Zápis z prosincové (2019)schůzky Patriotů

Zápis ze schůze občanského spolku Uherskobrodští patrioti
konané dne 12.12.2019 v 17,00 v Café Clubu
Přítomni: Rosenfeld, Kment, Součková, Josefík, Trefilíková, Pešová, Kudelová, Bartošíková, Kostelka, Hezina, Blahůšek, Dofek, Šiftař, Lukešová, Marek, Bábíček, Varaďa, Havránková, prof. Chovanec, Kolísková, Kolísek, Mlčková, Poláková, Zámečníková, Nováková
Omluveni: Thomayerová, Lličmanovi, Bistrá, Bouda
Program: 1. Zprávy z komisí MěÚ v Uherském Brodě
2. Diskuze
Schůzi zahájil P. Rosenfeld. Seznámil přítomné s programem.
1 .J. Kment seznámil přítomné se zprávami z komisí. Např. s úpravami územního plánu. v souvislosti s umožněním přístupových cest k nové čtvrti Nad zámkem. Byly projednávány tři zásadní návrhy. Zatím funguje jediné spojení a to silnicí směrem od Lapače, přes Ružákov, kterou je možný přístup do nově vybudované čtvrti. Vybudování komunikace kolem školy komise nedoporučila. Zůstává návrh na přímé napojení kolem fi Astrid, které by navázalo přímo na Prakšickou silnici..
2. Odlehčení přejezdu přes železniční trať (u Družby) Uvažuje se o podjezdu, či nadjezdu z části Uh. Brodu – Vazová, kolem drůbežáren Raciola, směr ke Zbrojovce, či nádraží a do města. Tato komunikace se musí řešit s ohledem na zvýšené počty vlaků, projíždějících Uherským Brodem. Další lávka bude vystavěna z jižní části města, od plánovaného patrového parkoviště vedle Družby, přes koleje a vyústí u Fotografie Kastner.
3. Bude se přebudovávat Mariánské náměstí, kde je podán návrh na podzemní parkoviště.
4. Další bod projednávaný v komisi strategického rozvoje je náměstí Hrdinů, což je iniciativa Patriotů. Jeden návrh byl již vybraný (autor z Ostravy).
5. Dále byli přítomní seznámeni s dlouhodobým plánem přeložky silnice E 50. která by měla vést před podnikem SUB a navazovat na obchvat Újezdec, Těšov, Tato přeložka je projednávána od roku 2014, jak se zmínil V. Kostelka. Petr Rosenfeld odpověděl na otázku, že zdržení je zapříčiněno výkupem pozemků.
6. M. Bouda zpracoval návrh – bronzový model historického města Uh. Brodu. Realizaci má ve svém volební programu radnice. Bylo odsouhlaseno a vypsána soutěž na sochaře, který by model realizoval. Vyhrál sochař z Trenčína. Výroba modelu bude stát asi 500 tis. Kč.
7. J. Kment upozornil přítomné na fotografie v čekárně uherskobrodského nádraží. Jsou to unikátní historické fotografie.
8. M. Kolísková – dotaz na urny v kapli u parku. Bylo zjištěno, že je zde jen schrána, urny tam nejsou.
V. Kostelka – se nabídl, že ověří, kde jsou uloženy urny (V. Růžička)
J. Mlčková – urny jsou uloženy na starém hřbitově, za oltářem v kapli.
9. Petr Rosenfeld seznámil přítomné, že v klášterní zahradě, v ul. Mikuláše Alše se staví budova pro návštěvníky kláštera hotelového typu. Autorem stavby je architekt Lábus.
V ulici Zátiší se staví velká hala s tenisovými kurty.
Diskuze –
- Fr. Varaďa – doporučuje návštěvu sídliště Nad zámkem, kde je na domech bohatá světelná vánoční výzdoba. U restaurace Pepčín není dořešena lávka pro pěší chodce. Velmi nebezpečné, poněvadž most přes Olšavu je příliš úzký.
- Upozornění na mýtné brány, které jsou namontovány na silnici E 50
- V ČT opět vzpomínali střelbu u Družby v UB v souvislosti se střelbou v nemocnici v Ostravě.
- Doporučuje vycházku v Havřicích kolem staré cihelny, kde jsou umístěny fotovoltaické panely.
- Miroslava Poláková – Zpracování knihy o Uherském Brodu doporučuje nedávat jednomu člověku, ale měl by se podílet celý tým odborníků. Jako autorka knihy o odboji „Měli odvahu žít“, dostala za úkol zpracovat období války v rozsahu 30 stran. Bartošíková a dr. Jilík, každý po 20 stranách uherskobrodských osobností.
- Dále upozorňuje na blížící se oslavy výročí Přemysla Otakara II., a připomíná, že město Uh. Brod je město Přemyslovo. Těchto měst je v republice více a na oslavy by měli být pozvaní starostové měst. Do organizace slavností zapojit i místní gymnázium a samozřejmě budou mít tuto oslavu na starosti Město Uh. Brod, i historikové, tedy Muzeum JAK.
- J. Lukešová – Patrioti tuto iniciativu podporují.
- M. Poláková – Seznamuje s průběhem oslav v jiných městech i v Praze. Město by se mělo prezentovat, poněvadž v té historické době bylo 2. největším a významným moravským městem po Olomouci.
- J. Mlčková – upřesňuje, že urny jsou skutečně v hřbitovní kapli za oltářem. Jakmile bude opravena schrána na urny, budou přemístěny do kapličky u parku.
Uherský Brod, 14.12.2019
Zapsala: A. Bartošíková
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář