Zápisn z dubnové schůzky Patriotů(2019)

ZÁPIS  z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“

konané dne 11.4.2019 v 17,00 v CafeClubu

Přítomni:

Bábíček, Bistrá, Blahůšek, Bouda, Dofek, Hrdinová, Josefík, Kment, Kolísková, Kostelka, Kudelová, Ličman, Ličmanová, Marek, Mlčková, Pešová, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Thomayerová, Trefilíková,  Zámečníková

Omluveni: Lukešová, Bartošíková, Hezina, Poláková

M.Bouda všechny přivítal a  zahájil členskou schůzi.

1. J.Kment věnoval vzpomínku paní Anně Honové, významné osobnosti našeho města. Celý text jeho vzpomínání  je na webových stránkách Patriotů www.patriotiub.cz

2. J.Kment navázal informacemi, týkajícími se jednání na radnici města. Informoval o několika bodech programového prohlášení města (tyto jsou uvedeny podrobně v BZ č. 4-2019). Na příklad se zmínil o výstavbě venkovního koupaliště u aquaparku Delfín, vybudování patrového parkoviště a navazující stavbu přechodové lávky přes silnici u „Družby“,  o protipovodňových opatřeních u řeky Olšavy, připravovaných dnech JAK v UB, zhotovení modelu města před radnicí, studie na úpravu prostoru před sokolovnou a jiné. Plánů je mnoho, snad se všechny zrealizují. Pro Patrioty velmi smutnou zprávou a informací bylo to, že se téměř ve finále zhatilo mnohaleté úsilí a snaha o umístění velkého kulatého bronzového emblému JAK na mostním pilíři lávky Všudybud  na přemostění E50. Bylo v konečné fázi zamítnuto krajským úřadem – z důvodu bezpečností jízdy. Stejně jako se nepovolují billboardy u silnic, také tento emblém by zřejmě odváděl, dle názoru odborníků na kraji, pozornost řidičů. Přesto bude ze  strany Patriotů snaha vymyslet a získat povolení na umístění tohoto emblému někde ve městě (i když za ty léta návrhů už bylo mnoho… zatím se nedařilo).

3. P. Rosenfeld měl zajímavé informace o složení obyvatel v části města „Nad zámkem“. Uváděl několik konkrétních čísel z ulic této čtvrti, kolik obyvatel a odkud pocházejí. Nepotvrdil se tak názor, že se zde staví jenom pro „Broďany“. Ukazuje se, že do našeho města se přistěhovávají  - možná vrací – obyvatelé nejenom z nejbližšího okolí  (Hradčovice, Bánov, Hluk) ale i z jiných míst (Brno, Zlín, Praha).

4. P.Rosenfeld informoval o připravovaných dnech JAK v UB. Termín konání je určen na dny středa 16.10. – sobota 19.10.2019. Ze strany Patriotů už nebudeme do příprav zasahovat.  Ze strany Institutu vzdělávání má tuto akci na starosti paní Chmátalová, spolupracuje s vedením města. Spolupráci s ní a koordinaci ze strany Patriotů bude zajišťovat paní Zámečníková. Poskytneme  výpomoc při organizaci, doprovodu účastníků apod. Město má na starosti pořádání a „servis“ (ing. Vrána). Předpokládá se zahájení, společenský večer,  mimo přednášky a konference by měl být i nějaký kulturní či poznávací program.  Představou Patriotů je, aby se tyto dny  opět staly významným místem každoročního setkávání pedagogických pracovníků v našem městě. Podle připomínky J. Mlčkové by bylo dobré upozornit i majitele obchodů, aby mohli počítat s touto akcí.

5. J.Kment – soutěž Poznej svoje město. Dnešní čtvrtek se dopoledne ve všech základních školách UB uskutečnilo 1. kolo této soutěže žáků 5. tříd. Dle různých sdělení komisařů z jednotlivých škol vše proběhlo bez problémů. Ze strany  J. Lukešové bylo precizně vše připraveno, nachystáno – což oceňují i učitelé ZŠ. Další – celoškolská kola – budou dne 25.4.2019, následovat finále 2.5. v SUB. Slavnostní vyhlášení a odměnění  nejlepších žáků této soutěže bude dne 9.5.  ve sloupové síni muzea za přítomnosti někoho z vedení města.

6. J. Pešová informovala o připravovaném zájezdu Patriotů, P.Rosenfeld zašle přesné info, průběžné přihlašování potom emailem, termín 1. června – Přerov, Holešov

7. Diskuze

- V.Kostelka, debata o tzv. Maršovské hrušce

- V. Kostelka – bude potřeba na MÚ upozornit na zdevastovaný stav kapličky v parku (podle dostupných info se o ni „starala“ p. Honová):  rozbitá okna, vlhký oprýskaný interiér,  chybějící obraz (údajně zapůjčený do Val.Meziříčí), nedůstojné (na zemi uložené) urny s pozůstatky Vilibalda Růžičky a jeho manželky. Bylo by velmi žádoucí, aby se provedla revitalizace této kapličky.  Nejenom z prosté úcty k ní, ale i z ohledem na návštěvníky města, kdy tento stav nemůže zanechat dobrý dojem.

- P.Rosenfeld – info o  dotacích na PD a kláštera Dominikánů

- J. Kment – návrh na přemístění (památkáři !) busty Františka Kožíka z interiéru chodby na PD do venkovních prostor před PD, do ulice – výklenek, podstavec apod. Připomínka významného rodáka je poněkud „schovaná“.

Další schůzka bude 16.5.2019

Zapsala: Jarmila Thomayerová

Uherský Brod 15.4.2019

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář