Zápis z členské schůze č.7/2012

 

ČLENSKÁ SCHŮZE UHERSKOBRODSKÝCH PATRIOTŮ – zápis č. 7/2012

ze dne 12. července 2012, restaurace Hotelu U Brány 

PROGRAM:

  1. Zahájení – M. Bouda
  2. Vzpomínka na J. Blahu – O. Kopunec
  3. Referát – J. Bílková
  4. Umístění plakety Komenského – M. Bouda
  5. Informace o podzimní prezentaci strojírenských firem – J. Kment
  6. Diskuze
  7. Závěr – M. Bouda 

Přítomní:

F. Bábíček, J. Bistrá, M. Bouda, J. Chovanec, M. Janalíková, J. Kment, J. Koller, O. Kopunec, V. Kostelka, V. Kudelová, J. Lukešová, J. Marek, M. Papp, J. Pešová, M. Poláková, P. Rosenfeld, H. Součková, I. Trefilíková, S. Pummer

Omluveni:

A. Bartošíková, C. Boráň, F. Janouš, P. Josefík, J. Kunčar, B. Smržová, M. Somrová, F. Varaďa

Neomluveni:

V. Hezina, A. Kaňová, P. Krejčiřík, J. Ličman, V. Ličmanová, R. Rajchl, J. Thomayerová

 Ad. 2.: Vzpomínka s minutou ticha  na nedávno zesnulého pana Jana Blahu. Nekrolog

             přednesl O. Kopunec. 

Ad. 3.: Jarmila Bílková z občanského sdružení Dcery politických vězňů 50. let zavzpomínala   nad knihou Osudová kaňka, v níž je vylíčen tragický osud jejího otce Bedřicha              Kollera a potažmo celé rodiny v krutých 50. letech. Přečetla jeden z 60 životních  příběhů, jenž neblaze poznamenaly mnoho lidí na několik desetiletí.

         

 Ad. 4.: M. Bouda informoval o pozastavení žádosti na umístění plakety Komenského

             v blízkosti motorestu Pepčín u hlavního tahu silnice E 50 dopravním inspektorátem.

             Jednání budou nadále pokračovat.

 

Ad. 5.: J. Kment osvětlil plánovanou podzimní akci miniveletrh Brodský strojař, který

            se uskuteční 26. a 27. října 2012 v prostorách Domu kultury v Uherském Brodě.

            Vyzdvihl význam této zatím ojedinělé akce, která má za úkol prezentovat jak velké,

           tak především menší strojírenské firmy podnikajíci na území města.

           P. Rosenfeld doplnil, že z města zazněl pozitivní ohlas na uspořádání této

           zajímavé akce.

 

Ad. 6.:

Diskuze:

  • M. Bouda informoval o existenci listiny v okresním archívu, která dokladuje

povýšení města Uherského Brodu na město královské v roce 1272 Přemyslem

Otakarem II. a upozornil na zatím neexistující kopii, která by měla být zveřejněna

a nabídnuta k nahlédnutí široké veřejnosti.

 J. Mlčková podala podněty k financování této kopie – oslovení místních podnikatelů a zhotovení více kopií.

 J. Koller informoval o vystavení této kopie v roce 1972 při oslavách 400. výročí

povýšení města na město královské.

 O. Kopunec upozornil na podstatu Muzea J. A. Komenského a zachování

původního záměru muzea zabývat se Komenským a historií města.

 J. Kment dal podnět k vytvoření organizačního týmu, který bude naplňovat záměry

vytvoření kulturně – historického centra v budově Panského domu.

 J. Mlčková vyzvala ke hledání inspirace v jiných muzeích např. ve Slavkově u Brna.

        

 

Příští schůzka je ve čtvrtek 13. září 2012 v 17:00 hod v restauraci Hotelu U Brány.                                 Referát přednese F. Bábíček – Bohuslav Luža

                                                                                                         Zapsala Jana Bistrá

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy ze schůzí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář