Zápis z červnové schůzky Patriotů.

Zápis z členské schůze občanského spolu Uherskobrodští patrioti
konané dne 8.6.2017 v 17,00 v Café Clubu
Přítomni: Kment, Rosenfeld, Josefík, Kostelka, Šiftař, Blahůšek, Šobáň, Lukešová, Varaďa, Pešová, Kudelová, Součková, Marek, Bábíček, Ličman, Ličmanová, Hrdinová, Havránková, Mlčková, Bistrá, Bartošíková, Poláková
Omluveni: Thomayerová, Nováková
Host: emerit. profesor p. Jaroslav Slavíček
Schůzku zahájil p. Kment a přivítal přítomné.
1. Referát přednesl p. Josefík. Seznámil přítomné s obsahem filmového dokumentu o Jízdě králů ve Vlčnově, natočeném již v roce 1946. Autorem scénáře byl dr. Josef Beneš – Čestný občan Vlčnova i Uherského Brodu. Součástí referátu byly informace o rodině, ze které J.Beneš pocházel.
2. Pan Varaďa připomněl, že J. Beneš ho učil a byl to učitel s moderními metodami výuky kreslení.
3. Informace a hodnocení zájezdu dne 27.5.2017 do Slavkova u Brna a dalších významných míst, na Žuráň, do  Šlapanic, na mohylu Míru, Uherčic a Střílek. Zájezdu se zúčastnilo celkem 34 osob, z toho 2 děti. Podle hodnocení účastníků byl úspěšný.
4. Jana Lukešová seznámila přítomné se 7. ročníkem soutěže v uherskobrodských školách – Poznej své město. Poděkování patřilo obětavým komisařům.
5. J. Slavíčka přivítal Petr Rosenfeld. Přednesl 2 návrhy, a to možnost zúčastnit se procházky s odborným výkladem o stromech, které rostou v Tyršových sadech. Jako druhou možnost navrhl výstup na střechu Gymnázia JAK. Zmínil se o tom, že patrioti by mohli podpořit umístění informačních štítků na stromy v TS. Projednat s odp. pracovníkem na MěU.
Přítomní odsouhlasili termín – pátek 16.6.2017 u kapičky v 17,00 hod.
6. Tento víkend proběhnou Bílokarpatské slavnosti, koná se již 6. ročník. Členové výboru Patriotů rozvezli plakáty a pozvánky do okolních 38 obcí, od Valašských Klobouk, Trenčína až po Kyjov a zvali na program BS. Přijeli pozvat nejen starosty, ale i soubory a občany. Od 14,00 až 14,30 proběhne ve městě slavnostní představení, které má vztah k Uherskému Brodu. Navštívili také podniky, jako ČZ, Hydromu, Drůbežárny a další. Plakáty umístí v jídelnách a tím pozvali na BS i zaměstnance brodských podniků.
7. Proběhlo jednání v České zbrojovce ohledně muzea zbraní. Projekt na nový dům, kde bude prodejna zbraní, muzeum a střelnice. Pan Varaďa měl připomínku, že ČZ nemá reklamní čepice se znakem a nápisem Uherský Brod!
8. J.Kment přítomné seznámil, že Těšovská, nebo-li Moravská ulice bude jednosměrná, tzv. odpočinková zóna. Začalo se s výzdobou květinami. Dále se uskuteční akce:
- Kruhový objezd U tří svatých, s výstavbou se začne začátkem července, bude omezen provoz.
- lávka ze sídliště Olšava – výběrového řízení se zatím zúčastnila jen jedna firma.
- další lávka bude přes řeku Olšavu.
- v plánu je úprava ulic ve středu města –  tzv.Zl. kříž
- zrušená zastávka na Růžákově, bude dokončená 15.7.2017
- Zlatá studánka v „Americe“ – je nový projekt na základě něho bude opravená
9. Jana Lukešová nás seznámila se zprávou o zasedání komise životního prostředí. V roce 2020 bude konec skládkování, odpad se bude vozit do spalovny do Brna. Bude to znamenat zdražení poplatku pro obyvatele. Uvažuje se o nové likvidaci odpadů. Jde o tzv. pomalé technické spalování a přitom jde o výrobu plynu, tepla a el. Energie.
Dále se uvažuje o obnově a výsadbě lokality Zákřov, zejména pro zvěř.
Diskuze
V. Kostelka – navrhuje, aby výstava o brodské Židovně byla po jejím skončení přemístěna do židovské modlitebny. Projednat tuto možnost s vedením MěÚ  Uh. Brod, pokud ovšem bude Židovská obec souhlasit.
Fr. Varaďa- informuje o zajímavé vycházce do obce, kde byl vysvěcen na kněze JAK, do obce Žeravic.
J. Ličman –  navrhuje, aby zpráva o konání Bílokarptaských slavností se objevila v TV Brno a v rozhlase. Zatím nebylo žádné upozornění na tuto akci.
Iniciovat označení regionu Uherský Brod – na MěÚ Uherský Brod.
Blíží se podzimní konání BROD EXPO – bude zaměřeno letos na stavební firmy. Příprava  organizace, oslovení firem.
Zapsala: Alena Bartošíková
V Uherském Brodě, dne 9.6.2016
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář