Zápis z květnové schůzky Patriotů.

ZÁPIS  z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“

konané dne 16.5.2019 v 17,00 v CafeClubu

Přítomni:

Bábíček,  Bartošíková,  Blahůšek,  Dofek, Havránková, Hezina, Hrdinová, Chovanec, Josefík, Kment,  Kostelka, Kudelová,, Ličmanová, Lukešová, Lukeš, Marek, Mlčková, Novák, Nováková, Pešová, Poláková, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Thomayerová, Trefilíková, Varaďa, Zámečníková,  jako hosté: manželé Andrýskovi a paní Hanychová

Omluveni: Bouda, Bistrá, Buráňová

Petr Rosenfeld  všechny přivítal v zastoupení nemocného M. Boudy a  zahájil členskou schůzi.

1.       J.Kment měl současně referát o panu Andrýskovi a současně návrh na udělení ceny města UB, jako významné osobnosti našeho města.

Pan Andrýsek se narodil v r. 1919,  část života prožil v Brně,  v Paříži, (hokejový brankář) později byl s rodinou ve Veselí n/M. Rodiče i on byli členy Obrany národa, tito lidé zachránili převáděním jako železničáři cca 600 lidí od gestapa (hotel Železničář ve Veselí), V roce 1940 byl uvězněn na celých 5 let, byl v Norimberku a jiných táborech. Byl prohlášen oficiálně za mrtvého. V 50. letech byl i s rodinou vystěhován z Veselí a přesídlil do UB. Byl členem Protifašistických bojovníků.. Alena Bartošíková jeho životní příběh popsala ve své knize „Třicet tři životních cest“. Navrhla ocenění pro Senát ČR, který jsme jako Patrioté podepisovali – návrh na Stříbrnou medaili Senátu. Přečetla krátký úryvek ze své knihy o jeho utrpení v Lansbergu (práce 12 hodin denně, manipulace s 36 kg odlitky ve slévárně…). Pan Andrýsek o této části života moc nechtěl vzpomínat a nevyprávěl, jak řekla jeho dcera paní Hanychová. Stejně tak na svého otce vzpomněl i Jan Andrýsek se svojí ženou, kteří se jako hosté účastnili schůzky Patriotů. Pan Andrýsek  a jeho život nebyl hned po válce nijak doceněn, až v roce 1991 získal čestné občanství města Veselí n/M. A nyní jej Patrioté navrhují na ocenění.

2.      J. Kment a Jana Lukešová doplnil informacemi, týkajícími se  proběhlé soutěže Poznej své město – viz také webové stránky patriotů www.patriote.ub.cz a stránky města UB www.ub.cz a v neposlední řadě TV Slovácko

https://www.televizetvs.cz/tvs-uhersky-brod-11-5-2019

Poděkování všem, kteří se podíleli na 9. ročníku soutěže – tj. komisařům, zajiš´ťujícím       všechny 3 kola soutěže přímo ve školách a také hlavně Janě Lukešové za organizaci, poskytnutí materiálů a přípravu této soutěže. A už se budeme  těšit na další,    jubilejní 10. ročník.

3.       Informace z komisí města:

-          J. Kment, P.Rosenfeld (komise pro strategický rozvoj a plánování): daří se, aby záměry města šly/projednávaly se přes komise, kde jsou také členové rady města, tak se tyto připomínky a návrhy projednávají posléze na městské radě, což je jedině dobře. Z nejzajímavějších v současné době je (víceméně opakující se akce):

  • dostavba/výstavba koupaliště u aquaparku Delfín. Původní návrh na pouze zážitkový bazén o hloubce 120cm pro děti byl rozšířen o 3 dráhy pro dospělé (kontrola dětí v bazénu ne od okraje bazénu nebo z lavičky). Jedná se pouze o prostorové změny-půdorys, cena cca 60 mil korun se tím nezmění
  • návrh na zásadní rekonstrukci Masarykova náměstí: jedná se s nadsázkou o změnu, která bude dalších 100 let, úvahy a návrhy, co by bylo vhodné a požadované, aby na náměstí bylo – teprve architektonický zadání, bude vypsaná soutěž
  • náměstí v prostorách u Sokolovny a starého hřbitova, pracovní název náměstí Hrdinů (= památníky rudoarmějců, Sokolů, Masaryka, PTP), v plánu nový památník obětem 50. let (je seznam cca 60 lidí z UB a okolí) – důstojná  vstupní brána do města z Hradištské strany, jedná se opět o návrh. Náměstí bude oficiálně pojmenováno jinak (např. 1. Republiky, bude se teprve někdy v budoucnu řešit)

4.       J. Kment informoval o návštěvnosti našeho webu www.patriote.ub.cz , dle toho navštěvuje tento web cca 30-40 osob denně. Momentálně je technický problém v sekci „Kdo je kdo“, nelze dohledat všech cca 800 hesel, pracuje se na odstranění závady.

Připomněl  i zajímavý web o dění v UB  sice na www.cojevbrode.cz, na kterém zejména mladší naleznou veškeré info o dění v našem městě – kultura, sport, další akce, online sledování čápů.

5.       Paní Pešová připomněla zájezd Patriotů dne 1.6.2019 – Přerov, Holešov: stopy JAK.

Odjezd v7,45 hod od Domu kultury, zajištěn oběd na zámku, příjezd plánován 19 – 19,30 hodin.

6.       J. Kment připomněl, co je nového v našem městě:

-          Otevřená restaurace na Domě kultury

-          Měla by být v nejbližší době (konec května ?) otevřena lávka Všudybud přes E50

-          Je otevřená nová Muzejní  kavárna v milém retrostylu

-          Emblém JAK (původně přislíbený na pilíři lávky přes E50) bude snad aspoň nakreslený na budově GJAK

-          Model města:  termín vyhotovení se posouvá zřejmě na 1. polovinu r. 2020 (soutěž)

-          Fofografie všech starostů našeho města na radnici – přislíbeno co nejdřív

-          Busta Fr. Kožíka – přemístění z vnitřních prostor na venkovní PD, bude se jednat

-          Jednání s místostarostou p. Vránou o přenesení kroniky města na jiné než tištěné medium (DVD, elektronické)

7.              V. Kostelka a  J. Lukešová – kaplička „Andělů strážných“ u městského parku: podstatná informace, která by neměla zapadnout je, že ji financoval pan Vilibald Růžička.  Bylo vzpomenuto i zajímavého příspěvku žáka 5. třídy 1. ZŠ . Tobiáš Patka  v soutěži Poznej svoje město splnil svůj zadaný úkol tak, že připravil krátké zajímavé video právě o osobnosti V. Růžičky, včetně toho, co všechno tento brodský mecenáš vybudoval a financoval (zmíněná kaple, dubové dveře radnice, dubové dveře u husitského kostela, zachránil mnoho cenných věcí). J. Mlčková informovala, že má nabídku od dobrovolníka – bez  konkrétního uvedení jména , který by se staral o kapličku a odkaz V. Růžičky. Na zváženou se diskutovala možnost neinstalovat zpátky do kaple opravený/zrestaurovaný obraz p. Marie, ale zajistit spíš kopii (opětovné znehodnocení vlhkostí, nebezpečí poničení vandaly apod. )

8.       Dny JAK  – pracovní název pouze pro naše město ( ministerstvo v rámci vzdělávání pracovníků ve školství nazývá jinak !!), info  od P.Rosenfelda a p. Zámečníkové:  v nejbližší době bude  domluva o zajišťování s místostarostou ing. Vránou

Je pomalu  nejvyšší čas, ujasnit si co je potřeba konkrétně zajišťovat i z naší strany.

9.       Diskuze

  • A. Bartošíková – věnce a kytice k výročí města, položené nedůstojně na zemi před radnicí: bylo by vhodné vymyslet jiné umístění – závěs, podstavec, deska…
  • M. Poláková: info o jejich besedách (Banská Bystrica, Korytná, Květná a další místa), pozvánka na Noc kostelů a její přednášku v Kostele J. Křtitele v pátek ve 20,00 hodin na téma hrdinství, zrada v našem regionu.
  • Dále info o tom, že se pokusí získat informace o „Dnech JAK“ (zastupuje Zlínský kraj v rámci vzdělávání učitelů)
  • Rodina Andrýskova ještě jednou vzpomněla své rodiče. Patrioté jim poté poděkovali za účast na naší schůzce. Vyzvali k případné účasti do sdružení Patriotů (mimochodem paní Andrýsková se účastnila v rámci našeho BrodExpa  soutěže o nejlepší čaj regionu)

Petr Rosenfeld ukončil schůzku a pozval na další, která se bude konat 13.6.2019.

Zapsala: Jarmila Thomayerová

Uherský Brod 19.5.2019

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář