Věděli jste,že….

v letošním roce 2020 proběhla v Uherském Brodě řada výročí, která stojí za pozornost? Připomeňme si je postupně i na našem webu Uherskobrodských Patriotů. I znalost důležitých dat, výročí patří ke zdravému patriotismu. Začneme konstatováním: V Uherském Brodě se narodil Jan Amos Komenský? To ví každý Broďan, že. Ale že Komenský zemřel v roce 1670 a letos je tady to kulaté výročí čítající 350 let od jeho smrti, to už neví každý. Ani ne každý Broďan. Kdo sleduje televizní programy a i programy České televize v těchto dnech, pak si určitě všimnul, že byla natočen životopisný film Život Jana Amose Komenského s herci synem a otcem Švehlíkovými. Premiéra na programu ČT bude počátkem ledna. Tak významná osobnost to byla a je stále. Proto Uherskobrodští Patrioti dlouhou řadu let usilují o zvýraznění této osobnosti v našem městě. Malými krůčky se to daří a příští rok by v tomto smyslu mohl být zlomový.

A Pojďme v historii města dále, a přitom zůstaňme ve středověku. Co vám přátelé říká jméno Vladislav II.Jagelonský? Nevíte? Vědomosti školní již vyprchaly. Nevadí, krátce si jej připomeneme. Ptáte se proč? Protože tento král, český král, v roce 1510 se zastavil právě v našem městě. Vladislav II. v Brodě přečkával s celou svou společností období řádění moru. Byl tady od 28. 9. 1510, od sv. Václava, do 6. 1. 1511 Tří králů. On totiž stále cestoval, neustále vedl pře s uherským králem Matyášem Korvínem, který jeho vládu nad Čechami, ale zejména nad Moravou neuznával. Až po Olomouckou smlouvu, která měla vymezit panování obou králů. Rok 1510 je důležitý i proto, že v tomto roce král Vladislav II. oficiálně připojil k Čechám Moravu, Slezsko, Lužici. To vše po smrti Matyáše Korvína. Král pak pobýval v českého království až do roku 1511.Pak se vrátil zpět do Budína. Přitom navštívil Kutnou Horu, Olomouc, Uherský Brod a slezskou Vratislav.

Krátký exkurz do středověku skončil , podívejme se jaká výročí přineslo století dvacáté a jednadvacáté. Samozřejmě ve vazbě na Uherský Brod. Fotografie na konci článku vypovídá vše. Letos v roce 2020, uplyne 70 let od položení základního kamene ke stavbě sokolovny při příležitosti 80.narozenin prezidenta T.G.Masaryka. Fotografie ukazuje jeden z návrhů na stavbu. Dnešní podoba sokolovny se jí značně podobá. Tak to bylo XX.století. A co XXI.století a letošní výročí? Když řeknu jen jedno slovo z jejich názvu, hned bude jasno. Nevěříte? Tak čtěte. Výtvarníci….moravsko-slovenské pomezí… měl jsem pravdu? Jistě. Každý čtenář našeho webu poznal, že se jedná o Sdružení výtvarníků moravsko-slovenského pomezí. A když řeknu, že tito hoši a děvčata z Moravy a Slovenska jsou spolu už 30 let, většina z vás nevěřícně zakroutí hlavou. Letos bilancovali svou činnost Množství výstav, plesů, osvětová činnost, aukce. A za tím vším stojí předseda sdružení, dnes spolku, Milan Bouda. On má největší zásluhu na tom, že 18 členů stále má co říci k dnešku, že každoročně vychází almanach spolku a že hlavně členové stále tvoří a obohacují kulturní život nejen v našem městě. A i další spolek, dříve sdružení, v tichosti oslavuje 10 let své činnosti na poli kulturním a společenském v Uherském Brodě. Sdružení vzniklo oficiálně v březnu roku 2010 z iniciativy M.Boudy a P. Rosenfelda. Do vínku, za cíl si sdružení dalo prohlubovat povědomí občanů města o jeho historii, aktivně se zúčastňovat života ve městě tak, aby narůstalo sebevědomí, hrdost občanů k městu. Splnily se cíle, které si členové dali? To posuďte sami. Vyjmenujme několik akcí, témat, za kterými stáli Patrioti. Tak třeba úspěšná soutěž pátých tříd všech základních škol v Poznej svoje město. Proběhlo 9 ročníků, jubilejni desátý zastavil covid. Nebo přehlídka umu, práce brodských firem pod názvem BRODexpo. Určitě mnozí z vás navštěvovali Bílokarpatské slavnosti . Ty podtrhovaly významné postavení Uherského Brodu v regionu Bílých Karpat. Jména význačných osobností historie města se objevila vytesáním do schodnic Velkých schodů, historická data připomínají mosazné štítky vsazené do chodníků na Masarykově náměstí. Ulice v nové čtvrti Nad Zámkem zdobí jména významných občanů města. Velkým magnetem pro občany města i pro turisty bude bronzový model středověkého města Uherský Brod. Artefakt byl již umístěn na podstavci před budovu radnice a čeká na slavnostní odhalení. Rovněž emblém J.A.Komenského by měl být instalován na štítové zdi budovy gymnázia v jarních měsících 2021. A nad veškerou činností Patriotů bdí web, který zaznamenává nejen dění ve spolku Patriotů, ale i dění ve městě Uherský Brod. Funguje úspěšně rovněž již 10 let. Teď se podívejte na doprovodné fotografie ke zmiňovaným výročím a zamyslete se, jak přispět ke zkvalitnění života v našem městě. A nejen při kulatých výročích. Pro příští rok a nejen pro příští, vám všem, návštěvníkům webu Patriotů, přeje zdraví a zase zdraví za výbor Jenda Kment.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář