Desetiletí Uherskobrodských Patriotů

Bílokarpatské slavnosti 2012
Otevření Velkých schodů 2017
Brodexpo 2013
Patrioti 2015

Pro někoho je to překvapení, pro členy Patriotů nejspíše ne. Jistě, hovořím o výročí. Letos je to už 10 let, kdy se sešla v Hotelu U brány v roce 2010 skupina uherskobrodských občanů a začala psát a vytvářet historii Občanského sdružení Uherskobrodští Patrioti. U první myšlenky stál Petr Rosenfeld, Milan Bouda a Josef Koller. Postupně se počet členů Uherskobrodských Patriotů ustálil na čísle 35.Samozřejmě číslo není konstanta, ale mění se v čase. Nezáleží na tom, jak se seskupení jmenuje. Důležité je, jestli jsou vidět za činností spolku, ano, sdružení se přejmenovalo na spolek, skutky. Při prohlížení fotografií v úvodu článku si řada z vás vzpomene nebo si připomene i svou účast na té či oné akci. Využiji výročí zahájení činnosti Uherskobrodských Patriotů k připomenutí, jakési rekapitulaci deseti let života spolku.

Soutěž pátých tříd Poznej svoje město si našla své místo v životě města. Podařilo se uskutečnit 9 ročníků až do doby, kdy koronavirová krize přerušila tradici této oblíbené soutěže, která vychovávala nové patrioty. Obnovení názvu uliček ve středu města, ulice Úzká, Příčná.To se Patriotům podařilo a tabulky byly umístěny a slavnostně odhaleny v rámci nové akce z dílny Patriotů-Bílokarpatské slavnosti. Mosazné tabulky na chodnících kolem Masarykova náměstí spolu se jmény významných osobností na Velkých schodech jsou rovněž z „kuchyně“ Patriotů. Když už hovoříme o jménech, zmíním se o názvu ulic v nové čtvrti Nad Zámkem, kde řada ulic je pojmenována po osobnostech města. Vše z podnětu Patriotů. Další celoměstská akce se vryla do paměti občanů pod názvem BRODexpo. Celkem 6 ročníků uspořádali Patrioti spolu s městem v Domě kultury města Uherského Brodu. Prezentovaly se zde uherskobrodské firmy, živnostníci, školy. Vše za účelem ovlivnit zejména mladé, aby smysl svého života neviděli v jen v Praze či zahraničí, ale zaměřili se na podnikání v našem regionu. Za zmínku stojí i nedávná pietní ceremonie s ukládáním urny velkého patriota Uherského Brodu pana Vilibalda Růžičky do nové schrány v Kapličce u parku. Celou akci zorganizovali Patrioti v čele RNDr.Janou Mlčkovou, která i sponzorovala celou obnovu Kapličky. V letošním roce snad uskuteční Patrioti spolu s městem umístění modelu města před radnicí. Návrh a celá idea pochází od pana Milana Boudy, předsedy spolku. A rovněž čekáváme úspěšné dokončení snahy o umístění emblému J.A.Komenského na štítovou zeď gymnázia. Jak jsem se již zmínil. Koronavirus utlumil nejen činnost Patriotů, ale i dalších spolků, sportovců, kulturních akcí. I přes toto neradostné konstatování věříe,že překonáme dnešní nepřívětivém období a budeme úspěšně pokračovat v naší činnosti v dalším desetiletí……J.K.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář