Zářijová schůzka Patriotů.

Zápis z členské schůze občanského spolku Uherskobrodští patrioti

konané dne 14. 9. 2017 v 17:00 v Cafe Clubu

Přítomni: Bábíček, Balšík, Bartošíková, Bistrá, Blahůšek, Bouda, Hrdinová, Chovanec, Josefík, Kment, Kolísková, Koller, Kostelka, Kudelová, Marek, Novák, Nováková, Pešová, Poláková, Rosenfeld, Šiftař, Thomayerová, Varaďa

Jako host: Buráňová – Šmídová

Omluveni: Lukešová, Součková

Zahájení: p. Bouda – přivítání

Referát

P. Bartošíková četla z deníku Františka Stolaříka ze Bzové, vojáka 1. světové války, který líčí každodenní útrapy – v Rusku, na Piavě, dnešním Slovinsku. Po zranění v květnu 1918 umírá 21. 6. 1918. U popisu „klidného“ dne si přál: „Bože, kéž by to bylo nastálo!“ Hodně mužů z tohoto kraje bojovalo a zahynulo v 1. světové válce, také praděd p. Josefíka, který má tuto rodinnou událost zpracovanou a přednese někdy příště.Mnozí z nás tato místa navštívili, emotivně na ně zapůsobila. Je zapotřebí připomínat.

BRODEXPO 2017

5. ročník, letošní téma: Dům, byt, zahrada, zúčastní se 40 firem. Veškerá organizace na vlastní náklady – finance, telefony, čas…

Seznam dobrovolníků p. Kment, další se mohou přihlásit.

Pojmenování nových ulic v lokalitě Nad Zámkem II. etapa

Do komise se přihlásili p. Poláková a p. Kment, návrh na pojmenování podle osobností města.

Informace

P. Rosenfeld

· Do komise pro dílo na Zlatém kříži půjde p. Bouda

· Odhalené nové sochy ze sochařského sympozia – schází jména autorů: domluveno, budou umístěna na podstavcích soch

· P. Janalíková a Součková shromažďují další archiválie o vězněných z 50. let

· Proběhne výběrové řízení na ředitele DK – 5 přihlášených

· Památník padlým z 2. svět. Války

P. Varaďa

· Památníky na Náměstí Svobody: potřeba obnovit zašlé písmo

P. Kment

· Historická hostina pořádaná Muzeem UB – kladné ohlasy

· Kruhový objezd bude dokončen koncem října, zároveň se zjednosměrní ulice Moravská směrem do centra

· Demolice budovy České zbrojovky – bude vystavěna nová budova se zákaznickým centrem a muzeem zbraní

· Lávka přes Olšavu a E 50

P. Pešová

· Divadelní představení v atriu Muzea UB – Roman Švehlík – se líbilo

· Pochvala za květinovou výzdobu města – souhlas všech

Diskuze

P. Kostelka

· Zjistit možnost zápůjčky z výstavy Muzea UB (židovské tématiky) do kaple na starém židovském hřbitově

P. Josefík

· Připomínka, že v pátek 22. 9. 2017 se v Muzeu koná vernisáž výstavy o krojích

· V knihovně se chystá výstava k 100. výročí Beneše – kdo má jakékoliv materiály a je ochoten je zapůjčit, ať se obrátí na vedoucí knihovny p. Loveckou

· V tisku proběhla výzva ateliérů Kudlov a UTB ke spolupráci při vyhledávání atraktivních míst: UB odmítl!

P. Bouda

· Informace, že v Malovaném kraji č. 4 je článek Mirky Polákové o Holubyho chatě a pověst p. Bartošíkové

P. Chovanec

· Postesk, že na Slavnostech vína se z malé obce Lopeník zúčastnilo 11 krojovaných lidí (UB odmítl!)

P. Poláková

· Kniha schválená Akademií věd, t. č. v zařazená do edičního plánu

· Vysvětlení k poznámkám některých občanů, že na velkých schodech nejsou další jména: vybírala se jen z vůdčích osobností organizací

· Kladení věnců bojovníkům – pravidelně se zúčastňuje se svým manželem, za UB jen Petr Vrána a Milan Koudela

· Setkání měst založených Přemyslem Otakarem II. v Českých Budějovicích (v počtu 57): UB nereagoval, po upozornění se zúčastnil Petr Vrána a já jako ambasadorka za UB – http://www.mestaotakarova.cz/cs/profily-otakarovych-mest/uhersky-brod/

· Vlastní zkušenost: v den otevřených památek je Gymnázium UH otevřeno jako historická budova, provázejí zdarma studenti, stejně jako po historických místech, o nichž se naučí – proč to nejde v UB? V debatě by ostatní také uvítali, bohužel není zájem ze strany GJAKUB – vše je o lidech…

Další schůzka Patriotů ve čtvrtek 12. 10. 2017.

Zapsala: Jana Hrdinová

16. 9. 2017

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář