Zápis z valné hromady spolku Uherskobrodští Patrioti

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE

spolku Uherskobrodští patrioti, která se konala ve čtvrtek 15. března 2018 v Cafe clubu.

Program valné hromady:

Zahájení a přivítání

  1. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017 – M. Bouda
  2. Plán činnosti na rok 2018 – P. Rosenfeld
  3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017 – V. Hezina
  4. Zpráva revizní komise – R. Rajchl
  5. Diskuze – J. Kment
  6. Usnesení, závěr – M. Bouda

Po přečtení Zprávy o činnosti byl

Ad 6: Diskuze:

-          Diskuzi zahájil a vedl J. Kment a měl první příspěvky:

Připomenul tvorbu plastické historické mapy města, popsal současný stav.

Seznámil přítomné se stavem přípravy realizace památníku perzekuovaných občanů.

-          J. Koller vznesl dotaz, zda někdo zná jména mladých, kteří se pokusili v 61 roce o přechod čs. hranic. Z pléna padla dvě jména: Verosta a Zvěřina.

-          J. Ličman upozornil na nekoordinování kulturních akcí. V příštím týdnu se jedná o dvě akce knihovny a muzea, které začínají ve stejnou hodinu.

-          M. Poláková – uvedená situace se jedná o její přednášku o kolaboraci.. a v muzeu.Umlčené umění s j. Somrem. Nejste povinni jít na mou přednášku a běžte na Somra, řekla Mirka.

V Haló novinách byl 8. března uveřejněn její článek o češtině a dabingu.

Dále informovala o své úspěšné účasti na oslavách prvního bojového vystoupení čs. vojáků v bitvě u Sokolova a odhalení památníku našim legionářům v Bachmači. Přečetla také svůj projev, který pronesla v rámci těchto oslav.

-          J. Kment připomenul přednášku a film Stanislava Motla „Děti Antonína Kaliny.“

-          J. Pešová připojila své poznatky z uvedené přednášky.

-          V. Ličmanová vznesla dotaz na UBDK. J. Kment pak informoval o současném stavu příprav.

-          Paní Kolísková vznesla dotaz ohledně přístavby Katolické školy pro navýšení počtu žáků na 180. Budova je majetkem města a na uvažovaný projekt nemá církev peníze.

-          P. Rosenfeld informoval o schválení rozdělení peněz (1,8 mil. Kč) na budovy v historickém jádru města pracovní komisí pro památkovou zónu.

-          F. Varaďa informoval o výsledcích práce archeologů v ulici Hradišťská, kde odkryli základy budov ze 13. stol.

-          F. Varaďa slíbil připravit další vycházku pro patrioty.

-          J. Kment zjišťoval zájem o dvou denní zájezd do Litomyšle, Havlíčkova Brodu a Kutné Hory. Nebyl projeven patřičný zájem, tak se bude uvažovat pouze o jednodenním výletě. Odvíjí se to také od toho, dostaneme-li od města příspěvek na dopravu.

-          J. Kment navrhoval uveřejňovat termín schůzky patriotů v BZ s upoutávkou na plánovaný referát.

-          J. Ličman se dotazoval: kde jsou obrazy a umělecká díla, které jsou v majetku města. Jaká je jejich evidence?

-          J. Mlčková informovala o práci komise pro střed města.

Do zprávy o činnosti byly doplněny následující položky:

O nové knize R. Rajchla měl autor referát na květnové schůzce.

27. května se uskutečnil poznávací zájezd do Slavkova, na Mohylu míru a do Střílek. Úspěšný zájezd zorganizovala J. Pešová.

Na výroční schůzi bylo schváleno následující usnesení:

USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI

ze dne 15. března 2018, která se konala v Cafe clubu v Uherském Brodě.

  1. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti spolku za rok 2017 přednesenou předsedou spolku.
  2. Valná hromada schvaluje:

-  Plán činnosti spolku na rok 2018 přednesený místopředsedou spolku Petrem Rosenfeldem.

-  Zprávu o hospodaření spolku v roce 2017 přednesenou pokladníkem Vratislavem Hezinou.

-  Zprávu revizní komise přednesenou předsedou revizní komise Ing. Rostislavem Rajchlem.

V Uherském Brodě 15. března 2018

Milan Bouda, v. r. Petr Rosenfeld, v.r.

předseda spolku UB patrioti                                                                 místopředseda spolku UB patrioti

P4íští schůzka se koná 12. dubna 2018 v Cafe clubu v 17:00 hod.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář