Únorová schůzka Patriotů.

Zápis
z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“
konané dne 14.2.2019 v 17,00 v CafeClubu
Přítomni:
Bábíček,  Blahůšek, Havránková, Hezina, Hrdinová, Chovanec, Josefík, Kment, Kolísková, Koller,   Kudelová, Ličman, Ličmanová, Lukešová, Marek, Mlčková, Nováková, Novák, Papp, Pešová, Rajchl, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Thomayerová, Trefilíková, Zámečníková, Dofek
Omluven: Bouda-nemoc, Kostelka-nemoc
Místo nemocného předsedy spolku přivítal všechny Patrioty Petr Rosenfeld a zahájil členskou schůzi.
1. pan Josefík připravil zajímavý referát o jménech v našem městě
Příjmení se objevovala v Čechách již od 14. století, většina obyvatel je měla až v 16. století. Nebyla ale dědičná, původně pocházela např. podle hospodářské usedlosti. Až v roce 1786 císař Josef II vydal patent, který určoval příjmení – jméno po otci – z důvodů evidence obyvatel, kvůli daním, dědictví apod. Obecně vznikala příjmení v zásadě podle 7 vzorců:  od tělesných znaků (Dlouhý), povolání (Tesař), usazení (Nový), místa (Zárybnický), přívlastků (Neplatil), cizí jména (Fischer), nejvíce podle jména (Peterka).
V našem městě (správní obvod UB+Těšov+Újezdec) je nejčastějším příjmením Popelka, Mahdal, Janča, Kadlček. V ČR: Novák, Svoboda, Novotný, na 23. místě NGuen. Podrobnější údaje lze dohledat na webových stránkách  http://www.prijmeni.cz . Ještě byla zajímavá informace o tom,  že každá obec má převažující „svá“ typická příjmení (Nivnice-Smetana, Strání-Popelka apod.) Bylo to velice poučné povídání.
2. pan Rosenfeld informoval o připravovaných Dnech Komenského v UB
Byl sdělen navrhovaný termín  Dnů JAK  a to buď začátkem května nebo září (3 dny celkem- čt,pá,so), přesný termín do dohodě ministerstva + institutu pro vzdělávání pedagogů a města UB (vhodnější v září). Zástupci ministerstva (pan Rydlo a další) navštívili UB a spolu s představiteli města a Patriotů si prohlédli prostory vhodné pro uskutečnění této akce:  Panský dům, Knihovnu F.K., Dům dětí a mládeže, Muzeum JAK a Dům kultury. Předpokládá se účast cca 90 účastníků, město bude zajišťovat blokaci ubytování, přivítání, workshopy.  Patrioté vypomohou při organizací pro účastníky Dnů JAK: paní Zámečníková bude koordinátorkou, další členky sdružení paní Pešová, Kudelová, Trefilíková, Mlčková, Thomayerová budou dle požadavků při akci pomáhat.
3. pan Kment informoval o setkání se starostou města panem Kubáníkem
Schůzka Patriotů (Kment, Rosenfeld, Lukešová) se zástupci města se zabývala převážně staronovými akcemi, je důležité s nimi seznamovat  nového starostu města. Kromě info o dnech JAK (viz výše) se připomenulo konání již 9. ročníku soutěže pro páťáky „Poznej svoje město“. Na vyhlášení nejlepších v Muzeu JAK přislíbil účast starosta města, na městské kolo ve škole SUB místostarosta. Dalším staronovým cílem Patriotů je umístění portrétů-fotografií  všech starostů našeho města (od r. 1850) v prostorách MÚ, přislíbeno. Bronzový model středověkého města, umístěný před radnicí, by měl být realizován snad již koncem letošního roku. Emblém JAK by měl být rovněž (konečně!) umístěn na pilonu lávky, otevírané v 6/2019. Dalším bodem schůzky s vedením města bylo projednávání architektonické studie prostoru u starého hřbitova. Podle představ Patriotů by tato část města (od památníku PTP v Hradišťské ulici až po budovy zemědělského učiliště) měla být upraveným a zajímavým vstupním centrem města ze západní strany. Architektonická studie je zařazena do programu města, bude vyhlášená soutěž, zda a kdy bude realizace zatím není jasné.
Paní Lukešová přidala informace z komise pro životní prostředí: pro letošní rok je v plánu velmi mnoho akcí – příprava obchvatu, ukončení lávky, chlazení na zimním stadionu, úpravy kolem Škrlovce a mnoho, mnoho dalších. Upozornila na práce u TESCA, kdy od 3/2019 bude zahájena výstavba sypané protipovodňové hráze (na příp. 50-letou povodeň).  Pan Rosenfeld připojil info z komise pro centrum města o úpravě oken a fasády Panského domu.
4. Diskuze
• Knihy, které jsou v archivu Patriotů, budou prozatím uloženy v Knihovně F.K.. Paní Kudelová a Trefilíková pro tento účel sepíší pro knihovnu a předání jejich seznam. Pokud v budoucnu bude mít náš spolek k dispozici „své“ prostory v PD, pak bude archiv uložen a půjčován tam.
• Zájezd Patriotů připravila jako vždy paní Pešová. Plánuje se navštívit Přerov – zámek + muzeum, Holešov – židovské centrum, hřbitov, synagogu a zámek. Předpokládaný termín zájezdu je  1.6.2019.
• pan Josefík donesl a seznámil s knihami, vydanými jednak členy Patriotů, ale hlavně Broďanů:
- A. Bartošíková „Balada o Vlčím vrchu“  – o knize bude referát na příští schůzce
- K. Dubská „Z kopce do kopce“
- M. Šalanda „Sešívání republiky“
• pan Koller informoval o umístění a křtu lavičky Františka Kožíka v Luhačovicích. Vznikla diskuze o tom, že by bylo vhodné podobně v našem městě mít památné lavičky např. u muzea se jmény pánů Kožíka, Herčíka, Kaunice.
• dále upozornil na přednášku J. Jilíka dne 21.2. o Slovácku
Další členská schůze – valná hromada  bude   14.3.2019
Zapsala: Jarmila Thomayerová
Uherský Brod 16.2.2019

z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“konané dne 14.2.2019 v 17,00 v CafeClubuPřítomni: Bábíček,  Blahůšek, Havránková, Hezina, Hrdinová, Chovanec, Josefík, Kment, Kolísková, Koller,   Kudelová, Ličman, Ličmanová, Lukešová, Marek, Mlčková, Nováková, Novák, Papp, Pešová, Rajchl, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Thomayerová, Trefilíková, Zámečníková, DofekOmluven: Bouda-nemoc, Kostelka-nemocMísto nemocného předsedy spolku přivítal všechny Patrioty Petr Rosenfeld a zahájil členskou schůzi.1. pan Josefík připravil zajímavý referát o jménech v našem městěPříjmení se objevovala v Čechách již od 14. století, většina obyvatel je měla až v 16. století. Nebyla ale dědičná, původně pocházela např. podle hospodářské usedlosti. Až v roce 1786 císař Josef II vydal patent, který určoval příjmení – jméno po otci – z důvodů evidence obyvatel, kvůli daním, dědictví apod. Obecně vznikala příjmení v zásadě podle 7 vzorců:  od tělesných znaků (Dlouhý), povolání (Tesař), usazení (Nový), místa (Zárybnický), přívlastků (Neplatil), cizí jména (Fischer), nejvíce podle jména (Peterka).V našem městě (správní obvod UB+Těšov+Újezdec) je nejčastějším příjmením Popelka, Mahdal, Janča, Kadlček. V ČR: Novák, Svoboda, Novotný, na 23. místě NGuen. Podrobnější údaje lze dohledat na webových stránkách  http://www.prijmeni.cz . Ještě byla zajímavá informace o tom,  že každá obec má převažující „svá“ typická příjmení (Nivnice-Smetana, Strání-Popelka apod.) Bylo to velice poučné povídání.2. pan Rosenfeld informoval o připravovaných Dnech Komenského v UBByl sdělen navrhovaný termín  Dnů JAK  a to buď začátkem května nebo září (3 dny celkem- čt,pá,so), přesný termín do dohodě ministerstva + institutu pro vzdělávání pedagogů a města UB (vhodnější v září). Zástupci ministerstva (pan Rydlo a další) navštívili UB a spolu s představiteli města a Patriotů si prohlédli prostory vhodné pro uskutečnění této akce:  Panský dům, Knihovnu F.K., Dům dětí a mládeže, Muzeum JAK a Dům kultury. Předpokládá se účast cca 90 účastníků, město bude zajišťovat blokaci ubytování, přivítání, workshopy.  Patrioté vypomohou při organizací pro účastníky Dnů JAK: paní Zámečníková bude koordinátorkou, další členky sdružení paní Pešová, Kudelová, Trefilíková, Mlčková, Thomayerová budou dle požadavků při akci pomáhat.3. pan Kment informoval o setkání se starostou města panem KubáníkemSchůzka Patriotů (Kment, Rosenfeld, Lukešová) se zástupci města se zabývala převážně staronovými akcemi, je důležité s nimi seznamovat  nového starostu města. Kromě info o dnech JAK (viz výše) se připomenulo konání již 9. ročníku soutěže pro páťáky „Poznej svoje město“. Na vyhlášení nejlepších v Muzeu JAK přislíbil účast starosta města, na městské kolo ve škole SUB místostarosta. Dalším staronovým cílem Patriotů je umístění portrétů-fotografií  všech starostů našeho města (od r. 1850) v prostorách MÚ, přislíbeno. Bronzový model středověkého města, umístěný před radnicí, by měl být realizován snad již koncem letošního roku. Emblém JAK by měl být rovněž (konečně!) umístěn na pilonu lávky, otevírané v 6/2019. Dalším bodem schůzky s vedením města bylo projednávání architektonické studie prostoru u starého hřbitova. Podle představ Patriotů by tato část města (od památníku PTP v Hradišťské ulici až po budovy zemědělského učiliště) měla být upraveným a zajímavým vstupním centrem města ze západní strany. Architektonická studie je zařazena do programu města, bude vyhlášená soutěž, zda a kdy bude realizace zatím není jasné.Paní Lukešová přidala informace z komise pro životní prostředí: pro letošní rok je v plánu velmi mnoho akcí – příprava obchvatu, ukončení lávky, chlazení na zimním stadionu, úpravy kolem Škrlovce a mnoho, mnoho dalších. Upozornila na práce u TESCA, kdy od 3/2019 bude zahájena výstavba sypané protipovodňové hráze (na příp. 50-letou povodeň).  Pan Rosenfeld připojil info z komise pro centrum města o úpravě oken a fasády Panského domu.4. Diskuze• Knihy, které jsou v archivu Patriotů, budou prozatím uloženy v Knihovně F.K.. Paní Kudelová a Trefilíková pro tento účel sepíší pro knihovnu a předání jejich seznam. Pokud v budoucnu bude mít náš spolek k dispozici „své“ prostory v PD, pak bude archiv uložen a půjčován tam.• Zájezd Patriotů připravila jako vždy paní Pešová. Plánuje se navštívit Přerov – zámek + muzeum, Holešov – židovské centrum, hřbitov, synagogu a zámek. Předpokládaný termín zájezdu je  1.6.2019.• pan Josefík donesl a seznámil s knihami, vydanými jednak členy Patriotů, ale hlavně Broďanů:- A. Bartošíková „Balada o Vlčím vrchu“  – o knize bude referát na příští schůzce - K. Dubská „Z kopce do kopce“- M. Šalanda „Sešívání republiky“• pan Koller informoval o umístění a křtu lavičky Františka Kožíka v Luhačovicích. Vznikla diskuze o tom, že by bylo vhodné podobně v našem městě mít památné lavičky např. u muzea se jmény pánů Kožíka, Herčíka, Kaunice.• dále upozornil na přednášku J. Jilíka dne 21.2. o Slovácku

Další členská schůze – valná hromada  bude   14.3.2019

Zapsala: Jarmila ThomayerováUherský Brod 16.2.2019

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář