Zápis ze schůzky Patriotů č.10/2011

ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 10/2011

ze dne 22. listopadu 2011, restaurace Hotelu U Brány

 

PROGRAM:

  1. Zahájení – M. Bouda
  2. 2.       Referát – Pokračování v historii České zbrojovky Uherský Brod – F. Varaďa
  3. Informace z jednání se starostou a místostarosty –  P. Rosenfeld
  4. 4.       Seznámení s novinkami týkající se Panského domu – M. Bouda
  5. 5.       Informace o jednání ve zbrojovce – J. Lukešová
  6. Informace z jednání s J. GračkouJ. Kment
  7. 7.       Stav webových stránek, novinky a úkolyJ. Kment
  8. 8.       DiskuzeJ. Lukešová
  9. Nové úkoly
  10. Závěr M. Bouda

 

Přítomni:   F. Bábíček, A. Bartošíková, M. Bouda, V. Hezina, J. Chovanec, M. Janalíková, J. Kment, J. Koller, O. Kopunec, V. Kostelka, J. Ličman, J. Lukešová, J. Marek, P. Mentzl,  J. Pešová, P. Rosenfeld, H. Součková, I. Trefilíková, J. Thomayerová, F. Varaďa, Bistrá, M. Papp, , C. Boráň, K. Kopečný V. Kudelová, M. Somrová J. Kunčar

Omluveni: B. Smržová, R. Rajchl, P. Josefík, V. Ličmanová, M. Poláková, F. Janouš,                            

Neomluveni: P. Krejčiřík, B. Kolínek

Ad 2.:    Referát o České zbrojovce a.s. Uherský Brod (pokračování) přednesl Fr. Varaďa           

Ad 3.:    Při všech tří jednání, zástupců výboru sdružení, se starostou a místostarosty byly projednány stejné body: návrh našeho řešení využití panského domu, umístění emblému J. A. Komenského na kruhovém objezdu u pivovaru a nová procházková trasa pro turisty. Referoval P. Rosenfeld

Ad 4.:    Bylo předvedeno námi navrhované řešení Panského domu a návrhy architektů dle zadání radnice, které jsme získali na odpolední poradě. Referoval M. Bouda

Ad 5.:    O jednání v České zbrojovce, kterého se zúčastnili J. Lukešová, J. Kment, P. Rosenfeld, F. Varaďa a M. Bouda referovala J. Lukešová včetně nové zprávy ředitele Ing. Koníčka o brzkém jednání s GŘ o našich návrzích, se kterými se částečně ztotožňuje.

Ad 6.:    O výsledku jednání s J. Gračkou, majitelem agentury GRADEOS, především o gastro dnech referoval J. Kment

Ad 7.:    O novinkách na našem webu a dalších úkolech referoval J. Kment. Úkoly operativně zadal přítomným členům. Viz nové úkoly.

Ad 8.:    Diskuzi vedla J. Lukešová:

V. Kostelka – V rámci rušení dopravního oddělení na SUB zvýší se množství vozidel ve středu města. Otázkou je, zda i placené parkoviště budou stačit.

J. Kment Informoval, že v hlavních zprávách celorepublikového vysílání rozhlasu byla zmínka o Uherském Brodě díky hvězdárně a příspěvku R. Rajchla a také díky dobré spolupráci započaté O. Kopuncem s ČRO.

P. Mentzl upozornil, že na etiketách brodského pivovaru již není uváděn Janáček, ale je zvýrazněn Uherský Brod.

J. Ličman upozornil na časté mylné místopisné označení okolních obcí, kdy např. se uvádí Strání u Uherského Hradiště. Dále konstatoval špatné umisťování informačních tabulek na významných památkách ve městě.

J. Koller poděkoval H. Součkové za účast na slavnostním udělování ceny města. Jídla a pití bylo dost.

M. Papp konstatoval, že vložená upoutávka na patrioty v BZ byla dobrá, ale chybí v nich pravidelný článek o sdružení.

J. Lukešová odpověděla na předchozí námět a slíbila za výbor, že je to v plánu jako jedním z bodů příštího jednání na radnici.

M. Papp navrhl doplnit naše webové stránky o akce dalších občanských sdružení, které jsou ve městě a dělají sice menší akce, ale není je vidět.

P. Rosenfeld doplnil myšlenku: byl zde pořádán úspěšný festival aerobiku ale nebyla o něm ani dopředu ani po něm, žádné pořádné propagace.

J. Lukešová: I na tuto a další pravidelně pořádané akce je možné cíleně zvát do města návštěvníky.

V. Kostelka upozornil na skutečnost, že často chybí označení ulic a dokonce i náměstí. Opravuje se fasáda a cedule se již nevrátí.

M. Bouda. Je třeba tyto nedostatky zmapovat a pak není problém tento požadavek předat oficielně na radnici tak jak jsme to udělali s požadavkem na vrácení názvů uliček Úzká a Příčná v tzv. „špalíčku“ jak nazývají památkáři zastavěnou část mezi oběma náměstím.

O. Kopunec Uh. Hradiště je velmi často vzpomínáno v rozhlase a jiná média nevyjímaje ale je to způsobeno velmi dobrou prací jejich MIC. Proč my bychom měli suplovat práci brodského Městského informačního střediska. Taktéž by mělo město víc využívat TV Slovácko.

P. Rosenfeld. Tento problém je častým bodem jednání s místostarostou.

J. Lukešová vznesla dotaz na chuť organizovat Předsilvestrovské posezení patriotů v CC dne 30. 12.

J. Marek na dotaz z pléna o hraničním kamenu ukrytém za památníkem obětí I. světové války odpověděl, že se o něm zmiňuje Jan Kučera ve svých Pamětech města královského města Uh. Brodu.

P. Mentzl kritizoval prezentaci Muzea J. A. Komenského. Slovácké muzeum když udělalo ve Vlčnově Muzeum pálenic tak o tom se stále dokola píše a vysílá.

K. Kopečný. K 50. výročí bylo vysazeno několik Lip svobody. Bylo by dobré je zmapovat.

J. Kment informoval o aktivitě P. Josefíka při organizování soutěže s redaktorem P. Bohunem ve Slováckých novinách v uherskobrodském kukátku. Zde budou cvičně na čtvrt roku pravidelně uveřejňovány otázky a odměňovány cenami od sponzorů.

                Dále upozornil na nápad J. Lukešové uspořádat besedu o patriotech v Knihovně F. Kožíka, což by pomohlo k dalšímu zvýšení informovanosti o našem sdružení a o jeho záměrech.

M. Papp nabídl zapůjčení stanu zdarma k prezentaci sdružení třeba na jarmarku nebo jinde.

J. Chovanec upozornil, že zbrojovka vychovala také umělce – F. Kožíka a na výstavu jeho prací uspořádanou J. Kollerem ve foyeru DK.

Ad 9.:    Nové úkoly:

                Byly rozděleny ke zmapování živností v Uherském Brodě a obory následovně přiděleny:

                O. Kopunec              – autoopravny a prodejny ND pro auta

                P. Mentzl                  – čerpací stanice

                J. Koller                      – kavárny a vinárny

                K. Kopečný               – hotely

                J. Chovanec              – stolařství

                J. Marek                     – sklenářství

                M. Papp                     – elektroinstalace, antény, opravy elektrospotřebičů, radia a TV

                J. Kunčar                    – kosmetické služby (masáže, líčení, nehty)

                A. Bartošíková         – holiči a kadeřníci

                V. Hezina                  – kovovýroba, zámečníci, obrábění, instalatéři

                Bistrá                          – zubaři

                J. Thomayerová      – lékaři

                V. Kudelová             – cestovní agentury, kanceláře

                M. Janalíková          – obchodníci

                A. Kaňová                  – malíři, natěrači, zedníci, obkladači

                M. Součková            – řezníci a uzenáři

                M. Somrová             – květinářství

                F. Bábíček                 – tabák, trafiky

                V. Kostelka               – vodo, topo, plyn

                Uvést jméno, popis živnosti a adresu (popřípadě od kdy podniká)

Dále se k mapování památek přihlásili:

                I. Trefilíková            - kříže

                F. Bábíček                 - pomníky

                V. Kostelka               – Kapličky, zvonice a pamětní desky

                Uvést co nejvíce informací. Kde, kdy a proč, autor, text apod.

Besedu na penzionu si připraví spolu s J. Pešovou Chovancovi a J. Kment

Příští schůzka je ve čtvrtek 15. listopadu 2011 v 17:00 hod v restauraci Hotelu U Brány.

Referát – Alenka Bartošíková

… popřemýšlejte o předsilvestrovském posezení!       

                                                                                                                                                                     Zapsal M. Bouda

                     

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář