Zápis z členské schůze Patriotů říjen 2019.

ZÁPIS  z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI“
konané dne 11.10.2018 v 17,00 v CafeClubu
Přítomni:
Havránková, Nováková, Chovanec, Bábíček, Ličmanová, Bartošíková, Kudelová, Součková, Trefilíková, Pešová, Josefík, Kment, Hezina, Kostelka, Blahůšek, Šiftař, Bistrá, Bouda, Rosenfeld, Poláková, Mlčková, Papp, Hrdinová, Kolísková, Thomayerová
Předseda spolku Milan Bouda přivítal všechny Patrioty a zahájil členskou schůzi.
1. Referát – Josefík: odhalení pamětní desky Hubertu Heroldovi na domě č. 1 – bývalá Hradišťská brána. Váže se k událostem 100.  výročí vzniku Československa, v té době byl H. Herold starostou našeho města. Iniciátorem byl p. Papp (Herold byl jeho pradědeček). Starostou města byl Hubert Herold v letech 1904-1919, v této době proběhla výstavba městské elektrárny, školy na Mariánském náměstí, kanalizace. Herold byl zakladatelem lidové strany v UB, patriot, Broďan tělem i duší. Tato pamětní deska (autorem p. Táborský) je jeho důstojnou připomínkou.
2. Hodnocení BRODEXPA – Kment (místo Lukešové)
Na úvod se zmínil, že příprava byla trochu odlišná od minulých let – změna ve vedení DK,
jiný přístup a náhled. Veletrhu se zúčastnilo cca 60 firem, akce stála jako vždy velké úsilí. Poděkování patří všem, kdo se zasloužili a podíleli na přípravě, zejména p. Lukešové za Patrioty. Velmi dobré bylo zajištění občerstvení, hudby na terase – to vše dotvářelo příjemný dojem pro návštěvníky BrodExpa. Pozitivní ohlasy to dokazují.
Bude dobré se velmi zamyslet nad tím, aby se zajišťování a uskutečnění akce tak velkého rozsahu ujal  DK a MÚ. To „amatérské“ nadšení, které provázelo první ročníky BrodExpa zajišťované vcelku spolkem Patrioti – a letos se konal již 6. ročník !!  -  by mělo být nahrazeno profesionálním přístupem a mělo by být v celkové režii Domu kultury a Městského úřadu. Uherskobrodští patrioti položili dobrý základ, a jak město tak DK, by měli mít zájem o pokračování prezentace uherskobrodských firem a škol.
P.Rosenfeld poděkoval všem členům spolku, kteří byli na BrodExpu a pomáhali vystavovatelům, zajišťovali soutěž o nejlepší čaj z Bílých Karpat. Bez jejich osobní účasti by veletrh vůbec nebyl možný. Podpořil se návrh na doporučení nějakým vhodným způsobem ocenit p. Lukešovou, na které ležela největší část a starost o průběh celé této akce, zviditelňující  firmy a organizace našeho města.
Historický model města – Papp: V průběhu BrodExpa byla také tombola, jejímž cílem bylo položit základ finanční podpory na vytvoření historického modelu města. Tento by měl být umístěný před starou radnicí (průměr modelu cca 1 m), bylo by vhodné tady také umístit štítek-dlaždici se jmény všech sponzorů. Zvažovali jsme také vypsání sbírky-fondu na financování tohoto modelu.
3. Zájezd – p. Pešová
Informace o zájezdu Patriotů do Milotic, Hodonína, Skalice: odjezd v sobotu 13.10.2018 v 7,45 od DK.  Sdělila podrobnější informace o časech prohlídek v muzeu TGM Hodonín, zámku Milotice, IC Skalice, ceny vstupného, předpokládaný čas příjezdu do UB.
4. Vycházka Patriotů
V sobotu 20.10.2018 povede p. Varaďa okolím UB podzimní vycházku Patriotů.
Odjezd 11,47 hod. z autobusového nádraží do Hradčovic-Lhotky. Odtud trasa vycházky bude směřovat k rozhledně, přes CHKO Chrastě, Holomňu, ke Zlaté studánce, do UB.
5. Diskuze
- Informace o referendu k opravě starého/výstavbě nového koupaliště. V referendu bylo více hlasů pro opravu stávajícího starého koupaliště, podrobné info na webových stránkách města.
- Názory na krojovaný průvod při pouti ve městě – účast krojovaných členů folklorních souborů města, různé názory .
- dr. Mlčková rozdala skládačku k expozici obrazů v domě č. 201 na Masarykově náměstí, originálně ztvárněné texty citátu JAK. Přístupné k prohlídce ve všední den 8,00-17,00. Skládačka je k dispozici na Infocentru UB, v Muzeu JAK, předpokládá se i v IC Luhanka.
- P.Rosenfeld upozornil na přehled všech připravovaných akcí, vztahujících se na připomínku 100. let vzniku naší republiky. Byly uvedeny v příloze pozvánky na tuto členskou schůzi, email ze dne 10.10.2018.
Další členská schůze bude 15.11.2018
Zapsala: Thomayerová
Uherský Brod 14.10.2018
.
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář