Zápis z listopadové schůzky 2018 Patriotů.

ZÁPIS  z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI“
konané dne 15.11.2018 v 17,00 v CafeClubu
Přítomni:
Chovanec, Varaďa, Marek, Bábíček, Ličmanová, Ličman, Bartošíková, Kudelová, Součková, Trefilíková, Pešová, Kment, Hezina, Kostelka,  Šiftař, Šiftař, Bouda, Rosenfeld, , Mlčková, Papp, Hrdinová, Zámečníková, Kolísková, Thomayerová   (24)
Omluvila se J.Bistrá
Předseda spolku Milan Bouda přivítal všechny Patrioty a zahájil členskou schůzi.
1. Prezentace knihy „100 let obchodu a řemesel v Uherském Brodě“
Pan Bábíček představil čerstvě vydanou publikaci – víceméně rodinné dílo za velké spolupráce synů – kdy vznikala 2-3 roky, od vlastního sběru dokladů, grafického zpracování i financování tisku.  Shromažďuje cca 400 dokladů a fotek od asi 130 firem, z let 1850-1950. Není to historické dílo, ale přibližuje působení zejména židovských firem té doby v Uherském Brodě. Vzpomněl několik konkrétních známějších jmen brodských majitelů firem.
Beseda a oficiální představení knihy bude v Knihovně F.K. za účasti pana Tomečka v úterý dne 11.12.2018
2. Zájezd Patriotů – p. Pešová
Zájezd do Hodonína-Milotic-Skalice (po stopách TGM a JAK) se velmi vydařil, nejenom zásluhou krásného počasí. Všechno vyšlo dle plánu, trochu minus bylo v hodnocení IC Skalica: poměrně málo informací od průvodce tohoto krásného historického města.
Závěrečná zajímavá návštěva ve sklepích Plže a ochutnávka domácího trdelníku byla příjemnou tečkou této cesty. Poděkování Patriotů paní Pešové za přípravu tohoto zájezdu.
3. Vycházka s Františkem
Pan Varaďa přiblížil těm, kdo se vycházky v sobotu  20.10. kolem UB  nezúčastnili, trasu a zajímavosti. Cesta začala ve Lhotce, k letišti nad Lhotkou, přes  CHKO Vrchové, okolo potoku Holomňa, kolem Prakšic, přes Skákavku do Uherského Brodu. Při vyprávění se vzpomenul starý tank, který v roce 1945 stál v místech blízko UB směrem od Prakšic. Nad fotografií tanku s p. Mlýnkem ze zimy 1946, se rozvinula debata pamětníků.
4. Stavba lávky přes E50 a model města
Pan Kment informoval o tom, že s místostarostou ing. Vránou znovu probírali možnost  zhotovení bronzového modelu města před radnicí. Problémem je financování. Původní slib p. Balšíka zafinancovat toto dílo nevyšel. Pokud by byla úhrada z veřejných ne soukromých zdrojů, je nutné výběrové řízení.  Jednou z variant je financovat jako investici města, nutno schválení do rozpočtu města.
Další navrhovanou variantou je sbírka – fond, kdy Patrioté (při BrodExpu 2018 formou soutěže již nějaké peníze získali) by věnovali nějakou částku, která samozřejmě na celý model to nestačí. Součástí návrhu je i zviditelnění dárců formou kovové destičky se jménem dárce.
Emblém JAK : již několik let je snaha od Patriotů umístit tento cca 3m emblém (pův. umístění na Energoprojektu) někde na okraji města poblíž příjezdové komunikace. Slibů i návrhů bylo  mnoho. Poslední možnost bude, podle schválení,  umístění na nové lávce přes silnici E50 od UH na Slovensko. Při jednání na MÚ p. Kment znovu připomenul nutnost zajistit u dodavatele/stavební firmy,  aby konstrukce (kovové příhrady) byly zakomponovány již při výrobě/výstavbě pylonu, kvůli nosnosti. Pokud toto bude opomenuto, nebude možné z bezpečnostních důvodů emblém JAK na mostní pilíř umístit. Tím by veškerá několikaletá snaha emblém umístit a „zachránit“  vyšla  nazmar.
5. Diskuze
• V návaznosti na investice se zmínila možnost architektonické studie na změnu a upravení  prostoru nad starým hřbitovem.
• Budoucnost Patriotů a jejich postavení vzhledem ke konaným akcím, které Patrioté vymysleli, iniciovali a zajišťovali. Nelze to – také vzhledem k rozsahu – stále takto „amatérsky“ dlouhodobě zajišťovat. Bylo by žádoucí, aby město mělo zájem o pokračování např. BrodExpa, a zajistilo managersky (speciální marketingový pracovník při DK nebo MÚ) jejich každoroční konání.
• Při této připomínce zazněl návrh a byl schválen, doporučit aby městská rada poděkovala vhodným (i nemateriálním způsobem) ing.Lukešové za její obrovské úsilí při zajištění letošního BrodExpa.
• Byla obšírná debata na téma: malá či žádná účast zastupitelů, vedoucích odborů MěÚ,  ředitelů škol, příspěvkových organizací města apod. na vzpomínkových setkáních v našem městě. Z poslední doby: oslavy 100 let republiky (lípa na náměstí, výsadba nové lípy u ZŠ 1, vzpomínka 28. října u památníku nad muzeem). Dle názoru mnoha diskutujících by bylo velmi žádoucí, aby se  tito lidé účastnili podobných akcí, a tím motivovali a iniciovali i další občany našeho města.
Připomínka, že dne 16.11.2018  v 16,30 se bude konat vzpomínkové setkání a odhalení památníku ze sesbíraných klíčů k výročí 17. listopadu 1989.
Další info: v sobotu 17.11. setkání turistů na Velkém Lopeníku – uzavírání rozhledny
Další členská schůze bude mimořádně  13.12.2018
Zapsala: Thomayerová
Uherský Brod 19.11.2018
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář