Zápis z lednové schůzky Patriotů(2020)

ZÁPIS  z členské schůze občanského spolku „UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI“
konané dne 16.1.2020 v 16,00 hod  v CafeClubu
Přítomni: Bábíček, Bartošíková, Bistrá, Bouda, Dofek, Hezina, Hrdinová, Chovanec, Josefík, Kment, Kolísková, Kudelová,  Mlčková, Novák, Nováková, Pešová, Poláková, Rajchl, Rosenfeld, Součková, Šiftař, Thomayerová, Varaďa, Zámečníková
Omluveni: Trefilíková, Kostelka
Přítomné přivítal a popřál do nového roku předseda spolku M. Bouda.
1. P. Josefík připravil promítání dokumentárního filmu z r. 1972 „Ať žije svatba“. Je součástí tehdy natáčených dokumentů cyklu Veselá je dědina a v tomto dílu byla svatba v Korytné. Nejenom že jsme mohli vidět tehdejší složení Olšavy (Málek, Sušil, Deml, Šašinka, Stojaspal, V. Grycová, J. Stará a další), ale i z  filharmonie Brno B. Smejkala, p. Mlýnka z Kuželova, mladého M. Donutila jako ženicha, ale také F. Slováčka a K. Gotta). V dokumentu vzniklém za spolupráce p. Pavelčíka hrála  cimbálovka Olšava (v té době široko daleko jediná v okolí), ale i dechovka Straňanka, orchestr ZUŠky UB. Svatba – hostina se konala  často přímo v domech, venku „na podvratí“, obrovská událost pro celou vesnici.
2. A. Bartošíková a J. Pešová poblahopřály jménem všech členů Patriotovi J.Kmentovi k jeho půlkulatým narozeninám. Krátce byly připomenuty zásluhy J.Kmenta na vytváření dobrého jména Patriotů, zanechání stop v našem městě: soutěž pro 5. třídy ZŠ, BrodExpo, založení Bílokarpatských slavností, jména slavných rodáků na velikých schodech, cedulky s významnými výročími města v chodnících náměstí, plánovaný model starého města… Na tomto se velkou měrou podílí  samozřejmě spolu s dalšími zapálenými Patrioty našeho spolku. A to již celých
10 let od založení spolku Uherskobrodských patriotů. J. Kment poděkoval, konstatoval, že čas bohužel běží moc rychle a přál si,  aby tady v městě bylo všem lidem dobře.
3. P. Josefík uvedl přehled akcí v předvánočním i povánočním čase, které v UB proběhly a které byly vytvářeny přímo občany, žáky a členy různých zájmových spolků města. To jenom jako důkaz toho, že v našem městě se stále něco děje:
– Besídka žáků ZUŠ UB
– Koncert učitelů ZUŠ
– Vánoční koncert Olšavy
– Tradiční koncert souboru Dvořák, letos poprvé s novým dirigentem P. Kučerou
– Adventní zastavení (organ. Gračka) – 4 akce
– Koncert orchestru S,Sládka v farním kostele
– Na Štěpána besídka katolické školy
– V Újezdci cimbálovka OHNICA
– Novoroční koncert Collegia Classic v Muzeu
– Rotariáni pořádali koncert v Muzeu
– + další akce vážící se ke konci roku, posezení PoPo, setkání na Pepčíně, Silvestrovské představení Divadla Brod
– + další vystoupení v DK (Ahóóóm, P.Bende, P. Spálený) a různé výstavy, počínaje betlémy…
– A pak že se nic v našem městě neděje !!!
– M.Bouda připomenul, že v Domově s pečovatelskou službou navštívili Patrioté P.Josefík a J.Lukešová seniory a připravili jim zajímavé setkání (info o Patriotech, otázky ze soutěže pro páťáky formou povídání a promítání dokumentárního filmu)
4. Informace z komisí města
– Info P.Rosenfel o plánované výstavbě ve městě (lokalita nad Zámkem, Díly – Těšov, sídliště Olšava,  směr Prakšice, směr od Havřic do Drslavic. Některá výstavba je zatím ve fázi úvah, některá již ve fázi územního plánu.
– Zajímavá informace o tom, že v našem městě je údajně cca 370 neobývaných domů, některé jsou v havarijním stavu. Úvahy města o poskytnutí dotací na zbourání s podmínkou termínu výstavby nového domu.
– Info J.Kment o náměstí u Sokolovny – pracovní název Náměstí Hrdinů – výsledek již zpracovaného  a vybraného návrhu ale dost nemile překvapil (autor z Ostravy). Dávaly se připomínky, i od Patriotů, bude setkání s autorem projektu. Prostor by měl vypadat přívětivěji, je to vstup do našeho města ze západní strany. Nezapomenout na umístění památníků – jak stávajících, tak navrhovaných nových: na paměť obětí 50. let minulého století.
– Info M. Bouda o modelu města před radnicí: vyjasňovaly se připomínky (co je správně, dle doložených archiválií), instalace by měla podle plánu být hotová v 7/2020. Zpracovatel vytvoří nejprve hliněný model, pak sádrový a posléze se bude dělat odlitek, ve velikosti cca
1 x 1 m. Info na modelu bude jak v latince, tak v brailově písmu.
5. Stěhování archivu spolku: po dohodě s vedoucí knihovny paní Loveckou bude přestěhován (umístěn) archiv spolku Patriotů – knihy a jiné materiály – v rámci Knihovny FK v UB. (Vlastní  stěhování v pondělí 20.1.2020 ve 14,oo hod. dle domluvy s předsedou spolku.)
6. Diskuze:
– J.Mlčková informovala o knize Jiřího Jilíka „POOLŠAVÍM-cestou králů a špehýřů“, kde je také kapitola o možném místu narození JAK – úvahy pro a proti
– J.Kment se zmínil o parkování v UB: změna – do 30 minut všude za 1,00 Kč, potom dle ceníku a zóny 1-2-3
– J. Kment: světelná křižovatka u Olšavy: od 26.12.2019 do dnešního dne – celkem hororová a nebezpečná záležitost při projíždění i přecházení křižovatky. Kříží se silnice v majetku kraje, správy silnic a dopravní značení spadá pod město. Poškodilo se zařízení, které nelze snadno vyměnit/nahradit, škoda několikset tisíc. (pozn. Thom.: večer při zpáteční cestě ze schůze směr sídliště Olšava  bylo opravováno a náhradní řešení je zatím funkční!)
– Info o novém krajském dopravci, firmě ARRIVA – zatím údajně nefunguje vše na 100%, zrušeno do března spojení Praha-Nitra – firmě byla vyměřena pokuta.
– M.Poláková info k výročí Přemysla Otakara II. – rok 2022
– Výročí 350 let od úmrtí JAK v 11/2020
– R.Rajchl nabídl připravit – promítnout – film z r. 1970 o zámečku Pepčín (vč. foto p. Knorra)
Příští schůzka 13.2.2020
Zpracovala: Jarmila Thomayerová
Uherský Brod 19.1.2020
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář