Archiv 2VA1

Poř. č.FotografiePopisZdroj
2VA1/0001Pohled z letadla na střed města Uherský Brod od severu. Klášter, Muzeum J. A. Komenského, radnice, Dům kultury a Základní škola.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0002Letecký pohled na sídliště Pod Vinohrady, Nový Maršov a Městskou nemocnici s poliklinikou.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0003Městská nemocnice s poliklinikou. Ulice Partyzánů vpravo a Osvoboditelů vlevo.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0004Dominikánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0005Farní kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Masarykově náměstí.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0006Masarykovo náměstí s farním kostelem Neposkvrněného početí P. Marie.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0007Farní kostel Neposkvrněného početí P. Marie.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0008Mariánské náměstí. Vlevo Dům kultury, uprostřed kostel Nanebevzetí P. Marie a vpravo Panský dům. Dole komplex Základní umělecké školy ZUŠ.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0009Areál kláštera.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0010Ulice Moravská. Vlevo radnice, vpravo Panský dům.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0011Panský dům, vlevo radnice. Křižovatka ulic Moravská a Kaunicova.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0012Farní kostel a Nerudova ulice.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0013Farní kostel a křižovatka ulic Nerudova a Komenského.Ing.Pavel Zemánek
2VA1/0014Areál Muzea J. A. Komenského.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0015Detail átria Muzea J. A. Komenského.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0016Areál kláštera a Dům kultury. Vlevo ulice Horní Valy, vpravo od ní oblouk ulice Hradební na kterou je kolmo napojena ulice B. Němcové.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0017Zahrada Panského domu a klášter.Ing. Pavel Zemánek
2VA1/0018Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0019Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0020Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0021Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0022Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0023Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0024Dětská nová,rekonstruovaná
hřiště na Sídlišti Pod Vinohrady.
19.7.2013
Vloženo na web 31.7.2013
Foto:V.Kostelka
2VA1/0025Schody ve čtvrti Babí louka.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0026Schody z ulice Pod Valy(Zbrojovka) do ulice Jana Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0027Schody(druhé) z ulice Pod Valy(Zbrojovka) do ulice Jana Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0028Schody z ulice Pod Valy(Zbrojovka) do ulice Svatopluka Čecha.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0029Schody z ulice Prosná do ulice Sadová(Ružákov)
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0030Schody na sídlišti Na výsluní-na Ružákově do ulice Prosná.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0031Schody od Zbrojovky na ulici Svatopluka Čecha.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0032Schody z ulice U Žlebu do ulice U Sboru.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0033Velké schody.
Z ulice Pod Valy do ulice Komenského.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0034Velké schody.
Z ulice Pod Valy do ulice Komenského.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0035Velké schody.
Z ulice Pod Valy do ulice Komenského.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0036Schody spojující prostor nádraží ČD s lávkou přes koleje.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0037Velké schody.
Z ulice Pod Valy do ulice Komenského.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0038Malé schody.
Spojují ulici Pod Valy s ulicí Seichertovou.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0039Malé schody.
Spojují ulici Pod Valy s ulicí Seichertovou.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0040Malé schody.
Spojují ulici Pod Valy s ulicí Seichertovou.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0041Schodiště umožňující příchod z lávky do ulice U Sboru.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0042Schody spojující ulici U Sboru s ulicí U Žlebu.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0043Schody z ulice Údolní do ulice Na Láně(Ružákov).
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0044Schody z ulice Údolní do ulice Na Láně(Ružákov).
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0045Schody z ulice Na Láně(Ružákov) do ulice Údolní.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0046Schody z ulice Na Láně(Ružákov) do ulice Prosná.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0047Ulice Na Chmelnici.Pohled směr severozápad.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0048Pohled z ulice Na Chmelnici do čtvrti Nad Zámkem.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0049Pohled na parkoviště automobilů u Zbrojovky.
Ulice Pod Valy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0050Pohled ze čtvrti Babí louka směrem východním,
na centrum města.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0051Pohled z ulice Jana Švermy směrem jihovýchodním.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0052Reklamní plakát ve čtvrti Na Zámkem.
Pohled z ulice Na Chmelnici.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0053Pohled z ulice Na Chmelnici směrem jihovýchodním-na ulici Údolní.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0054Pohled z ulice Jabloňové směrem severním.
Čtvrť "Ružákov."
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0055Ulice Údolní od ulice Tovární.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0056Křižovatka u Zbrojovky.
Ulice TovárníxPod ValyxSvatopluka Čecha.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0057Ulice Tovární od Zbrojovky.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0058Pohled na tovární haly Zbrojovky od Tovární ulice směrem Havřice.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0059Zaparkovaná auta od křižovatky ulic Tovární,Svatopluka Čecha a Pod Valy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0060Vstup do obchodu se zbraněmi firmy Zbrojovka.
Z ulice Jana Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0061Ulice Jana Švermy.
Pohled směrem severním.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0062Pohled na Zbrojovku se zaparkovanými auty.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0063Parkoviště firmy Česká zbrojovka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0064Parkoviště firmy Česká zbrojovka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0065Ulice Pod Valy se zaparkovanými auty zaměstnanců Zbrojovky.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0066Ulice Pod Valy se zaparkovanými auty zaměstnanců Zbrojovky.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0067Budova firmy Česká Zbrojovka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0068Čtvrť Babí Louka.
Pohled z ulice Pod Valy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0069Parkoviště kol firmy Zbrojovka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0070Ulice Pod valy=parking.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0071Čtvrť Babí Louka.
Pohled z ulice Pod Valy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0072Průhled směrem jižním
z ulice Jana Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0073Průhled směrem jižním
z ulice Jana Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0074Hřbitovní kaple z pohledu
od ulice Jan Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0075Střední odborné učiliště pohledem z ulice Jana Švermy.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0076Čtvrť Babí Louka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0077Pohled z čtvrti Babí Louka směrem k centru.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0078Patrové parkoviště na Babí Louce.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0079Pohled na sídliště Olšava ze čtvrti Babí Louka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0080Patrové parkoviště na Babí Louce.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0081Sokolovna v pohledu z ulice U Žlebu.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0082Chodník ulice Pod Valy.
Pohled směrem východním.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0083Chodník ulice Pod Valy.
Pohled směrem východním.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0084Jižní část města s lávkou v lednovém slunci.
Pohled z ulice U sboru směr jih.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:6.1.2014
2VA1/0085Ulice Seichertova.
pohled směrem západním.
Je vidět štítová zeď "Schwaigeráku."
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0086Pohled na starý hřbitov z ulice U Sboru.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0087Rozcestník u schodiště do ulice U Žlebu z ulice U Sboru.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0088Nový dům č.1 v Hradišťské ulici. Tentokrát s atrakcí-zvonkohrou.Hraje na 13 zvonech melodie ve 12 hod a 18 hodin.
Dům nechal postavit, jako výukové středisko,pan Bilavčík,majitel firmy PRIMA.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0089Nový dům č.1 v Hradišťské ulici. Tentokrát s atrakcí-zvonkohrou.Hraje na 13 zvonech melodie ve 12 hod a 18 hodin.
Dům nechal postavit, jako výukové středisko,pan Bilavčík,majitel firmy PRIMA.
Středisko bylo slavnostně otevřeno 1.11.2013 v 11 hodin 11minut.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0090Průčelí Sokolovny na Hradišťské ulici.
6.1.2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0091Reklamní tabule u Středního zemědělského učiliště,ulice Svatopluka Čecha.
Budova učiliště byla do roku 1960 Okresní úřad.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0092průčelí budovy Středního odborného učiliště na ulici Svatopluka Čecha.
Budova sloužila do roku 1960 jako Okresní soud.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0093Budova EGP,bývalý Energoprojekt.projekční kancelář.
V roce 2013 zaměstnávala 150 lidí.
Ulice Ant.Dvořáka.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0094Sídlo firmy PRIMA,měřící přístroje,pan Bilavčík.
Ulice 9.května.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0095Průhled z ulice Havlíčkovy směrem severozápadním na čtvrť "Ružákov."
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0096Ulice Havlíčkova.
Pohled směrem východním.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0097Průchod z ulice Havlíčkovy do ulice Údolní.
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0098Pohled na ulici Údolní a nad ní čtvrť "Ružákov."
6.1.2014.
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:7.1.2014
2VA1/0099Dům v Hradební ulici,renovovaný v původním vzhledu firmou PRIMA Bilavčík.Tato firma dům zakoupila.
Leden 2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:14.1.2014
2VA1/0100Dům v Hradební ulici,renovovaný v původním vzhledu firmou PRIMA Bilavčík.Tato firma dům zakoupila.
Leden 2014
Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:19.1.2014
2VA1/0101Uherský Brod v noci
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0102Klenba schodiště.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0103Velké schodiště.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0104Autobusové nádraží.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0105Lávka nad železniční tratí.
Hra světel.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0106Brodské nádraží
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0107Ulice Komenského.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0108Kužely aut.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0109Slunce-lávka,nadchod
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0110Nadchod-lávka.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0111"Manhattan"-výškáč na sídlišti.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0112Tyršovy sady.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0113Ulice Kaunicova
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0114U Bílé bašty.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0115Ulička Úzká.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0116Socha Sv.Floriána.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0117Kostel s dominikánským klášterem.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0118Farní kostel
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0119Radnice s Černým Jankem.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0120Uherský Brod
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0121Brodské nádraží 1
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0122Hodiny na radniční věži.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0123Lávka ke Kaufladu.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/0124Malé schody.
Rok 2013
Foto:Marie Kozáková
Vloženo na web:
23.3.2014
2VA1/01251.duben 2013-velikonoce v Uherském Brodě.Foto:
M.Janalíková-Součková
2VA1/0126Nový objekt firmy MANN+HUMMEL v areálu za Slováckými strojírnami.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0127Kruhový objezd u Kauflandu-nová skulptura.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0128Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0129Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0130Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0131Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0132Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0133Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0134Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0135Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0136Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0137Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0138Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0139Rekonstrukce nádraží-stavba dopravního terminálu.
Stav 12.7.2014
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0140Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Stav 12.7.2014.
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0141Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Stav 12.7.2014.
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0142Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Stav 12.7.2014.
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0143Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Stav 12.7.2014.
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0144Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Stav 12.7.2014.
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0145Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Stav 12.7.2014.
Foto:
Jan Kment
Vloženo na web:13.7.2014
2VA1/0146Demolice nádražních budov 24.7.2014Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0147Demolice nádražních budov 24.7.2014Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0148Demolice nádražních budov 24.7.2014Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0149Demolice nádražních budov 24.7.2014Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0150Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0151Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0152Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0153Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0154Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0155Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0157Oprava hradeb.
24.7.2014
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:24.7.2014
2VA1/0158Rekonstrukce mlýnu Bajovec.
Červenec 2014.
Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0159Rekonstrukce mlýnu Bajovec.
Červenec 2014.
Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0160Před demolicí nádražních budov.
Červenec 2014
Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0161Před demolicí nádražních budov.
Červenec 2014
Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0162Před demolicí nádražních budov.
Červenec 2014
Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0163Masarykovo náměstí před rekonstrukcí červen 2014.Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0164Masarykovo náměstí před rekonstrukcí červen 2014Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0165Rekonstrukce Masarykova náměstí 22.7.2014Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0166Rekonstrukce Masarykova náměstí 22.7.2014Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0167Rekonstrukce Masarykova náměstí 22.7.2014Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0168Rekonstrukce Masarykova náměstí 22.7.2014Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0169Rekonstrukce Masarykova náměstí 22.7.2014Foto:P.Rosenfeld
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0170Výstavba nových provozů,budov firmy Čubík-čalouník v prostoru Penny Marketu.
Květen 2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0171Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0172Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0173Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0174Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0175Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0176Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0177Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0178Náměstí 1.Máje na Sídlišti před rekonstrukcí.
30.4.2014
Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
1.8.2014
2VA1/0179Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
12.9.2014
2VA1/0180Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
12.9.2014
2VA1/0181Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
12.9.2014
2VA1/0182Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
12.9.2014
2VA1/0183Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
14.9.2014
2VA1/0184Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
14.9.2014
2VA1/0185Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
14.9.2014
2VA1/0186Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
14.9.2014
2VA1/0187Náměstí 1.Máje slavnostní otevření po rekonstrukci 4.9.2014Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:
14.9.2014
2VA1/0188Komplex budov firmy RACIOLA v rekonstrukci.
9.9.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0189Komplex budov firmy RACIOLA v rekonstrukci.
9.9.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0190Komplex budov firmy RACIOLA v rekonstrukci.
9.9.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0191Komplex budov firmy RACIOLA v rekonstrukci.
9.9.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0192Komplex budov firmy RACIOLA v rekonstrukci.
9.9.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0193Komplex budov firmy RACIOLA v rekonstrukci.
9.9.2014
Foto:Jan Kment
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0194Kaplička Sv.Václava
Březen 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0195Náměstí 1.Máje po rekonstrukci
5.9.2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0196Průčelí budovy Muzea JAK.
Březen 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0197Panská zahrada v březnu 2014.Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0198Zbytky městských hradeb
v březnu 2014.
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0199Mariánské náměstí,průčelí
kostela s dominikánským klášterem.
A ještě stojí lípa i kamenný sloup.Oba objekty padly za oběť bouři v srpnu 2014.
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0200Ulice Kaunicova s věží radnice.
Červenec 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0201Nová lávka v neobvyklém pohledu a úhlu.
Červenec 2014
Foto:Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0202Ulice Moravská-Těšovská.
Červenec 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0203Atrium Panského domu.
Březen 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0204Klášterní kostel v červenci 2014.Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0205Pohled na novou lávku v červenci 2014.Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0206Socha J.A.Komenského
před vstupem do muzea.
Červenec 2014.
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0207Uherský Brod
Březen 2014.
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0208Uherský Brod s kupolemi hvězdárny.
červenec 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0209Vstup branou přes hradby a Malé schody.
Červenec 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0210Olšava v březnu 2014.Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0211"BARBORKA"-studna- i příjemné místo oddychu v Uherském Brodě.
Po rekonstrukci.
Červenec 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0212Panoramatický pohled na novou lávku.
Červenec 2014
Foto:
Jana Havlová
Vloženo na web:14.9.2014
2VA1/0213Masarykovo,nově zrekonstruované náměstí,
prosinec 2014.
Foto:V.Kostelka
Vloženo na web: 3.1.2015
2VA1/0214Masarykovo,nově zrekonstruované náměstí,
prosinec 2014.
Foto:V.Kostelka
Vloženo na web: 3.1.2015
2VA1/0215Masarykovo,nově zrekonstruované náměstí,
prosinec 2014.
Foto:V.Kostelka
Vloženo na web: 3.1.2015
2VA1/0216Masarykovo,nově zrekonstruované náměstí,
prosinec 2014.
Foto:V.Kostelka
Vloženo na web: 3.1.2015
2VA1/0217Masarykovo,nově zrekonstruované náměstí,
prosinec 2014.
Foto:V.Kostelka
Vloženo na web: 3.1.2015
2VA1/0218Mosazné tabulky ve dlažbě Masarykova náměstí osazené v prosinci 2014 připomínají historické události města.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:
10.3.2014
2VA1/0219Mosazné tabulky ve dlažbě Masarykova náměstí osazené v prosinci 2014 připomínají historické události města.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:
10.3.2014
2VA1/0220Mosazné tabulky ve dlažbě Masarykova náměstí osazené v prosinci 2014 připomínají historické události města.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:
10.3.2014
2VA1/0221Obchůdek na Masarykově náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0222Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0223Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0224Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0225Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0226Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0227Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0228Masarykovo náměstí 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0229Údolní a "Ružákov" 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0230Údolní a "Ružákov" 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0231Pohled směrem jižním z Hradišťské ulice.
10.4.2015
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0232Tyršovy sady 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0233Hradišťská ulice
10.4.2015
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0234Pohled z Tyršových sadů
10.4.2015
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0235Tyršovy sady 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0236Tyršovy sady 10.4.2015Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0237Ulice Na Výsluní
10.4.2015
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0238Ružákov a ulice Na Výsluní
10.4.2015
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.4.2015
2VA1/0239Pomník spoluobčanům,kteří zahynuli během II.světové války.
Připraven k oslavám 70.výročí osvobození Uherského Brodu 26.dubna 1945.
Foto:10.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0240Oprava pomníku padlých rudoarmějců na ulici Hradišťská.
10.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0241Oprava pomníku padlých rudoarmějců na ulici Hradišťská.
10.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0242Pohled na Zbrojovku směr jihozápadní od lokality Nad Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0243Staveniště v části Nad Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0244Škola Na Výsluní.
Pohled z lokality Na Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0245Pohled na Chrástku z lokality Nad Zámkem.
19.4.2015.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0246Šnajdřica.
Pohled z lokality Na Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0247Šnajdřica a Chrástka.
Pohled z lokality Na Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0248Chrástka.
Pohled z lokality Nad Zámkem 19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0249Staveniště na lokalitě Na Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0250Pohled na havřické búdy z lokality Na Zámkem-směr jihozápadní.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0251Chrástka kynologické cvičiště(dole).
Pohled z lokality Nad Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0252Směr Havřice.
Pohled z lokality Nad Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0253Směr Havřice.
Pohled z lokality Nad Zámkem.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0254Památník občanům města,kteří položili životy
během II.světové války.
19.4.2015.
70.výročí osvobození města Rudou armádou.
26.4.1945
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0255Památník občanům města,kteří položili životy
během II.světové války.
19.4.2015.
70.výročí osvobození města Rudou armádou.
26.4.1945
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0256Pamětní deska u vstupu do sokolovny.
19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0257Památník,opravený při příležitosti 70.výročí osvobození města Rudou armádou 26.4.1945.
Foto:19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0258Památník,opravený při příležitosti 70.výročí osvobození města Rudou armádou 26.4.1945.
Foto:19.4.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:20.4.2015
2VA1/0259Peróny nového dopravního terminálu.
24.7.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web 24.7.2015
2VA1/0260Budova gymnazia získá novou tvář.
24.7.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web 24.7.2015
2VA1/0261Plocha před nádražím ČD-počátek rekonstrukce.
24.7.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web 24.7.2015
2VA1/0262Pohled z ptačí perspektivy na nástupiště vlaků a autobusů.
24.7.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web 24.7.2015
2VA1/0263Autobusové nádraží otevřeno;1.část nového dopravního terminálu
24.7.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web 24.7.2015
2VA1/0264Úprava plochy před budovou ČD-počátek.
24.7.2015
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web 24.7.2015
2VA1/0265Stavba pravoslavného kostela poblíž hvězdárny.
Stav 26.9.2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:27.9.2015
2VA1/0266Stavba pravoslavného kostela poblíž hvězdárny.
Stav 26.9.2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:27.9.2015
2VA1/0267Stavba pravoslavného kostela poblíž hvězdárny.
Stav 26.9.2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:27.9.2015
2VA1/0268Stavba pravoslavného kostela poblíž hvězdárny.
Stav 26.9.2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:27.9.2015
2VA1/0269Jak pokračuje stavba pravoslavného kostelíka poblíž hvězdárny.
Stav:Listopad 2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:11.11.2015
2VA1/0270Jak pokračuje stavba pravoslavného kostelíka poblíž hvězdárny.
Stav:Listopad 2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:11.11.2015
2VA1/0271Jak pokračuje stavba pravoslavného kostelíka poblíž hvězdárny.
Stav:Listopad 2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:11.11.2015
2VA1/0272Jak pokračuje stavba pravoslavného kostelíka poblíž hvězdárny.
Stav:Listopad 2015
Foto:v.Kostelka
Vloženo na web:11.11.2015
2VA1/0273Náměstí 1.Máje 7.11.2015Foto:Jan Kment
Vloženo na web:11.11.2015
2VA1/0274Náměstí 1.Máje 7.11.2015Foto:Jan Kment
Vloženo na web:11.11.2015
2VA1/0275Památník tragické události v restauraci DRUŽBA v únoru 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:13.12.2015
2VA1/0276Památník tragické události v restauraci DRUŽBA v únoru 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:13.12.2015
2VA1/0277Památník tragické události v restauraci DRUŽBA v únoru 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:13.12.2015
2VA1/0278Památník tragické události v restauraci DRUŽBA v únoru 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:13.12.2015
2VA1/0279Památník tragické události v restauraci DRUŽBA v únoru 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:13.12.2015
2VA1/0280Památník tragické události v restauraci DRUŽBA v únoru 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:13.12.2015
2VA1/0281Dopravní terminál v prosinci 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:17.12.2015
2VA1/0282Dopravní terminál v prosinci 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:17.12.2015
2VA1/0283Dopravní terminál v prosinci 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:17.12.2015
2VA1/0284Dopravní terminál v prosinci 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:17.12.2015
2VA1/0285Dopravní terminál v prosinci 2015.Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:17.12.2015
2VA1/0286Dopravní terminál v březnu 2016.Foto:ing.J.Kment
Vloženo na web:
8.3.2016
2VA1/0287Pohled z parkoviště u Kvanta směrem jižním-Bílé Karpaty.
6.3.2016
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:
8.3.2016
2VA1/0288Pohled z parkoviště u Kvanta směrem jižním-Bílé Karpaty.
6.3.2016
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:
8.3.2016
2VA1/0289Rekonstrukce Velkých schodů.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0290Rekonstrukce Velkých schodů.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0291Rekonstrukce Velkých schodů.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0292Rekonstrukce Velkých schodů.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0293Rekonstrukce Velkých schodů.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0294Pohled na současnou podobu(2016) lávky s dopravním terminálem.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0295Pohled na lávku navazující na Velké schody.Při rekonstrukci schodů se opravoval povrch lávky.
12.4.2016.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0296Část nového dopravního terminálu.
Nástupiště na vlaky a autobusy.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0297Parkoviště u RACIOLY jako součást dopravního terminálu.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0298Parkoviště u RACIOLY jako součást dopravního terminálu.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0299Parkoviště u RACIOLY s novou světelnou křižovatkou,jako součást dopravního terminálu.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0300U dopravního terminálu se skrývá nenápadná ordinace veterináře.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0301Dopravní terminál byl otevřen 1.4.2016.Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0302Příchod ke křížení lávky s Velkými schody.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0303Pohled na nová nástupiště zespodu lávky.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0304Pohled na nová nástupiště zespodu lávky.
12.4.2016
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0305Dopravní terminál byl otevřen 1.4.2016.Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web 13.4.2016
2VA1/0306Dopravní terminál 15.4.2016.Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:15.4.2016
2VA1/0307Dopravní terminál 15.4.2016.Foto: V.Kostelka
Vloženo na web:15.4.2016
2VA1/0308Fontána na dopravním terminálu večer.
Duben 2016
Foto:L.Uherková
Vloženo na web:18.4.2018
2VA1/0309Fontána na dopravním terminálu večer.
Duben 2016
Foto:L.Uherková
Vloženo na web:18.4.2018
2VA1/0310Fontána na dopravním terminálu večer.
Duben 2016
Foto:L.Uherková
Vloženo na web:18.4.2018
2VA1/0311Pohled na Slovácké strojírny 30.4.2016.Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:1.5.2016
2VA1/0312Sídliště Olšava v pohledu od Černé hory.
30.4.2016.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:1.5.2016
2VA1/0313Pohled na Uherský Brod od Černé hory.
30.4.2016.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:1.5.2016
2VA1/0314Pohled na Uherský Brod od Černé hory.
30.4.2016.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:1.5.2016
2VA1/0315Černá hora dne 30.4.2016.Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:1.5.2016
2VA1/0316Nové sluneční hodiny na zvonkohře v ulici Hradišťská.
Květen 2016.
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
15.5.2016
2VA1/0317Nové sluneční hodiny na zvonkohře v ulici Hradišťská.
Květen 2016.
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
15.5.2016
2VA1/0318Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0319Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0320Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0321Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0322Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0323Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0324Rekonstruované "Velké schody" se jmény význačných osobností Uherského Brodu.
S touto myšlenkou přišli Uherskobrodští patrioti.
Říjen 2016
Foto:
V.Kostelka
Vloženo na web:
4.10.2016
2VA1/0325Lávka nad železnicí v noci.Foto poskytl.J.Slavíček
Vloženo na web:12.1.2017
2VA1/0326Ulice Úzká v centru města.Foto poskytl.J.Slavíček
Vloženo na web:12.1.2017
2VA1/0327Dominikánský kostel v noci.Foto poskytl.J.Slavíček
Vloženo na web:12.1.2017
2VA1/0328Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0329Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0330Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0331Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0332Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0333Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0334Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0335Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0336Nová nástupiště na nádraží v Uherském Brodě.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0337Bourá se poslední "památka" na staré nádraží-venkovní bufet,nalévárna.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0338Bourá se poslední "památka" na staré nádraží-venkovní bufet,nalévárna.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0339Bourá se poslední "památka" na staré nádraží-venkovní bufet,nalévárna.
Únor 2017.
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:15.2.2017
2VA1/0340Pohled na Uherský Brod odmn jihu směr sever-na vršcích Králov-Nivnice.
13.5.2017
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:14.5.2017
2VA1/0341Pohled na Uherský Brod odmn jihu směr sever-na vršcích Králov-Nivnice.
13.5.2017
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:14.5.2017
2VA1/0342Pohled na Uherský Brod odmn jihu směr sever-na vršcích Králov-Nivnice.
13.5.2017
Foto: ing.Jan Kment
Vloženo na web:14.5.2017
2VA1/0343Rekonstruovaná Zlatá studánka v "Americe."
Červenec 2017.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:17.7.2017
2VA1/0344Rekonstruovaná Zlatá studánka v "Americe."
Červenec 2017.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:17.7.2017
2VA1/0345Rekonstruovaná Zlatá studánka v "Americe."
Červenec 2017.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:17.7.2017
2VA1/0346Rekonstruované Náměstí Svobody s novým kruhovým objezdem.
Leden 2018.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:23.1.2018
2VA1/0347Rekonstruované Náměstí Svobody s novým kruhovým objezdem.
Leden 2018.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:23.1.2018
2VA1/0348Rekonstruované Náměstí Svobody s novým kruhovým objezdem.
Leden 2018.
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:23.1.2018
2VA1/0349Stavba lávky přes Olšavu.
Stav k 1.5.2018
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
2.5.2018
2VA1/0350Stavba lávky přes Olšavu.
Zaarmované patky.
Stav k 1.5.2018
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
2.5.2018
2VA1/0351Stavba lávky přes Olšavu.
Zaarmované patky.
Stav k 1.5.2018
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
2.5.2018
2VA1/0352Stavba lávky přes Olšavu.
Zaarmované patky.
Stav k 1.5.2018
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
2.5.2018
2VA1/0353Pylon lávky i přemostění je hotové. 3.7.2018.Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
4.7.2018
2VA1/0354Pylon lávky i přemostění je hotové. 3.7.2018.Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
4.7.2018
2VA1/0355Pylon lávky i přemostění je hotové. 3.7.2018.Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:
4.7.2018
2VA1/0356Oprava pomníku Třech Svatých na Náměstí Svobody.
30.7.2018
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:31.7.2018
2VA1/0357Oprava pomníku Třech Svatých na Náměstí Svobody.
30.7.2018
Foto:ing.Jan Kment
Vloženo na web:31.7.2018
2VA1/0358Výstavba lávky přes řeku Olšavu.
9.8.2018
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.8.2018
2VA1/0359Výstavba lávky přes řeku Olšavu.
9.8.2018
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.8.2018
2VA1/0360Výstavba lávky přes řeku Olšavu.
9.8.2018
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.8.2018
2VA1/0361Výstavba lávky přes řeku Olšavu.
9.8.2018
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.8.2018
2VA1/0362Výstavba lávky přes řeku Olšavu.
9.8.2018
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.8.2018
2VA1/0363Výstavba lávky přes řeku Olšavu.
9.8.2018
Foto:
ing.Jan Kment
Vloženo na web:11.8.2018
2VA1/0364Poklepání na základní kámen nové lávky přes E50.
17.9.2018
Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:27.9.2018
2VA1/0365Slavnostní otevření lávky přes Olšavu dne 17.9.2018Foto:V.Kostelka
Vloženo na web:27.9.2018
2VA1/0366
2VA1/0367

Napsat komentář