Únorová schůzka spolku Patriotů(2020)

UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI ze dne 13. února 2020
Přítomni: Bábíček, Bistrá, Blahůšek, Bouda, Dofek, Havránková, Hezina, Chovanec, Josefík, Kment, Kostelka, Kudelová, Marek, Novák, Nováková, Pešová, Poláková, Rajchl, Rosenfeld, Součková, Šiftař,
Thomayerová, Varaďa
Omluveni (nemoc): Bartošíková, Hrdinová, Kolísková, Mlčková, Papp, Trefilíková, Zámečníková
1. Na schůzce nás přivítal jako vždy předseda spolku p. Bouda.
2. Referát: „Nekrolog -  Jiří Pelant“ , M. Poláková – ve věku 79 let zemřel pan Jiří Pelant, brodský rodák, žil v Praze. Dr. Poláková přečetla text rozloučení, připomněla jeho přesnost, intelekt, racionalitu, cit pro rodinu. Napsal paměti, velmi pěkným slohem, přečetla krátkou ukázku. Článek o
J. Pelantovi by měl být otištěn i v dubnovém čísle BZ.
3. Výstava o Uherském Brodě let 1019-2019 – J. Kment: nejprve přečetl pár částí rozsáhlého článku v MF z 10.2.2020 „Tisíc let spolu“ na téma Dominikánů a kláštera. Známá pověst o růžovém keři, na jehož místě dnes stojí Dominikánský klášter (V.F.Letocha), tak ale v UB určitě nevznikl. Dominikáni žili z almužen, nebyli iniciátory založení  města v 1262. První zmínka o UB je z r. 1048 – o prvním zemském mýtě, nejsou ale žádné historické prameny o městě. Až Přemysl Otakar II. dovršil zavedením městského práva UB na město. To žilo s Dominikány spolu, podporovali se. V průběhu staletí město bylo několikrát vypáleno, dobýváno (husité-utopili převora kláštera, Turci, Uhři). Řád Dominikánů se do Brodu vrací až po Bílé hoře. Zajímavé je, že JAK vliv na město až tak neměl (nebyl katolík), byl hlavně pedagogem, pro Dominikány byl „kacíř“. Klášter byl řádem obýván do r. 1950, poté byl zrušen a vrácen řádu až v r. 1990. V současné době zde sídlí mnišky kazatelského řádu.
Pan Varaďa při této příležitosti vzpomněl, že v klášteře byla krásná rozsáhlá knihovna, kde za války půjčovali knihy, což bylo v té době neobvyklé.
4. Stěhování archivu knih -  M. Bouda: informoval o připravovaném stěhování, poděkoval za zpracování soupisu a  očíslování všech publikací a materiálů do seznamu Patriotkám V. Kudelové, I.Trefilíkové a J.Thomayerové. Přemístění do Knihovny F.Kožíka v UB bude zajištěno (P.Rosenfeld). Zde budou knihy pro všechny zájemce k dispozici na zapůjčení. Archiv obsahuje knihy uherskobrodských autorů, knihy týkající se města a okolí a dalších informací související s UB.
5. Investice města – info P.Rosenfeld, J.Kment
a) koupaliště: p. Kastner stále shání podpisy pod petici, aby bylo vypsané referendun o starých koupelkách. Víceméně je už rozhodnuto o vybudování nového koupaliště u Aquaparku – výkresová dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení – aby se příští rok mohlo začít a v roce 2022 bylo nové koupaliště otevřeno. Budou tam 3 plavecké dráhy a zábavný bazén, vizualizace na budově MÚ na náměstí. Součástí by mělo být patrové parkoviště (jak pro návštěvníky Aquaparku, tak pro ostatní) ve výhledu je lávka přes křižovatku+železnici s ústím u hotelu.
b) rekonstrukce “staré nemocenské“ – budou zde sociální byty, celkem 9, budované za přispění dotací. Ubytování bude na dobu určitou pro překlenutí nejtíživější situace.
c) vyhlášena architektonická soutěž  na rekonstrukci horního náměstí (prostorově od Komenského ulice po muzeum)
d) den 12.2. bylo jednání na MÚ  za široké účasti (zástupce města, Patriotů, architektů) týkající se prostoru u Sokolovny, pracovní název náměstí hrdinů.  Vyjasnění jak a kde povedou trasy, řešení křižovatky. Ze strany Patriotů je snaha docílit vyřešení celého rozsáhlého prostoru, nejenom  dopravu, od budovy č.1 až po učiliště, zejména zapracovat umístění památníků a odpočinkové-vyhlídkové zóny. Taková úprava se dělá na dalších několik desítek let, rozhodnout a postupně realizovat, neřešit jenom a pouze dopravu. Na starých pohlednicích je vidět jak tento prostor vypadal v minulosti. Pro dopravní řešení jsou 2 varianty: kruhový objezd a sdílená křižovatka (např. Graz-Štýrský Hradec v Rakousku, dobrá zkušenost).
e) lávky Všezvěd a Všudybud byly přihlášeny do architektonické soutěže – opět se UB zviditelní
f)  emblém JAK – nekonečný příběh, předloženy vizuální návrhy pro jeho umístění
g) osobnosti z UB: info o pořadech, ve kterých byly osobnosti našeho města. Starosta Kubáník na ČRo2+Brno, herec Vasil Fridrich v pořadu K. Šípa, J.Málková rovněž v ČRo (uvádí i své pořady)
h) doprava a semafor na světelné křižovatce Nivnická: opraveno, funguje
i) vlaky ARRIVA – od 1.4.2020  by měl opět jezdit vlak Praha-Nitra
j) v červnu bude nainstalováno 6 radarů pro měření rychlostí, zejména na příjezdových směrech
6. Diskuze
- Poláková: v TV Slovácko nově působí pan Ladislav Salčák, který má na starosti informace o zajímavých akcích Uherskobrodska. Chtěl by seznámit diváky se zajímavými lidmi a místy z UB, natočit krátký šot, udělat rozhovor. Vyzvala k podávání typů na zajímavá místa, osobnosti, akce v našem městě.
- Varaďa:  téma kaplička v parku a důstojné umístění uren s ostatky Vilibalda Růžičky. Za to by měla zodpovídat p. Gajdůšková z MÚ.
- info o tom, že Radiožurnál (p. Skalický) připomíná odkaz J. Stöhra a Expedici TATRA – nalezené materiály, filmy, bude se zpracovávat. Jediným účastníkem, který žije je p. Barta.
- Poláková: info o připravované knize o Uherském Brodě
Další schůzka bude 12. března – pozor již v 16,00 hodin (z důvodu konání akce v CafeClubu)
Zapsala: Jarmila Thomayerová
Uherský Brod 16.2.2020
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář