činnosti spolku za minulý rok.

Připomenul, co se udělalo i co se podle plánu nepodařilo – téměř vše co bylo naplánováno se však podařilo uskutečnit.

3) p. Rosenfeld pak přečetl rámcový plán činnosti spolku pro rok 2017:

* zajistit již 7. ročník soutěže pro 5. třídy „Poznej svoje město“

* příprava BKS

* organizačně zajistit BrodExpo

* uskutečnit jednodenní zájezd po stopách hraběte Kounice (Brno, Slavkov)

* doplňovat náš archiv o audiovizuální, digitální i knižní archiválie

* pokračovat v činnosti některých členů Patriotů jako členů komisí při MěÚ

* jako v předchozích letech se setkávat s představiteli MěÚ jako hosty na našich schůzkách

* zachovat zvyklost na každé schůzce mít referát se zajímavým obsahem týkajícím se UB

* uskutečnit opět poznávací vycházku po okolí našeho města

* spolupodílet se na vytvoření bronzového plastického modelu našeho města

* zajistit 2-denní zájezd pro Patrioty: Havlíčkův Brod, Litomyšl, Kutná Hora

* podílet se spolu s městem na vybudování památníku 3. odboje

4) p. Hezina podal zprávu o hospodaření spolku za rok 2016, členů je k 12/2016 celkem 35,

zůstává roční příspěvek á 200,00 Kč, konečný zůstatek hospodaření je 11145,00 Kč

5) Zprávu revizní komise přečetla p. Mlčková. Z celkového počtu 35 členů k 31.12.2016, je přítomno 28, valná hromada je usnášeníschopná, revizní komise neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření.

6) Diskuze:

* p. Kment shromažďuje a zpracovává životopisy a fotografie všech starostů města UH, od r. 1850 – 2017. Chybí pouze foto od 3 osob (starostové z doby 1945-1948 pánové Zůbek, Zobek, Kramář). Velkou část dokumentů získal z muzea. Zvláštní poděkování vyjádřil Patriotkám paní Pešové, Trefilíkové, Ličmanové, Součkové, Kudelové za poskytnutí mnohých materiálů.

* p.Kment se zmínil o tom, v jakém stavu se nachází realizace nápadu vytvořit pro návštěvníky města lákavé muzeum zbraní v budově ČZ. V současné době se upravuje a rekonstruuje prostor, problémy s vlastní budovou – statika, nyní se projednávají finance s majiteli a není vyloučeno, že se bude stavět úplně nová budova místo nákladné rekonstrukce staré stávající. Pro Patrioty se důležitá realizace zákaznického centra a muzea, které by mohlo přilákat do města návštěvníky.

* P. Rosenfeld, Kment a Bouda se setkali se zástupci města (ing. Vráblík, Kolouch, Tabarka) aby opět projednali umístění emblému s JAK (původně umístěným na budově Projekty). Jedná se už 5 let, zatím stále není definitivně rozhodnuto, kde bude umístěn. Podle poslední verze by měl být na lávce u E50 (přes řeku Olšavu).

* Další už delší dobou připomínané jsou tabulky umístěné v dlažbě chodníků na náměstí, stále nejsou vyměněny tabulky s chybnými údaji. Stálé ujišťování od MěÚ, že se to napraví a vymění.

* U ředitele DK bylo jednání zástupců Patriotů spolu se zástupce města, týkající se organizace a uspořádání BKS. Ve stávající podobě už trochu stagnují. Snahou je, aby stále

zůstaly, aby během těch 3 dnů jejich konání přijelo do našeho města dostatek návštěvníků nejen z nejbližšího okolí ale i ze Slovenska. Na jednání byla navržena nová koncepce těchto slavností (například aby se konaly různé kulturní akce a vystoupení i na jiných zajímavých místech Brodu, nejenom na hlavním náměstí a přilehlém okolí). Samozřejmě s větším rozsahem slavností souvisí marketing a větší propagace, víc finančních nákladů, ale město zatím je v tomto vstřícné.

* Dohodla se vycházka (hlavním garantem je p. Varaďa), bude pravděpodobně poslední týden v dubnu, v sobotu. Pojede se autobusem do Králova a pak pěšky od farmy k rozhledně, přes les Králov do Nivnice, kde bude možno navštívit i místa spojená s JAK

Upřesněno bude emailem členům spolku.

* Předběžně bylo dohodnuto, že jednodenní zájezd do Slavkova bude koncem května.

Přihlášky a podrobnosti opět budou zaslány emailem.

* Informace o výstavbě a budování kruhového objezdu u 3 svatých, bohužel to vypadá, že akce nebude ukončena před brodskou poutí.

* Dle informace je na webových stránkách města Uherský Brod k dispozici a zhlédnutí „Kronika města UB“, jsou zde velmi zajímavé informace o historii našeho města.

Otevřeme webové stránky města UB – záložka o městě – historie – badatelna. Musí se stáhnout-nainstalovat program Silvelight, počítač restartovat a mělo by to fungovat. (Na mém PC se mi to nepodařilo, takže toto info pouze teoreticky. Třeba někdo z Patriotů avizované stránky otevře, budu ráda, když sdělí, jak se to podařilo.)

V diskuzi podala prof. Poláková informaci o konferenci o gen. Svobodovi. Dále zaznělo info o setkání měst založených Přemyslem Otakarem v Českých Budějovicích, info o nové expozici v Muzeu. Pan Koller seznámil s brožurkou, kterou vydal k 60. výročí filatelie, připomněl některé své aktivity a pozval do divadla ve Zlíně.

Zapsala: Jarmila Thomayerová

Uh.Brod 22.3.2017

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář