Zápis z březnové schůzky Spolku Patriotů

Zápis z valné hromady občanského spolku Uherskobrodští patrioti

konané dne 14.3.2019 v 17,00 v Café Clubu

Přítomní: Bouda, Kment, Hezina, Kostelka, Šiftař, Blahůšek, Pešová, Trefilíková, Součková, Kůdelová, Bartošíková, Bistrá, Ličmanová, Ličman, Rajchl, Mlčková, Chovanec, Bušíková, Poláková, Papp, Novákovi, Havránková, Marek, Bábíček, Varaďa, Rosenfeld, Zámečníková

Omluveni: Thomayerová, Kolísková

Program:

  1. 1. Zpráva o činnosti za rok 2018
  2. 2. Plán činnosti na rok 2019
  3. 3. Zpráva o hospodaření OS za rok 2018
  4. 4. Zpráva revizní komise
  5. 5. Diskuze
  6. 6. Usnesení z valné hromady OS

J. Kment vyzval přítomné, aby uctili památku Josefa Kollera minutou ticha.

K bodu 1 – Zprávu o činnosti za rok 2018 přednesl předseda spolku  Milan Bouda. Schůzky spolku se v roce 2018 konaly jednou za měsíc. Všichni členové obdrželi zápisy. Projednávaly se zprávy z MěÚ Uherský Brod, dále činnost členů, besedy, prezentace knih členů, hodnocení Bílokarpatských slavností, Broexpa a soutěže pro 5. tříd ZŠ Poznej své město Uherský Brod, dále se uskutečnil poznávací zájezd členů do Hodonína, po stopách prezidenta Masaryka, na zámek Milotice, Skalice a Plžů.

K bodu 2 – Plán činnosti za rok 2019. Letos budou Patrioti zajišťovat soutěž Poznej své město,  po prvé se mají uskutečnit Dny Komenského, někteří členové pracují v komisích města, schůzky s představiteli města, plánuje se zřízení digitálního archivu a vycházka po okolí Uherského Brodu, uskuteční se jednodenní zájezd Holešov, Přerov.

K bodu 3 – Zprávu o hospodaření spolku za rok 2018 přednesl V. Hezina. Seznámil přítomné s příjmy a výdaji. Zůstatek z roku 2018, částka 1 612,– Kč se převádí do roku 2019

K bodu 4 – Zprávu revizní komise přečetl R. Rajchl. Ke zprávě nebyly připomínky. Stav členů spolku je 30 členů.

K bodu 5 – Zprávu k soutěži Poznej své město – podal J. Kment. Chystá se již 9. ročník – schůzka se koná 17.4.2019

Komisaři jsou – I. ZŠ – I. Trefilíková, V. Kostelka, Šiftař

II. ZŠ – J. Pešová, K. Buráňová, Hezina

III. ZŠ – V. Kůdelová, E.Kolísková, Fr.Varaďa

Katolická škola – Jana Mlčková

Újezdec škola   – P. Josefík

J. Kment – seznámil přítomné se záměry města. Na koupaliště u  Delfínu byl zadán MěÚ projekt. Bude se stavět nové dvoupatrové parkoviště u Družby. Lávka, která přemostí silnici na Vlčnovské ul. a kolejiště, vyústí u hotelu U Brány.

- město navrhuje řešení železničního přejezdu od Vlčnovské ul.k budově Raciola.

- Studie nadjezdu u Družby k bývalému objektu (Marschnerka), kvůli zvýšení počtu vlaků, které projedou městem směrem do Bylnice a zpět.

P Rosenfeld – informoval přítomné o konání Dnů Komenského v termínu – 14. září. Není to ještě definitivní rozhodnutí, uvažovalo se o termínu v květnu. Tento termín v září domluvil arch. Koudelka, poněvadž v květnu se bude udělovat Cena Města za stavbu v Uh. Brodě.

V. Kostelka – má dotaz jak to vypadá se stavbou obchvatu UB – Těšov, Újezdec. Zatím nejsou zajištěny výkupy pozemků.

M. Papp – dotaz, s ohledem na strategický rozvoj města, zda by nebylo rozumnější, aby automobily odbočovaly před vjezdem do města (od směru Bánov), a jely by na nadjezd a pak do města.

P. Rosenfed – někteří starostové nesouhlasí s nárůstem počtu vlaků.

J. Pešová – informovala přítomné, že byl vznesen z ČT Ostrava na gymnázium dotaz na autorku knihy Želar, spisovatelku a bývalou profesorku Věru Hofmanovou. Hledají studenty, které učila a chtějí natočit rozhovory s těmi, kteří si ji pamatují.

M. Poláková – tento dopis nejdříve omylem poslali na gymnázium v Uherském Hradišti. Dále pozvala patrioty na přednášku, která se koná 15.3.2019 v Korytné. Bude zaměřena na činnost partyzánů a převáděcí kanály přes Bílé Karpaty. Další týden je přednáška v Uherském Brodě. V MF dnes bude mít zveřejněný rozhovor.

P. Rosenfeld – v CC se uskutečnila beseda „Právo má přednost před mocí!“ ke knize Radka Jančáře. Dotaz měl na prof. Chovance, zda má ještě své knihy, které by chtělo vedení Patriotů nakoupit do archívu.

J. Pešová – informovala, že 27.3.2019 se uskuteční v CC přednáška o projektech k výročí narození J.A.Komenského.

J. Kment – informoval, že se ve Starém Hrozenkově tento týden  koná setkání starostů uherskobrodska, které organizuje Město Uherský Brod.

Doplnil, že v programu činnosti Uherskobrodských Patriotů nejsou zainteresovaní členové Patriotů na Bílokarpatských slavnostech, ani na Brodexpo.

J. Mlčková – všude jinde, například na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, zajišťují kulturní program agentury. Proč by to nemohlo být i v Uh. Brodě.

J. Pešová – zájezd Patriotů  je domluven na termín 1. června 2019. Program Holešov – synagoga a zámek a dále Přerov. Členové mají nahlásit účast.

J. Zámečníková – připomíná, že dnes by oslavil narozeniny nedávno zesnulý Karel Pavlištík, který byl oceněn jako Osobnost roku Zlínského kraje.

Usnesení z této valné hromady bylo schváleno všemi hlasy.

Zapsala: Alena Bartošíková

V Uherském Brodě, 15. 3. 2019

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář