Zápis z říjnové schůzky Patriotů.

Zápis z členské schůze občanského spolu Uherskobrodští patrioti

konané dne 12.10.2017 v 17,00 v Café Clubu

Přítomni: Kment, Rosenfeld, Bouda, Josefík, Hezina, Kostelka, Poláková, Šiftař, Šobáň, Papp, Marek, Bábíček, Ličmanová V. Ličman, Varaďa, Kolísková, Mlčková, Bartošíková, Pešová, Kůdelová, Součková, Lukešová, Bistrá, Havránková

Host: Jan Balšík

Zahájení: p. Bouda přivítal přítomné.

Referát: Mgr. Jana Mlčková referovala přítomným o náhodném setkání s Martinem Růžičkou z Havířova. Jak vyplynulo z referátu, je pravnukem významného uherskobrodského občana pana Vilibalda Růžičky, který zanechal v historii města Uherského Brodu hlubokou stopu. Nejenže sestrojil unikátní orloj (v prostorách MěÚ), učil děti psaní na stroji, ale napsal několik publikací, ze kterých čerpají povědomí nejen občané, ale i místní muzeum. Pan Martin byl na návštěvě v Uherském Brodě, a jak sám řekl, byl velmi překvapen, že si občané na p. W. Růžičku dodnes pamatují.

Program:

Jako první bod programu seznámil přítomné p. Kment s výsledkem výstavy BRODEXPO 2017 – a jeho hodnocení. Přečetl dopis, v němž vedení Města UB děkuji organizátorům akce a všem, kdo se zúčastnili za příkladnou reprezentaci města prostřednictvím tohoto místního veletrhu, který nemá v okolí obdobu. Zúčastnilo se ho asi 3000 návštěvníků, což vzhledem ke špatnému počasí překvapilo i samotné organizátory.Pojmenování ulic: P. Kment byl pozván na setkání se starostou Města UB, aby prodiskutovali název ulice v trati Nad zámkem. Navrhl pojmenování po učiteli Jiřím Stojanovi, který letos zemřel. Byl to vážený a obětavý učitel, který přivedl ke sportu hodně dětí, věnoval se turistice i značení turistických tras značkami. Název ulice byl bez připomínek přijat.Slavnostní otevření spojovacího krčku mezi býv.věznicí (za bývalým soudem) a učilištěm byl přítomen hejtman Zlínského kraje p. Čunek.Pan Kment poděkoval Vojtovi Kostelkovi za zachycení letošní Růžencové pouti i poničeného pomníku u Tří svatých.Kniha Starostové Uherského Brodu. Byly dotisknuty další výtisky a je k nahlédnutí na radnici a umístěna též v uherskobrodské knihovně, takže lze se podívat, který starosta v které době byl v úřadě.Informoval, že předseda KDÚ ČSL měl v době schůzky Patriotů na náměstí předvolební vystoupení.Pavel Josefík – seznámil přítomné s přednáškou „O češtině“, kterou měla v knihovně profesorka Miroslava Poláková. Velmi zajímavá přednáška zejména o tom, že v současné češtině se nachází velmi mnoho anglických výrazů a zkratek, což češtině neprospívá. I ústavní činitelé používají různé tvary, které do češtiny nepatří. Paní M. Poláková je za svou činnost navržena na Cenu Města.Jan Kment – upozornil na webové stránky Patriotů, které jsou navštěvovány a blíží se k metě 100 tis. Návštěvníků z ČR i z ciziny.

Diskuze – M. Papp informoval přítomné, že na Mezinárodním veletrhu dostal Cenu za přínos do strojního průmyslu ing. Jiří Rosenfeld. P. Bilavčík Zlatou medaili za výrobek.

J. Ličman – upozornil, že moderátoři v televizním vystoupení nemluví spisovnou češtinou, ale „pražštinou“, což zejména moravským divákům vadí. Přítomní mu dali za pravdu.

V. Kostelka – s odvoláním na poškození pomníku v UB se pozastavuje na tím, že je v UB 50 policistů, ale není známo, že by chodili na pochůzky pěšky.

Varaďa – pozastavuje se nad nepořádkem u učňovské školy. Největší nepořádek dělají učni, kteří tam chodí kouřit. Řešením by byla kuřárna ve škole, ale podle platných zákonů ji nelze ve školních prostorách zřídit. Policie by měla kontrolovat, jestli kuřáci mají 18 let.

Ličman – má připomínku k novostavbě „skleněného domu“, který se nachází přímo naproti gymnázia, ale do historické části se naprosto nehodí.

Pešová – to by měl řešit architekt, kdy se uprostřed zástavby malých domů objeví takováto stavba.

Kment – dochází do komise pro strategický rozvoj města. Památkáři posuzují, zda novostavby budou zapadat do zástavby v rámci středu města. Ale zase není možné dělat z města skanzen. V případě, že by architekti nebo památkáři výstavbu nepovolili, město by se postupně vylidnilo.

Papp – namítá, proč je tedy v UB památková zóna? Navrhuje tuto památkovou zónu zrušit.

Petr Rosenfel: poznatek z komise je, že s tím bojuje každé město

Josefík: Stavební úřad povoluje výstavbu, provádí se památkový průzkum. Většina domů ve středu města se opravuje a přidělují se na tyto domy dotace podle hodnoty památky.

V. Kostelka – na budově „Kachlíkárny“ jsou vyvěšeny studie (návrhy studentů architektury) jak by mohlo vypadat horní náměstí.

J. Balšík – se ptá, kde jsou mlýny, které byly v Uherském Brodě? Tuto otázku Patrioti nevyřeší, jelikož mlýny byly zrušeny ještě za min. režimu. Současné mlýny jsou neobydlené, mnohé v soukromém vlastnictví.

J. Mlčková – se ptá na dětskou knihovnu, která prý nefunguje, musí děti docházet do knihovny na Máj na Sídliště. Část prostor je předaná, ale byl problém s projektem dětské knihovny.

Rosenfeld – dětská knihovna byla umístěna v podkroví Panského domu. Kvůli špatnému projektu byla uzavřena. Podle informací vedoucí knihovny byla vyčleněna jedna místnost dětské knihovně, kde se půjčují dětské knihy. Pokud nejsou přímo na místě, knihovnice je zajistí v prostorách dětské knihovny. Takže dětská knihovna funguje v provizorních prostorách. Bude se opravovat a současně bude postaven výtah.

Poláková – seznámila přítomné s udílením ceny E.E.Kische, která se každoročně uděluje v Letohradě. Setkání spisovatelů literatury faktu jdou po setkání studentům přečítat do škol. Letos ji získal bývalý slovenský prezident Šuster a za českou literaturu Jaroslav Čvančara.

Zapsala Alena Bartošíková

V Uherském Brodě, 25.10.2017

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář