Zápis ze schůzky Patriotů dne 17.10.2019

Zápis ze schůzky občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“
konané dne 17.10.2019 v 17,00 hod  v CafeClubu
Přítomni: Bábíček, Bartošíková, Bistrá, Blahůšek, Bouda, Hezina, Chovanec, Josefík, Kment, Kolísková, Kudelová,  Lukešová,  Marek, Mlčková, Novák, Nováková, Pešová, Poláková, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Thomayerová, Varaďa
Hosté: Sintesová M., Kastner R.
Omluveni: Dofek, Trefilíková, Zámečníková
1. P. Josefík: – akademický sochař Jaroslav Šlezinger a UB
Byli jsme seznámeni s krátkým životopisem J. Šlezingera – nar. v r. 1911 v Jemnici, již tehdy projevil nadání, AVU v Praze dokončil 1939, krátce na to (v souvislosti se 17. listopadem 1939) byl zatčen i s řadou studentů a tři roky vězněn v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen – kolega R. Konečný z UB. Vrcholem jeho tvorby byla socha TGM umístěná v Jihlavě – 1948,  tato byla v 60. létech zničena, nyní je od 2011 nahrazena replikou. Po r. 1948 zatčen a převeden do tábora nucených prací v Ostrově-Vykmanově, v lágru „L“=likvidace. Zde lito lidé – „nepřátelé“ režimu – pracovali 12-14 hodin v radioaktivním prostředí při mletí uranové rudy. V roce 1955 ve svých pouhých 44 letech umírá ve vězeňské nemocnici. K našemu městu jej váže Marie Čížková-manželka. Pan Eduard Čížek – Hospoda U Čížků – byl jejím sourozencem. Tato paní Šlezingerová darovala dílo – křížová cesta – do Ostrova n/O.:  „Památník obětem veškerého násilí n Ostrovsku“. Další info na webových stránkách
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0lezinger
http://www.velkaepocha.sk/200806275408/Jaroslav-Slezinger-a-jeho-zivotni-krizova-cesta.html
kniha: Marie Bohuňovská „Zaváté šlépěje“ příběh čestného a věřícího člověka
Zaváté šlépěje – příběh JŠ -https://www.youtube.com/watch?v=TS_AbwXo9Gg
2. J. Kment – info o webových stránkách UB Patriotů http://patrioti.ub.cz/
Denně tento web navštíví cca  25-30 lidí . Bohužel v současné době není zcela funkční portál historie od r. 1945, hledají se cesty jak to napravit a doplnit
Dne 28.10. bude v Muzeu JAK den otevřených dveří, volný vstup, zajímavá výstava Tisíc let Uherského Brodu
3. M. Bouda  – dne 29.10. udílení Ceny města – obdrží pan František Bábíček, Patriot, kronikář, publikační činnost
4. P. Rosenfeld – místo p. Zámečníkové – Dny globálního vzdělávání – Dny JAK v UB, oficiální zahájení ve čtvrtek 17.10. v Muzeu JAK.  Dovršila se tak několikaletá snaha Patriotů o opětovné zviditelnění našeho města pořádáním Dnů JAK – oživení tradice. Největší zásluhu na tom mají někteří členové Patriotů (Rosenfeld. Lukešová, Zámečníková), pan Rydlo z pořádajícího Institutu – má vazby na UB. ,Zahájení proběhlo důstojně, zahajoval p. Rydlo, přivítal místostarosta Vrána. Je tu cca 60 účastníků, asi 20 dalších jako přednášející a pořadatelé z Institutu a vysokých škol.
V rámci Dnů budou probíhat workshopy, návštěvy a programy v některých školách našeho města. V sobotu pro zájemce odjezd do Vlčnova, za lidovými tradicemi.
V diskuzi k tomuto tématu zaznělo, že se velice málo o této celostátní akci v našem městě ví, běžný občan ani netuší že se tady něco koná – nejsou žádné poutače, informace, plakáty a přitom je to dost významná akce. Vhodná prezentace v TV, rozhlase … není toho moc.  Jedna připomínka se týkala dost důležitého „detailu“ – nebyly např. uklizeny-zameteny schody, válejí se všude odpadky, rozfoukané igelity: je to zdánlivě maličkost, ale i toto je vizitka  města.
5. p.Varaďa – info o vycházce
Letošní vlastivědná vycházka začala v Šumicích, po cyklostezce jsme se vydali do UB. Cesta nás zavedla i k bývalému mlýnu a prohlédli jsme si retenční nádrže budované u Újezdce. Počasí naší vycházce velmi přálo, po staré těšovské cestě jsme se blížili k našemu městu. Byly překrásné rozhledy po okolí, na Javořinu, Lopeník… Procházku jsme ukončili na sídlištním náměstí 1. Máje.
Článek o vycházce je na webu Patriotů.
6. P.Rosefeld, J. Kment – zprávy z komisí
Komise pro strategický rozvoj – info o zahrádkářských koloniích, Připravuje se územní plán, nová výstavba. Bude vhodné, aby byla zpětná vazba na projednávané problémy (komise-rada-město).
,
7. J. Kment – ocenění dr. Polákové
Miroslava Poláková obdržela za svou publikaci o partyzánském odboji v Čechách a na Moravě „Měli odvahu žít“ prestižní mezinárodní cenu Egona Erwina Kische. Ocenění převzala na zámku Letohrad na Orlickoústecku. Paní Poláková poděkovala Patriotům za gratulaci a několika vzpomínkami přiblížila své mnohaleté úsilí při zajišťování obrovského množství dat, faktů  a fotografií. Cena E.E.Kische se poprvé udělila před 27 lety (obdržel např. Hanzelka+Zikmund, Klaus, Stingl)
8. Diskuze
– P. Pešová upozornila na dokument o Květě LEGÁTOVÉ – 5.11.2019  na TV ART ve 20,00 hodin
– P. Kastner vyvolal rozsáhlou diskuzi na téma zahrádkářských kolonií – připravované směrnice pro povolování velikosti a podmínek staveb tohoto typu v UB – do diskuze se k tomuto tématu a k územnímu plánu zapojilo více členů sdružení. Zmínila se i problematika koupelek v našem městě.
– V Uherském Hradišti v CAFE 21 (býv. Jezuitská kolej) je do 5.11.2019 k vidění putovní výstava „Přemysl Otakar II. – král,rytíř,zakladatel“. Výstava putuje po přemyslovských městech.
Našla jsem odkaz za webovkách města Písek z r. 2018, je zde uveden v programu seznam všech měst založených Přemyslem Ot .II.. V roce 2022 bude naše město vzpomínat 750 let od svého založení.
– http://www.mesto-pisek.cz/premyslovska-mesta-si-pripomenou-100-let-ceske-statnosti/d-24209
– Při této příležitosti padla zmínka o tom, že v UH mají zpracované jak vypadalo město v 16. století – sice nákladný, ale zajímavý projekt, údajně malá návštěvnost
– P. Varaďa – nápad týkající se soutěže „Poznej svoje město“ páťáků ZŠ: mohly by být přednášky pro školáky o historii našeho města, pověsti města. R.Kastner doplnit o nápad, aby si jednotlivé školy připravily scénku – program, vztahující se k různým historickým obdobím, 17., 18., 19. století, pro veřejnost – opět by se  školákům přiblížila historie našeho města
Příští schůzka 14.11.2019
Zpracovala: Jarmila Thomayerová
Uherský Brod 21.10.2019
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář