Zápis z listopadové schůzky Patriotů.

UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“
konané dne 14.11.2019 v 17,00 hod  v CafeClubu
Přítomni: Bábíček, Bartošíková, Bistrá, Blahůšek, Bouda, Dofek, Hezina, Chovanec, Josefík, Kment, Kostelka, Kudelová,  Marek,  Novák, Nováková, Pešová, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Trefilíková, Varaďa, Zámečníková.
Omluveni: Havránková, Hrdinová ,Kolísková, Lukešová, Mlčková, Poláková, Thomayerová.
1. Zahájení a přivítání  provedl předseda Patriotů pan Milan Bouda
2. Hned si nechal slovo a připomněl historickou návštěvu našeho města 20.8.1335 tehdejším moravským markrabětem Karlem (pozdějším císařem a králem), zmiňovanou v kronice Paměti   královského města Brodu Uherského , kterou sepsal Jan Kučera.
3. Paní Zámečníková nás podrobně seznámila s prvním ročníkem akce,  která navázala na dřívější oblíbené Dny učitelů a nyní nese název Dny globálního rozvojového vzdělávání. Proběhlo ve dnech 17. – 19.10.2019. Do našeho města přijelo 54 účastníků – pedagogů a 7 lidí z organizačního týmu z Prahy. Třídenní program byl zahájen v Muzeu JAK , úvodní slovo pronesl PaedDr. J Rydlo náměstek ředitelky NIDV, po něm promluvil za město Ing. P. Vrána a pak následovalo vystoupení žáků ZUŠ UB. S krátkými vstupy pak následovali PaedDr. E. Valášková VincejováPhD. – aktivity NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) ke GRV (globální rozvoj vzdělávání), zahraniční hosté z Palerma a pan ředitel muzea Mgr. M. Vaškových Ph.D. s dokumentem – Odkaz J.A.Komenského. Odpoledne následovaly workshopy: Komenského Orbis pictus – R. Provodovský z muzea UB JAK, Mezinárodní humanitní právo – Doc. Dr. M. Jukl prezident Čes. červ. kříže a I walk Uherský Brod – komentovaná procházka se studenty gaymnázia pod vedením Mgr. L. Ertlové po pěti historických místech spojených s životem místní židovských obyvatel za 2. svět. války. Po té v prostorách domu dětí seznámila PhDr. M. Tužilová spolu se zahraničními hosty s výjezdy NIDV ke GRV do zahraničí. Pak následovala prohlídka muzea. Na závěr dne se uskutečnil společný večer v ZUŠ a sice besedou prof. PhDr. P. Flossem na téma: Globální problémy v díle J. A. Komenského a pak scénkou na téma Komenský a vzdělávání v provedení žáků dramatického oboru ZUŠ pod vedením Mgr. R. Švehlíka. V pátek program pokračoval  dopoledne – polovina účastníků v ZŠ Mariánské nám. – představením školy ředitelem B. Jandáskem. Po té byly předvedeny na workshopu Jak podpořit rozvoj kompetencí žáků prostřednictvím tvorby filmového dokumentu v rámci výuky dějepisu  dokumenty – Ze školních kronik a Vláda věcí tvých k tobě se navrátí. A pak proběhly dvě ukázkové hodiny: jedna – Třídění odpadu  a Pitná a užitková voda a druhá –Přemýšlíme s dětmi o současném světě a Žákem v etiopské škole. Druhá polovina účastníků zažila ukázkové hodiny na gymnáziu. Po přívítání ředitelem školy Mgr. K. Machálkem byl na programu projekt Cesta Vévody z Edinburghu – Mgr. M. Šišákové. A potom témata – Pravdy a mýty o světových náboženstvých a Výchova ke zdraví a v dalším bloku to byl Education In Contrast a pak Zahraniční účastníci. Odpoledne proběhly tyto workshopy:  v planetáriu – Vesmírné smetí, v MŠ Prim. Hájka – Ekologická zahrada a v ZŠ Na Výsluní – Možnosti vzdělávání finanční a ekonomické gramotnosti. Pak proběhlo na Panském domě shrnutí a hodnocení programu celého semináře s  připomínkami a diskuzí. Po večeři byl v Domě kultury společenský večer, slavnostně zahájený panem starostou města Ing. F. Kubáníkem. Pak vystoupil dětský soubor Olšavěnka, studentský soubor gymnázia Jakub, mužský pěvecký sbor  Súsedé a Brodband St. Sládka.  V sobotu dopoledne byl výlet do Vlčnova s návštěvou muzejní památkové usedlosti, muzea pálenic, expozice v Galerii Na Měšťance, Domu kultury (seznámení s tradicí Jízdy králů) a s vycházkou do búd. Po návratu do Uherského Brodu se už účastníci rozjeli do svých domovů. Celkové hodnocení akce byla velice příznivé, jak ze strany pana PaedDr. J. Rydla, tak ze strany zúčastněných pedagogů a byl vysloven požadek o pořádání těchto dnů každý rok.
4. Paní Zámečníková na závěr svého vystoupení poděkovala za velmi přínosnou pomoc manželům Rosenfeldovým a panu Kmentovi. Patrioti velmi stáli o to, aby se tradice Dnů Komenského do města zase vrátila.
5. Pan P. Rosenfeld poděkoval  paní Mgr. J.  Zámečníkové za nevšední přístup k organizaci této akce, které věnovala značnou část svého času.
6. Paní Pešová nás seznámila s natáčením dokumentu „Všechna jměna Květy Legátové“ ke 100. výročí jejího narození (byl vysílán na ČT ART 6.11.2019 ve 21.40 hod.). Tuto jednu z nejpozoruhodnějších autorek 20. století  vl. jménem Věru Hoffmanovou  zažila jako paní profesorku na Gymnáziu v Uherském Brodě. Paní profesorka byla v padesátých letech přeložena za trest na školu do St. Hrozenkova a od roku 1955 učila na Knihovnické škole v Brně. Neměla vlastní děti a tak se věnovala psaní. Napsala 14 rozhlasových her, pod jménem Věra Podhorová napsala knihu Postavičky. Podle její knihy Želary byl natočen stejnojmenný film, který byl navržen na cenu Oskara. Dokument natáčelo studio Ostrava a vystupovaly tam ještě další dvě bývalé studentky z UB gymnázia. (p. Šimoníková a p. Formánková). Paní A. Bartošíková ještě  dodala, že paní Květa Legátová je teta našeho člena pana Kostelky, který to potvrdil.
7. Pan J. Kment podal zprávu ze zasedání komisí – velmi špatná situce na jediné příjezdové cestě do lokality Nad Zámkem – nutně rychlé řešení, možná i cestou vyvlastnění pozemků pro výstavbu obchvatu (stavebníci nerespektovali při výstavbě svých domů plánované cesty)                                   - chybí koordinace  při plánování akcí kulturních, sportovních apod., často se překrývají                        pan Rosenfeld informoval o umístění emblému J. A. Komenského (projednává se 6 let) na budovu gymnázia
8. Pan Varaďa se zúčastnil Veřejného fóra ke strategiím města 11.11.2019 v sále DK a vidí jako velký problém malou účast našich občanů – 18! , dle něj možná z důvodu velmi dlouhých zpráv z jednotlivých odborů
9. Pan Hezina se dotazoval jak pokračuje projekt „Náměstí hrdinů“, což je prostor od domu č.p.1 pana Bilavčíka po SOU zemědělské.   (vypsanou soutěž vyhrál architekt z Ostravy…)
10. Pan Marek se dotazoval kde je urna pana Růžičky (zřejmě v kapličce Andělů strážných v parku…)
Zapsala: Marcela Nováková
Uherský Brod 15.11.2019
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář