Uherskobrodským Patriotům

Uherskobrodským Patriotům
Vážený pane starosto, vážení a milí Uherskobrodští Patrioti!
Pane starosto, nejdříve nám dovolte, abychom Vám blahopřáli ke zvolení starostou města a popřáli v této odpovědné a náročné práci pro své obyvatele hodně úspěchů a vždy dobré nervy.
My, autoři, Josef Medřický a  Josef Chvíla, píšeme Vám ze Ždánic. Během dvou minulých let jsme vytvořili medailonky významných osobností našeho města v uplynulých sto létech, které svou prací ve svém období ovlivnily chod městečka jakýmkoliv způsobem.
Inspirací k tomuto našemu dílu jste byli Vy, UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI a Vaše internetové www stránky.
Naše hotové dílo ŽDÁNIČTÍ PATRIOTI jsme věnovali našemu městu Ždánice, ke 100. výročí vzniku Československa. Město tuto naši práci vydalo s názvem „Významné osobnosti a rodáci Ždánic“.  V dnešní poště Vám zasíláme jeden výtisk a dnešní internetovou poštou Vám zasíláme i v pdf zmíněnou publikaci.
Uherskobrodští Patrioti!
K Vaší práci máme
upřímný obdiv a velikou úctu.
Jsme také rádi tomu, že my autoři zmíněné knížky, máme také vazby na Vaše město Uherský Brod a tím je to i naše město.
Já, Josef Medřický, jsem emeritní starosta města Ždánice (1990–2006), jsem v letech 1958–1962 jako voják z povolání sloužil ve Vašem městě a tudíž mám k Uherskému Brodu srdeční vztah.
Já, Josef Chvíla jsem rodák ze Lhotky a jsem ve Vašem městě jsem navštěvoval Osmiletou základní školu v 6. – 8. třídě v létech 1957–1960. Jsem rád, že mým spolužákem byl i nynější Patriot Petr Rosenfeld.
Další Patriot František Hodický mně během tří let na měšťance, v přírodovědném kroužku naučil lásce k přírodě a předal mně velmi dobré pěstitelské vědomosti, dovednosti a znalosti.
No a Patriot Dr. Jan Pavelčík, mně v r. 1960 přijal za člena muzejní společnosti J. Á. Komenského a posléze, když mně bylo 17 let, mně přivedl i do Okresní komise památkové péče a ochrany přírody při ONV v Uh. Hradišti. Já jsem zase pana Pavelčíka přivedl na noční vyvolávání, které se konávalo již jen ve Lhotce vždy 2. září, na Andělku. Byl rád, když se také v naší obci Lhotka u paní Tomkové, Šturalové a Válkové seznámil s vnitřním malováním čelusní v kuchyni nad otevřenými ohništi. Také jsem mu předal do muzea řadu historických exponátů a mapky se zakreslenými výskyty chráněných rostlin.
Pokud uznáte za vhodné, můžete toto naše psaní umístit na Vaše www. stránky UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI i s našimi Významnými osobnostmi v pdf, s dovětkem, že v nás máte nejen stálé obdivovatele, ale i pokračovatele, byť v jiném městě. Zveřejněním tohoto psaní nám uděláte radost.
Ve Ždánicích  XVI. XI. MMXVIII
Josef Medřický                               Josef Chvíla

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář