Zápis z prosincové schůzky Patriotů(2018)

členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI“
konané dne 13.12.2018 v 16,30 v CafeClubu
Přítomni:
Kment, Rosenfeld, Bouda, Josefík, Hezina, Šiftař, Šiftař Z., Koller, Pešová, Trefiíková, Součková, Kudelová, Marek, Bábíček, Chovanec, Hrdinová, manž. Novákovi,  Mlčková, Havránkorá, Poláková, Thomayeroá
Omluvil  se  p.Varaďa
Předseda spolku Milan Bouda přivítal všechny Patrioty a zahájil členskou schůzi.
1. Dny J.A Komenského v Uherském Brodě – P.Rosenfeld
Představa obnovení – byť v menší míře – „Dnů JAK v UB“ a opětné zviditelnění našeho města. Projednávalo se se senátorem Kunčarem,  který slíbil podpořit tuto vizi, dále se starostou a místostarostou. Z ministerstva by se projednávání zúčastnil p.Rydl, který by měl tento nápad podpořit. Patrioté již více nemohou ovlivnit (finance), ale udělají co bude v jejich silách.
2. Projednávání nejdůležitějších bodů-představ Patriotů o dění v UB-J.Kment
Při projednávání výše uvedené záležitosti se starostou Kubáníkem, místostarostou Vránou a senátorem Kunčarem se současně probraly i další staronové záležitosti Patriotů (navíc bylo vhodné seznámit s nimi i nového starostu).
• Emblém JAK na lávce před E50: dle vyjádření je zajištěno v dokumentaci i v realizaci, a snad skutečně po několika letech různých návrhů bude tento krásný emblém na lávce umístěn (směr od UH na Slovensko)
• Model města před radnicí: místostarosta podá návrh na zařazení do investic na 2019 na radě města
• Fotografie všech starostů města – umístit na radnici: fotografie všech starostů města od r. 1850 (nepodařilo se získat asi 3 fotografie starostů z období kolem 1945) po dnešek
• Manager pro kulturu a podobné dění v našem městě: měl by být při MÚ nebo DK jeden pracovník, který by zajišťoval, koordinoval a celkově zastřešoval všechny akce,  konané v našem městě. Nejenom že by se nemělo stávat, že jsou někdy současně 2-3 zajímavé kulturní akce (vernisáž,  vystoupení aj. ) v jednom termínu. Hlavně by měl zaštiťovat  a organizovat akce většího rozsahu, které už Patrioté vlastními silami nejsou schopni a nemohou zajišťovat – zejména již zavedené BrodExpo.  Bylo by škoda, aby úspěšné akce  zviditelňující  město a ekonomickou činnost  firem,  po několika letech zanikly.
• Úprava prostoru u starého hřbitova
Bylo by dobré začít řešit prostor u starého hřbitova – je to první dominantní prostor města směrem od příjezdu ze západní strany (inspirace z let cca 1928-1930) – parková úprava, celkově jiný vzhled místa. Úpravu řešit s výhledem do budoucnosti, na několik desítek let. Bude se jednat na radě města.
3. Kniha dr. Polákové „Měli odvahu žít“
Paní dr. Poláková představila svou knihu, která právě vyšla v nakladatelství Academia.
Zabývá se odbojem v letech 1939-1945. Dvoudílná kniha vážící 7 kg, má asi 1300 stran, obsahuje 528 fotografií, bude se prodávat za cca 700,00 Kč.
Kniha je výsledkem  35 let života (začínala v r. 1979-1980), zpracováváním vzpomínek  živých pamětníků. Bohužel se většina z nich vydání již nedožila, pouze žijí jejich potomci.
Recenzentem byl doc. Gebhart, odborník k protektorátu, závěr zpracoval prof. Rychlík, odborník historie 2. sv. války. Vysvětlila, proč se zaměřila na Brodsko (v té době Brod byl velmi vlastenecké město a okres – spadalo sem i Bojkovsko, Val.Klobouky, velká hranice se Slovenskem, v oblasti 3 zbrojovky). V oblasti se formoval jeden z největších odbojů (Obrana národa, partyzánská skupina Jana Žižky-Kuriněnko), navíc město UB mělo velmi silnou židovskou komunitu. Uvedla, že podle některých názorů odbojová činnost v této oblasti je problematická  a je odsuzována – viz např. kniha  autora Pospíšila  „Hyeny“.
Vyjádřila poděkování za podporu manželovi a synovi při mnohaletém zpracováváni této publikace. Slavnostní představení knihy bude 14.12.2018 v obřadní síni Panského domu.
4. Vzpomínka na rodáka Karla Pavlištíka – p. Josefík
Uherskobrodský rodák, etnograf, Karel Pavlištík, zemřel počátkem prosince. Bydlel Na Pořádí (dnes tam žije synovec Luděk Důbrava). Milovník folkloru, tanečník Olšavy, Ondráše, zakladatel souboru Kašava, pracoval v muzeu ve Zlíně. Podepsal „Dva tisíce slov“ (pro mladší: nesouhlas se vstupem a invazí vojsk Varšavské smlouvy v 1968), svůj podpis na petici v době normalizace neodvolal, raději se nechal z muzea „odejít“ a pracoval jako betonář.  V roce 1989  byl tváří listopadu ve Zlíně, spolu s cestovatelem
M. Zikmundem. Vrátil se pracovat jako etnograf do Muzea ve Zlíně. Nejzáslužnějšími počiny bylo: přesvědčil M. Zikmunda, aby jedinečný cestopisný archiv Hanzelky a Zikmunda předal do muzea. Díky tomu je zde expozice. Druhým: zpracoval podklady a zasloužil se o zapsání verbuňku do seznamu nehmotného dědictví UNESCO.
5. Diskuze
* Dotaz p. Kollera na prostor pro místnost Fr. Kožíka v nově zrekonstruovaném PD zodpověděl p. Rosenfeld: v současné době se ani o této variantě, ani o možné síni historie města + Patriotů neuvažuje. V prostorách PD je celé zrekonstruované podkroví věnováno pro provoz sociálního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
* Byl přečten dopis pánů Chvíly a Medřického ze Ždánic – poděkování za  činnost a inspiraci Patriotům.
* Uvažuje se o vhodných prostorách, kde by se mohli scházet uherskobrodští senioři a  setkávat se, snad zde mít vzdělávací přednášky. Možná bude domluva o částečném  poskytnutí prostor na PD s ing. Vaškovicovou, vedoucí  Sociálních služeb.
Další členská schůze bude   17.1.2019
Zapsala: Jarmila Thomayerová
Uherský Brod 17.12.2018
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář